Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


ASBIS Struktura Akcjonariuszy

Nazwa Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Siarhei Kostevitch 20,443,127 36.83% 20,443,127 36.83%
pośrednio przez KS Holdings Ltd 20,401,361 36.76% 20,401,361 36.76%
bezpośrednio 41,766 0.08% 41,766 0.08%
Fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI 2,866,299 5.16% 2,866,299 5.16%
ASBISc Enterprises Plc (program skupu akcji) 13,389 0.02% 13,389 0.02%
Free-float 32,177,185 57.98% 32,177,185 57.98%
RAZEM 55,500,000 100.00% 55,500,000 100.00%
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15        


Akcje w posiadaniu Dyrektorów

Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale
Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) 20,443,127 36.83%
Constantinos Tziamalis 555,000 1.00%
Marios Christou 463,061 0.83%
Yuri Ulasovich 210,000 0.38%
Demos Memou 0 0.00%
Chris Pavlou 0 0.00%
RAZEM 21,671,188 39.05%
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09