Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2012:

  • za IV kw. 2011 - 28 lutego 2012
  • za 2011 rok - 29 marca 2012
  • za 1 kw. 2012 - 8 maja 2012
  • za I półrocze 2012 - 9 sierpnia 2012
  • za 3 kw. 2012 - 8 listopada 2012

Dywidenda

  • O wypłacie dywidendy zadecyduje WZA

Coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • data jeszcze nieustalona