Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Kwiecień 20, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, według wstępnych danych szacunkowych wypracował w marcu 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 165 mln USD, wobec 106 mln USD w marcu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 56%.
Marzec 30, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Kwiecień 24, 2018
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Informacje prasowe ASBIS

Kwiecień 20, 2018
For 38 years, Computex has been evolving in alignment with global ICT trends ...
Luty 14, 2018
CloudFest 2018 is the premiere global hosting and cloud festival taking place ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2017:

  • za IV kw. 2017 - 27 lutego 2018
  • za 2017 rok - 30 marca 2018
  • za 1 kw. 2018 - 9 maja 2018
  • za I półrocze 2018 - 8 sierpnia 2018
  • za 3 kw. 2018 - 7 listopada 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • 8 maja 2018

   Dywidenda

  • Record date: brak daty
  • Dzień wypłaty: brak daty

Zobacz więcej