Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Wrzesień 21, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, według wstępnych danych szacunkowych wypracował w sierpniu 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 188 mln USD, wobec 133 mln USD w sierpniu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 41%.
Sierpień 21, 2018
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, według wstępnych danych szacunkowych wypracował w lipcu 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 158 mln USD, wobec 94 mln USD w lipcu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 67%.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Wrzesień 24, 2018
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Wrzesień 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2018 r.

Informacje prasowe ASBIS

Pazdziernik 11, 2018
Regional VAD ASBIS Middle East has confirmed that it will be participating in ...
Wrzesień 24, 2018
PRESS RELEASE - September 24, Limassol, Cyprus.

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2017:

  • za 1 kw. 2018 - 9 maja 2018
  • za I półrocze 2018 - 8 sierpnia 2018
  • za 3 kw. 2018 - 7 listopada 2018

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • 8 maja 2018

   Dywidenda

  • Record date: 17 Moze 2018 
  • Dzień wypłaty: 12 czerwca 2018 

Zobacz więcej