Raporty bieżące

Wrzesień 17, 2019
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 06, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 30, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 23, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2019 r.
Sierpień 14, 2019
Nabycie akcji własnych
Lipiec 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 15 lipca 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Nabycie udziałów w spółce AVECTIS ALC
Czerwiec 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2019 r.
Czerwiec 17, 2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 15 lipca 2019 roku wraz z projektem uchwały.
Maj 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2019 r.
Maj 08, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 8 maja 2019 r.
Maj 08, 2019
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
Maj 08, 2019
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.
Maj 08, 2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2019 r.
Kwiecień 23, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2019 r.
Kwiecień 18, 2019
Powołanie Dyrektora Niewykonawczego.
Kwiecień 08, 2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 8 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące