Raporty bieżące

Styczeń 14, 2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych.
Grudzień 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2018 r.
Listopad 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za październik 2018 r.
Listopad 06, 2018
Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok.
Pazdziernik 31, 2018
Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2018
Pazdziernik 22, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2018
Wrzesień 24, 2018
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Wrzesień 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2018 r.
Sierpień 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2018 r.
Lipiec 20, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2018 r.
Czerwiec 30, 2018
Skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe ASBISc Enterprises Plc za 2017 rok.
Czerwiec 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2018 r.
Maj 22, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2018 r.
Maj 22, 2018
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Maj 09, 2018
Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
Maj 09, 2018
Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc
Maj 09, 2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 8 Moze 2018 roku
Maj 09, 2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 08 Moze 2018
Kwiecień 24, 2018
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące