Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Listopad 18, 2019
KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 18 listopada 2019 r.
Listopad 07, 2019
KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 6 listopada 2019 r

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Listopad 18, 2019
Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019r
Listopad 15, 2019
Nabycie akcji własnych

Informacje prasowe ASBIS

Pazdziernik 17, 2019
More than 1000 attendees visited IT-conference organized by ASBIS Ukraine 10th ...
Czerwiec 14, 2019
The largest IT community event full of inspiring innovative technology ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2019:

  • za IV kwartał 2018 r. - 27 lutego 2019 r.
  • za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
  • za I kwartał 2019 r. – 9 maja 2019 r.
  • za I półrocze 2019 r. – 8 sierpnia 2019 r.
  • za III kwartał 2019 r. – 6 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 8 maja 2019 r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 15 lipca 2019 r.

Dywidenda:

  • prawo do dywidendy – 21 maja 2019 r.  
  • termin wypłaty dywidendy – 4 czerwca 2019 r.

Zobacz więcej