Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Listopad 21, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, według wstępnych danych szacunkowych wypracował w październiku 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 170 mln USD, wobec 138 mln USD w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 23%.
Listopad 07, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Listopad 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2018 r.
Listopad 06, 2018
Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok.

Informacje prasowe ASBIS

Listopad 20, 2018
Western Digital® will be retiring the Tegile Systems brand starting from ...
Listopad 19, 2018
Enterprise-class Data Storage Solution Recognized for Completeness of Vision ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2017:

  • za 1 kw. 2018 - 9 maja 2018
  • za I półrocze 2018 - 8 sierpnia 2018
  • za 3 kw. 2018 - 7 listopada 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • 8 maja 2018

   Dywidenda

  • Record date: Grudzień 7th, 2018
  • Dzień wypłaty: Grudzień 20th, 2018

Zobacz więcej