Grupa ASBIS w IV kw. 2014: znacznie zwiększył zysk netto  pomimo zawirowań rynkowych w Rosji i na Ukrainie

Luty 26, 2015

Grupa ASBIS w IV kw. 2014: znacznie zwiększył zysk netto pomimo zawirowań rynkowych w Rosji i na Ukrainie

ASBIS znacznie poprawił swój zysk netto w porównaniu do wszystkich poprzednich kwartałów 2014 roku oraz do IV kw. 2013 roku

Limassol, Cypr, 26 lutego 2015 - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w IV kw. 2014 znacznie poprawił swój zysk netto w porównaniu do wszystkich poprzednich kwartałów 2014 roku oraz do IV kw. 2013 roku. Zysk netto w IV kw. 2014 wyniósł 5,31 mln USD w porównaniu do 494 tys. USD w III kw. oraz 4,95 mln USD w IV kw. 2013. Lepsza rentowność została osiągnięta pomimo zawirowań w Rosji i na Ukrainie, skutkujących zmniejszeniem przychodów. Przychody w IV kw. 2014 wyniosły 458,59 mln USD i wzrosły w porównaniu do 388,66 mln USD w III kw. 2014, ale zmniejszyły się o 20,07% w porównaniu do 573,71 mln USD w IV kw. 2013 roku. Mimo że sprzedaż i zysk brutto spadły, Spółka poprawiła swoją rentowność dzięki niższym kosztom sprzedaży i ogólnego zarządu oraz skutecznemu hedgingowi walutowemu. W IV kw. 2014 koszty sprzedaży zostały zredukowane o ponad 6 mln USD lub 39,05% w porównaniu do IV kw. 2013. Koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o 1,7 mln USD, czyli o 20,63%. 

Przychody Grupy za dwanaście miesięcy 2014 roku wyniosły 1,55 mld USD, czyli znalazły się w środku przedziału prognozy Spółki na 2014 rok, która zakładała sprzedaż pomiędzy 1,45 mld USD a 1,6 mld USD. Zysk netto za I-IV kw. 2014 wyniósł 979 tys. USD, co jest bliskie dolnej granicy prognozowanej wartości (od 1 mln USD do 2 mln USD). Biorąc pod uwagę straty z pierwszego półrocza 2014, osiągnięty wynik roczny można uznać za satysfakcjonujący. 

Spółka przewiduje, że niekorzystne warunki rynkowe w Rosji i na Ukrainie utrzymają się, dlatego będzie się koncentrować na dalszym rozwoju sprzedaży w regionach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Management Spółki planuje dalszą redukcję kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu oraz kosztów finansowych w 2015 roku, przewidując, że będzie to kolejny trudny rok.         

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: „Biorąc pod uwagę to jak trudne są aktualnie warunki rynkowe, uważamy wyniki IV kw. 2014 za duże osiągnięcie. Nie tylko wypracowaliśmy istotny zysk netto, ale również skutecznie obniżyliśmy koszty. Przede wszystkim zaś poprawiliśmy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o ponad 70 mln USD i zakończyliśmy rok notując istotne zwiększenie posiadanych środków pieniężnych.” 

Kostevitch kontynuował: „W chwili obecnej nie spodziewamy się, by sytuacja rynkowa w Rosji i na Ukrainie poprawiła się w okresie najbliższych 6-7 miesięcy, dlatego planujemy zwiększać sprzedaż i zyski w innych regionach, które zaczęliśmy rozwijać w 2014 roku, aby zastąpić sprzedaż utraconą w regionie krajów byłego ZSRR. Aby to osiągnąć, z jednej strony będziemy kontynuować redukcję kosztów, a z drugiej pracować nad zwiększaniem marż. To podwójne zadanie nie jest łatwe, ale jak pokazały wyniki IV kw. 2014 – jest wykonalne. Aktualnie przeskalowujemy Spółkę i rozważamy ogłoszenie prognoz finansowych na 2015 rok w maju.”  

 

IV KW. 2014

III KW. 2014

IV KW. 2013

Zmiana
IV kw./IV kw.

Przychody

458.586

388.659

573.706

-20,07%

Zysk brutto

23.344

22.297

35.643

-34,51%

Marża zysku brutto

5,09%

5,74%

6,21%

-18,07%

Koszty ogólnego zarządu

(6.647)

(7.106)

(8.375)

-20,63%

Koszty sprzedaży

(9.790)

(10.456)

(16.062)

-39,05%

Zysk z działalności operacyjnej

6.906

4.735

11.206

-38,37%

EBITDA

7.594

5.112

12.083

-37,15%

Zysk po opodatkowaniu

5.310

494

4.953

+7,20%


 

 

I-IV KW. 2014

I-IV KW. 2013

Zmiana
(%)

Przychody

1.551.170

1.920.427

-19,23%

Zysk brutto

87.749

115.571

-24,07%

Marża zysku brutto

5,66%

6,02%

-6,00%

Koszty ogólnego zarządu

(28.947)

(29.982)

-3,45%

Koszty sprzedaży

(42.543)

(53.651)

-20,70%

Zysk z działalności operacyjnej

16.258

31.939

-49,09%

EBITDA

19.134

34.840

-45,08%

Zysk po opodatkowaniu

979

12.712

-92,30%

Na 2014 rok ASBIS prognozował przychody pomiędzy 1,45 mld USD a 1,6 mld USD oraz zysk netto w wysokości od 1 mln USD do 2 mln USD. Po mocnym IV kw. 2014 prognozy na poziomie sprzedaży zostały zrealizowane – wartość wypracowanych przychodów znalazła się w środku prognozowanego przedziału. Jednocześnie zysk netto po opodatkowaniu osiągnął poziom bardzo bliski dolnej granicy prognozy.

Analiza przychodów według krajów potwierdza, że główny spadek sprzedaży został zanotowany na rynkach bezpośrednio dotkniętych przez kryzys polityczny na Ukrainie. Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2014 roku, spadek sprzedaży na Ukrainie był najbardziej dramatyczny – sprzedaż Spółki w tym kraju była niższa o około 70%.

Jednakże niższa sprzedaż w Rosji i na Ukrainie została częściowa zastąpiona przez znacznie wyższe przychody w regionach Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii wzrosła o imponujące 184,09%, w Polsce o 145,76%, a w Rumunii o 32,07%. ASBIS zanotował również istotny wzrost przychodów – o 91,39% – w Kazachstanie, dzięki sprzedaży smartfonów (marki własne i iPhone). Sprzedaż na Słowacji zmniejszyła się o 19,60%, ale było to związane głównie z rezygnacją z niskomarżowego tradingu i skupieniu się na bardziej dochodowych liniach. Spółka oczekuje dalszego wzrostu we wszystkich tych regionach w 2015 roku, aby zastąpić biznes utracony w Rosji i na Ukrainie. 

KRAJ

DYNAMIKA SPRZEDAŻY

 

IV kw. 2014

IV kw. 2013

Zmiana %

Wielka Brytania

25.241

8.885

184,09%

Polska

26.856

10.928

145,76%

Kazachstan

35.806

18.709

91,39%

Rumunia

21.673

16.411

32,07%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

33.385

34.482

-3,18%

Słowacja

81.090

100.853

-19,60%

Czechy

22.802

36.587

-37,68%

Rosja

73.664

124.806

-40,98%

Białoruś

14.364

27.181

-47,15%

Ukraina

27.517

59.032

-53,39%

Począwszy od lutego 2014 przychody Spółki znajdowały się pod poważną presją ze względu na zawirowania na Ukrainie, które wpłynęły również na szereg pobliskich krajów. Wpłynęło to na przychody z prawie wszystkich linii produktowych, które oferuje Grupa. W drugiej połowie roku widoczna była pozytywna reakcja na wysiłki Grupy zmierzające do poradzenia sobie z kryzysem. ASBIS pozostaje dystrybutorem wybieranym przez wielu światowych dostawców. Bardzo dobrym przykładem jest APPLE, który powierzył Spółce dystrybucję iPhone’ów również na Ukrainie i w Kazachstanie.

W okresie I-IV kw. 2014 w porównaniu do I-IV kw. 2013 przychody ze wszystkich głównych linii produktowych zmniejszyły się ze względu na zawirowania rynkowe. Najmniejszy spadek dotyczył procesorów, podczas gdy najbardziej ucierpiały tablety i laptopy.

Przychody ze sprzedaży marek własnych spadły w IV kw. 2014 – w porównaniu do IV kw. 2013 – o 46,94%, a udział biznesu marek własnych w przychodach ogółem w IV kw. 2014 zmniejszył się do 18,81% z 28,33% w IV kw. 2013. W I-IV kw. 2014 biznes marek własnych zmniejszył się do 22,54% przychodów ogółem, w porównaniu do 24,42% w I-IV kw. 2013. Intencją Spółki jest dalszy rozwój sprzedaży marek własnych do poziomu, na którym przynoszą one zdrową marżę zysku brutto i przepływy pieniężne. Spółka nie spodziewa się wzrostu sprzedaży marek własnych w 2015 roku.

W IV kw. 2014 przychody ze sprzedaży smartfonów wzrosły o 29,65% w porównaniu do IV kw. 2013 i w rezultacie ich udział w sprzedaży ogółem wzrósł istotnie do 22,34% z 13,77%. Jednocześnie w I-IV kw. 2014 o 14,49% zmniejszyły się przychody ze sprzedaży tego segmentu produktów w porównaniu do I-IV kw. 2013. Wzrost w IV kw. wynikał głównie z dystrybucji iPhone’ów w Kazachstanie i na innych obszarach. 

Przychody ze sprzedaży tabletów zmniejszyły się o 47,50% w IV kw. 2014 oraz o 35,30% w I-IV kw. 2014 w porównaniu do analogicznych okresów 2013 roku. Było to związane z niższą sprzedażą na Ukrainie i w Rosji oraz z marginalnym wzrostem zanotowanym w tym segmencie rynku ze względu na jego nasycenie oraz mocniejszą konkurencję. W omawianym okresie zauważalny był istotny spadek średniej ceny sprzedaży tabletów.


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com   


ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1.400 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.  

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.