Raporty bieżące

Czerwiec 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2019 r.
Czerwiec 17, 2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 15 lipca 2019 roku wraz z projektem uchwały.
Maj 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2019 r.
Maj 08, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 8 maja 2019 r.
Maj 08, 2019
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
Maj 08, 2019
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.
Maj 08, 2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2019 r.
Kwiecień 23, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2019 r.
Kwiecień 18, 2019
Powołanie Dyrektora Niewykonawczego.
Kwiecień 08, 2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 8 maja 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Marzec 27, 2019
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r. - korekta
Marzec 27, 2019
Prognoza wyników finansowych na 2019 rok.
Marzec 27, 2019
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2018 r.
Marzec 27, 2019
Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego.
Marzec 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za luty 2019 r.
Luty 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za styczeń 2019 r.
Luty 13, 2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 rok.
Styczeń 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za grudzień 2018 r.
Styczeń 14, 2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych.
Grudzień 21, 2018
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za listopad 2018 r.
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące