ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wzrosły w 2013 roku do 1,920 mld USD z 1,745 mld USD w roku 2012, co oznacza wzrost o 10.06%. 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2009-2013.

(w tys. USD) 2013
(Zaudytowane)
2012
(Zaudytowane)
2011
(Zaudytowane)
2010
(Zaudytowane)
2009
(Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 1 920 427 1 744 878 1 482 0751 435 063 1 162 458
Zysk operacyjny 31 939 20 220  15 660  9 429  2 889
Zysk netto 12 712 9 047  5 660  1 302  (2 997)