Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Marzec 28, 2019
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 r.
Marzec 27, 2019
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował dziś prognozę finansową na 2019 r. Zgodnie z założeniami, Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2019 r. będą się kształtowały pomiędzy 1,7 mld USD a 1,9 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 8,5 mln USD a 10 mln USD.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Kwiecień 18, 2019
Powołanie Dyrektora Niewykonawczego.
Kwiecień 08, 2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 8 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.

Informacje prasowe ASBIS

Marzec 28, 2019
CloudFest is the Largest Cloud, Hosting and Internet Infrastructure Gathering ...
Marzec 15, 2019
Prestigio announces the signing of an OEM partnership agreement with Mozaik ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2019:

  • za IV kwartał 2018 r. - 27 lutego 2019 r.
  • za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
  • za I kwartał 2019 r. – 9 maja 2019 r.
  • za I półrocze 2019 r. – 8 sierpnia 2019 r.
  • za III kwartał 2019 r. – 7 listopada 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • 8 maja 2019 r.

Zobacz więcej