ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wyniosły w 2016 roku do 1,137 mld USD w porównaniu do 1,181 mld USD w roku 2015. Co istotniejsze, zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 4.636 mln USD. 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2009-2013.

(w tys. USD) 2016
(Zaudytowane)
2015
(Zaudytowane)
2014
(Zaudytowane)
2013
(Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 1 137 709 1 181 613 1 551 1701 920 427
Zysk operacyjny 20 237 (3 056)  16 258  31 939
Zysk netto 4 636 (17 152)  979  12 712