Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Struktura akcjonariatu firmy

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
KS Holdings Ltd  20,401,361 36.76% 20,401,361 36.76%
NN OFE 2,872,954 5.18% 2,872,954 5.18%
ASBISc Enterprises PLC (program buy-back) 13,389 0.02% 13,389 0.02%
Free-float 32,212,296 58.04% 32,212,296 58.04%
Razem 55,500,000 100.00% 55,500,000 100.00%