Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Sierpień 08, 2017
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku.
Sierpień 08, 2017
Przepływy pieniężne nadal bardzo dobre, z dodatnim saldem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 10 mln usd za 2 kw. 2017 oraz z poprawą o ponad 14 mln USD w i półroczu 2017 rdr. Podtrzymana prognoza finansowa na 2017 rok.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Daniel Kordel, IRM
Tel: +357 97 633 793
Fax: +357 25 857 288 

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Lipiec 21, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Czerwiec 22, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach

Informacje prasowe ASBIS

Lipiec 11, 2017
It is high time every organization rethink its data management approaches in ...
Czerwiec 15, 2017
By joining forces, companies achieve considerable business results from their ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2017:

  • za IV kw. 2016 - 28 lutego 2017
  • za 2016 rok - 30 marca 2017
  • za 1 kw. 2017 - 9 maja 2017
  • za I półrocze 2017 - 8 sierpnia 2017
  • za 3 kw. 2017 - 7 listopada 2017

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • 14 czerwca 2017

   Dywidenda

  • Record date: 21.06.2017
  • Dzień wypłaty: 14.07.2017

Zobacz więcej