Wyniki ASBIS w i półroczu 2016

Sierpień 11, 2016

Wyniki ASBIS w i półroczu 2016

Istotna poprawa marży zysku brutto oraz ścisła kontrola kosztów skutkują wypracowaniem założonych wyników.

Limassol, Cypr, 11 sierpnia 2016 - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, miał bardzo dobry II kwartał oraz I półrocze 2016 roku. Grupa zanotowała istotną poprawę wyników w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku. W II kwartale 2016 przychody wzrosły o 1,21% do 248,320 mln USD, zaś w I półroczu 2016 były o 5,64% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 497,414 mln USD. Podczas gdy przychody były relatywnie stabilne, zysk brutto wzrósł o 70,01% w II kwartale oraz o 80,53% w I półroczu 2016. Było to skutkiem silnego wzrostu marży zysku brutto, która niemal podwoiła się w obu okresach i wzrosła w II kwartale 2016 do 5,67% z 3,37% rok wcześniej oraz w I półroczu 2016 do 5,50% z 2,88% w analogicznym okresie 2015 roku.

Jednocześnie Spółka nadal zmniejszała koszty sprzedaży, ogólnego zarządu oraz finansowe. Fakt, iż koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu zmniejszyły się o około 25% w I półroczu 2016, przy jednoczesnym podwojeniu  zysku brutto, jest w opinii zarządu firmy dużym osiągnięciem.

W wyniku wzrostu zysku brutto oraz zmniejszenia kosztów, rentowność wzrosła na wszystkich poziomach. EBITDA była dodatnia i wyniosła 8,352 mln USD w II kwartale 2016 oraz 7,871 mln USD w I półroczu 2016 w porównaniu do ujemnych wartości -3,091 USD oraz -11,071 USD w 2015 roku.

W II kwartale 2016 roku Spółka wypracowała zysk netto po opodatkowaniu o ponad 7 mln USD lepszy rok do roku, na poziomie 220 tys. USD wobec straty w wysokości -6,941 mln USD rok wcześniej. W I półroczu 2016, wynik netto uległ poprawie o ponad 20 mln USD i wyniósł 621 tys. USD w porównaniu ze stratą w wysokości 19,344 USD w I półroczu 2015. Po publikacji wyników
I półrocza 2016
 Spółka podtrzymuje swoją prognozę finansową na cały 2016 rok.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: “II kwartał 2016 był zgodny z naszymi założeniami. Kontynuowaliśmy strategię koncentracji głównie na rentowności. W efekcie wyniki I półrocza 2016 są również znacznie lepsze, w ujęciu rok do roku. Bardzo ważnym wydarzeniem II kwartału 2016 jest to, iż nasze przychody w regionie krajów byłego ZSRR zaczęły ponownie rosnąć po prawie dwóch latach kryzysu. Utrzymanie się tego trendu sprawi, że ASBIS będzie korzystał z inwestycji oraz poświęceń ostatnich dwóch lat, podjętych aby wspierać naszą działalność w krajach objętych kryzysem“.

“Poprawa wyniku na poziomie netto o 20 mln USD rok do roku jest znacząca, ale nie czujemy się jeszcze usatysfakcjonowani. Ciągła poprawa portfolio produktowego ma na celu osiągnięcie znacznie lepszych wyników oraz zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, szczególnie po zakończonym stratami roku 2015

WYNIKI FINANSOWE W II KW. 2016 ORAZ II KW. 2015 (TYS. USD)

 

II kw.
2016

II kw.
2015

Zmiana
IIkw./II kw.

Przychody

248.320

245.353

+1,21%

Zysk brutto

14.069

8.276

+70,01%

Marża zysku brutto

5,67%

3,37%

+67,98%

Koszt ogólnego zarządu

(3,984)

(5.046)

-21,05%

Koszty sprzedaży

(6.535)

(6.964)

-6,16%

Zysk z działalności operacyjnej

3.551

(3.734)

N/A

EBITDA

8.352

(3.091)

N/A

Zysk po opodatkowaniu

220

(6.941)

N/A

 

H1
2016

H1
2015

Change H1/H1

Przychody

497.414

527.161

-5,64%

Zysk brutto

27.371

15.162

+80,53%

Marża zysku brutto

5,50%

2,88%

+91,33%

Koszt ogólnego zarządu

(7.872)

(10.601)

-25,74%

Koszty sprzedaży

(12.680)

(16.903)

-24,99%

Zysk z działalności operacyjnej

6.819

(12.342)

N/A

EBITDA

7.871

(11.071)

N/A

Zysk po opodatkowaniu

621

(19.344)

N/A

Przychody osiągnięte w regionie krajów byłego ZSRR wzrosły zarówno w II kwartale 2016 (+7,81%) jak
i w I półroczu 2016 (+0,14%). Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w II kw. 2016 wzrosła
o 0,99% jednak zmniejszyła się o 12,62% w I półroczu 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku.

Sprzedaż w Europie Zachodniej w II kwartale. 2016 spadła o 25,26% w porównaniu do II kwartału. 2015, podczas gdy w I półroczu 2016 wzrosła o 21,99%. Wzrost ten był oparty o mocną sprzedaż komponentów w tym regionie. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zmniejszyła się r/r o 2,70% w I półroczu 2016 oraz wzrosła o 1,22% w II kwartale. 2016 w porównaniu do II kwartale. 2015.

Analiza według krajów pokazuje ciągłą poprawę działalności na Ukrainie, gdzie sprzedaż Spółki wzrosła
o 154,05% w I kw. 2016, o 266,57% w II kw. 2016 oraz o 211,82% w I półroczu 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku. Sprzedaż w Rosji zmniejszyła się o 6,11% w II kw. 2016 oraz o 5,69% w I półroczu 2016 w związku z decyzją o odrzuceniu najsłabszych linii produktowych. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, sprzedaż na Słowacji wzrosła o 4,05% w II kw. 2016 lecz zmniejszyła się o 5,13%
w I półroczu 2016. Sprzedaż w Czechach wzrosła o 27,11% w II kw. 2016 oraz o 18,26% w I półroczu 2016. W liczbach bezwzględnych, Słowacja nadał była liderem portfolio Spółki według krajów, ale kraje byłego ZSRR – po niedawnej poprawie – wracają mocniejsze. Rosja już była rynkiem numer 1 Spółki w II kw. 2016. Spółka oczekuje poprawy w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w kolejnych kwartałach 2016 roku.

Region

II kw. 2016

II kw. 2015

Zmiana %

Europa Środkowo-Wschodnia

102,124

101,127

+0.99%

Kraje byłego ZSRR

93,953

87,144

+7.81%

Bliski Wschód i Afryka

36,570

37,585

-2.70%

Europa Zachodnia

6,864

9,183

-25.26%

Pozostałe

8,810

10,313

-14.57%

Ogółem

248,320

245,353

+1.21%

Region

I półrocze 2016

I półrocze 2015

Zmiana
%

Europa Środkowo-Wschodnia

201,537

230,651

-12.62%

Kraje byłego ZSRR

167,878

167,649

+0.14%

Bliski Wschód i Afryka

80,440

79,474

+1.22%

Europa Zachodnia

29,631

24,289

+21.99%

Pozostałe

17,928

25,098

-28.57%

Ogółem

497,414

527,161

-5.64%

Przychody ze sprzedaży procesorów, największa pozycja w strukturze przychodów Spółki według linii produktowych, wzrosły o 0,34% w II kw. 2016 oraz o 11,19% w I półroczu 2016; przychody z dysków twardych wzrosły o 8,94% oraz zmniejszyły się o 4,33% w tych samych okresach. Przychody ze sprzedaży oprogramowania, laptopów i tabletów zmniejszyły się istotnie, jako że Spółka skoncentrowała się przede wszystkim na marżach i odrzucała  niektóre transakcje. Segment smartfonów Spółki zmniejszył się
w I półroczu 2016 o 19,81% ze względu na niski wynik I kw. 2016, jednak w II kw. 2016 zaczął ponownie rosnąć (+2,37%) ze względu na poprawę w sprzedaży iPhone’ów.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 22 337 15 12
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com 

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 23 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 27 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.