ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wyniosły w 2019 roku 1,91 mld USD w porównaniu do 2,07 mld USD w 2018 roku. Co istotniejsze, zysk netto wyniósł 15,240 mln USD.

Spółka znacząco poprawiła zysk netto po opodatkowaniu, który w 2019 roku wyniósł 15,240 mln USD w porównaniu do 12,037 mln USD w 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2019-2015.

(w tys. USD) 2019 (Zaudytowane) 2018 (Zaudytowane) 2017 (Zaudytowane) 2016 (Zaudytowane) 2015 (Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 1 914 881 2 069 564 1 484 913 1 137 709 1 181 613
Zysk operacyjny 33 086 29 410 24 406 20 237 (3 056)
Zysk netto 15 240 12 037 6 909 4 636 (17 152)


Prognoza finansowa na rok:

Rok Przychody ze sprzedaży Zysk netto Wyniki finansowe
2020 Pomiędzy 2,0mld USD i 2,2mld USD Pomiędzy 32mln USD i 34mln USD Przychody ze sprzedaży: …… Zysk netto: ……..
2019 Pomiędzy 1,7mld USD i 1.9mld USD Pomiędzy 13mln USD i 14mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.9mln USD Zysk netto: 15mln USD
2018 Pomiędzy 2,1mld USD i 2.2mld USD Pomiędzy 11.5mln USD i 13mln USD Przychody ze sprzedaży: 2.1mld USD Zysk netto: 12mln USD
2017 Pomiędzy 1.2mld USD i 1.3mld USD Pomiędzy 5mln USD i 6mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.5mld USD Zysk netto: 7mln USD
2016 Pomiędzy 1.15mld USD i 1.25mld USD Pomiędzy 4mln USD i 5mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.1mld USD Zysk netto: 5mln USD
2014 Pomiędzy 1.45mld i 1.6mld USD Pomiędzy 1mln USD i 2mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.6mld USD Zysk netto: 1mln USD