Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w 2018 roku:

  • za IV kwartał 2017 r. - 27 lutego 2018 r.
  • za 2017 r. – 30 marca 2018 r.
  • za I kwartał 2018 r. – 9 maja 2018 r.
  • za I półrocze 2018 r. – 8 sierpnia 2018 r.
  • za III kwartał 2018 r. – 7 listopada 2018 r.

Dywidenda:

  • prawo do dywidendy – 17 maja 2018 r.
  • termin wypłaty dywidendy – 12 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • 8 maja 2018 r.