Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Struktura akcjonariatu firmy

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
KS Holdings Ltd  20,401,361 36.76% 20,401,361 36.76%
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ)* 3,274,931 5.90% 3,274,931 5.90%
Noble Funds TFI S.A. zarządzający Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestyjny Otwarty oraz Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty2,934,690 5.29% 2,934,690 5.29%
ING OFE 2,872,954 5.18% 2,872,954 5.18%
ASBISc Enterprises PLC (program buy-back) 13,389 0.02% 13,389 0.02%
Pozostali 26,002,675 46.85% 26,002,675 46.85%
Razem 55,500,000 100.00% 55,500,000 100.00%

* W tym 2,775,045 akcji odpowiadających 5.00% głosów na WZA posiadanych przez Quercus Parasolowy SFIO - zgodnie z zawiadomieniem z dnia 9 grudnia 2011 r.