ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wyniosły w 2017 roku 1,485 mld USD w porównaniu do 1,138 mld USD w 2016 roku. Co istotniejsze, zysk netto wyniósł 6,909 mln USD. 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2013-2017.

(w tys. USD) 2017 (Zaudytowane) 2016 (Zaudytowane) 2015 (Zaudytowane) 2014 (Zaudytowane) 2013 (Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 1 484 912 1 137 709 1 181 613 1 551 170 1 920 427
Zysk operacyjny 24 406 20 237 (3 056) 16 258  31 939
Zysk netto 6 909 4 636 (17 152) 979  12 712