Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Sierpień 08, 2018
Grupa zanotowała w 1 półroczu 2018 r. wysoką, dwucyfrową dynamikę wzrostu wyników finansowych, prognoza wydaje się niezagrożona
Sierpień 08, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2018 roku.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Lipiec 20, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2018 r.
Czerwiec 30, 2018
Skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe ASBISc Enterprises Plc za 2017 rok.

Informacje prasowe ASBIS

Lipiec 05, 2018
Perenio IoT spol.s.r.o., new IT company, has been publicly introduced in Prague ...
Czerwiec 27, 2018
As a part of CompuLocks.com, Maclocks is a leading brand for Apple security and ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2017:

  • za 1 kw. 2018 - 9 maja 2018
  • za I półrocze 2018 - 8 sierpnia 2018
  • za 3 kw. 2018 - 7 listopada 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • 8 maja 2018

   Dywidenda

  • Record date: 17 Moze 2018 
  • Dzień wypłaty: 12 czerwca 2018 

Zobacz więcej