Raporty bieżące

Listopad 21, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Listopad 17, 2017
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Listopad 09, 2017
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Listopad 03, 2017
Nowa spółka zależna w Grupie
Pazdziernik 22, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Wrzesień 25, 2017
Nowa spółka zależna w Grupie
Wrzesień 21, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Wrzesień 13, 2017
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Sierpień 22, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Lipiec 21, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Czerwiec 22, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Czerwiec 14, 2017
Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
Czerwiec 14, 2017
Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc
Czerwiec 14, 2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 14 czerwca 2017 roku
Czerwiec 14, 2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017
Maj 22, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
Maj 16, 2017
Nowa spółka zależna w Grupie
Maj 15, 2017
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r.
Maj 15, 2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc
Kwiecień 21, 2017
Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące