Raporty kwartalne

Raporty finansowe

Raporty kwartalne

2019 Q1 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku
2019 Q1 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for Q1 2019
2018 Q4 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 roku
2018 Q4 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for Q4 2018
2018 Q3 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2018 roku
2018 Q3 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for Q3 2018

Raporty półroczne

2019 H1 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2019
2019 H1 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for six months ended 30 June 2019
2018 H1 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018
2018 H1 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for six months ended 30 June 2018
2017 H1 [PL] Download .PDF file Skonsolidowany raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017
2017 H1 [EN] Download .PDF file Consolidated Interim Report for six months ended 30 June 2017

Raporty roczne

2018 [PL] Download .PDF file ASBISc 2018 Annual Report - Polish version (.PDF, 2.21 MB) published on March 28, 2019 
2018 [EN]

Download .PDF file ASBISc 2018 Annual Report - English version (.PDF, 25.0 MB) published on March 28, 2019

 Download .PDF file Report and Consolidated Financial Statements for 2018 (.PDF, 1.16 MB) published on March 28, 2019 

2017 [PL] Download .PDF file ASBISc 2017 Annual Report - Polish version (.PDF, 2.6 MB) published on March 30, 2018 
2017 [EN] Download .PDF file ASBISc 2017 Annual Report - English version (.PDF, 2.0 MB) published on March 30, 2018 
2016 [PL] Download .PDF file ASBISc 2016 Annual Report - Polish version (.PDF, 2.7 MB) published on March 30, 2017 
2016 [EN] Download .PDF file ASBISc 2016 Annual Report - English version (.PDF, 2.2 MB) published on March 30, 2017