Raporty bieżące

Listopad 18, 2019
Podwyższenie prognozy wyników finansowych na 2019r
Listopad 15, 2019
Nabycie akcji własnych
Pazdziernik 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2019 r.
Pazdziernik 11, 2019
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 rok.
Pazdziernik 08, 2019
Nabycie akcji własnych
Pazdziernik 04, 2019
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 25, 2019
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 23, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2019 r.
Wrzesień 17, 2019
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 06, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 30, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 23, 2019
Nabycie akcji własnych
Sierpień 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2019 r.
Sierpień 14, 2019
Nabycie akcji własnych
Lipiec 22, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 15 lipca 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2019 r.
Lipiec 15, 2019
Nabycie udziałów w spółce AVECTIS ALC
Czerwiec 21, 2019
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2019 r.
Czerwiec 17, 2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 15 lipca 2019 roku wraz z projektem uchwały.
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące