Grupa Asbis w IV kw. 2013: historyczny rekord sprzedaży marek własnych skutkuje wyższą rentownością. Prognoza zysku netto na 2013 rok przekroczona

Luty 27, 2014

Grupa Asbis w IV kw. 2013: historyczny rekord sprzedaży marek własnych skutkuje wyższą rentownością. Prognoza zysku netto na 2013 rok przekroczona

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki zaraportował udany IV kwartał 2013 roku. W tym okresie Spółka nadal koncentrowała się na poprawie przepływów pieniężnych, marż zysku brutto oraz rentowności poprzez ulepszanie portfolio produktowego oraz zwiększanie sprzedaży marek własnych. Spółka wypracowała w 2013 r. przychody w wysokości ponad 1,92 mld USD, natomiast zysk netto przekroczył 12,71 mln USD.

Sprzedaż marek własnych w IV kwartale 2013 r., Prestigio i Canyon, sięgnęła rekordowego poziomu 162,5 mln USD, co oznacza wzrost o 133,09% rok do roku. W konsekwencji, sprzedaż marek własnych w 2013 roku sięgnęła prawie 469 mln USD, czyli była około trzy razy wyższa niż w 2012 roku. Udział marek własnych w przychodach ogółem w 2013 roku wyniósł 24,42% w porównaniu do 9,03% w 2012 r., natomiast w przychodach w IV kwartale 2013 r. wyniósł 28,33% w porównaniu do 12,31% w IV kw. 2012 r. W efekcie marża zysku brutto wzrosła z 5,12% w IV kw. 2012 r. do 6,21% w IV kw. 2013 r. oraz z 4,95% w 2012 r. do 6,02% w 2013 roku. W rezultacie, podczas gdy przychody w IV w. 2013 r. wzrosły o 1,29%, a w ciągu dwunastu miesięcy o 10,06%, wzrost rentowności był istotnie wyższy.   

W IV kw. 2013 r. zysk brutto wzrósł o 22,79%, do 35,643 mln USD z 29,027 mln USD w IV kw. 2012 r. Zysk brutto za dwanaście miesięcy wyniósł 115,571 mln USD w porównaniu do 86,327 mln USD w 2012 roku, czyli był wyższy o 33,88%. W tych samych okresach EBITDA wzrosła odpowiednio o 30,57% i 50,95% i za cały rok sięgnęła 34,840 mln USD w porównaniu do 23,082 mln USD w 2012 roku. 

W rezultacie Spółka zrealizowała prognozy finansowe i przekroczyła górną granicę prognozowanego zysku netto. Prognoza zakładała wypracowanie od 11,0 mln USD do 12,5 mln USD zysku, a Spółka zanotowała 12,712 mln USD zysku netto po opodatkowaniu – co oznacza wzrost o 40,51% w porównaniu do 2012 roku. 

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: “Zarówno IV kwartał 2013 jak i cały rok były dla ASBIS udane, szczególnie że byliśmy w stanie wdrożyć tak istotne zmiany w naszym biznesie. Nie jesteśmy już tylko firmą dystrybucyjną, lecz pewnie stoimy na dwóch nogach, ponieważ wykorzystujemy naszą dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną by sprzedawać również nasze marki własne. Pozwala nam to polepszać marżę zysku brutto i ogólną rentowność firmy. Wyniki finansowe potwierdzają, że nasza strategia większej koncentracji na wysokomarżowych produktach (zarówno markach własnych jak i innych producentów) jest słuszna. Będziemy ją kontynuować, by dalej rosnąć w 2014 roku.”

Kostevitch kontynuował: “Innym osiągnięciem 2013 roku jest poprawa naszych przepływów pieniężnych. Było to trudne zadanie, ponieważ jednocześnie musieliśmy finansować szybko rosnący segment marek własnych. Jednakże osiągnęliśmy zarówno jego trzykrotny wzrost i ponad 40-proc. wyższy zysk netto po opodatkowaniu, poprawiając jednocześnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej o 49 mln USD i uzyskując około 11 mln USD dodatnich przepływów w 2013 roku, w porównaniu do 38 mln USD ujemnych przepływów w 2012 roku. Naszym kolejnym celem jest dalsza poprawa przychodów, szczególnie z marek własnych, oraz dalsza poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Oczekujemy, że nasza mocna pozycja rynkowa oraz rozwój marek własnych przyczynią się do osiągnięcia y jeszcze lepszych wynikóww 2014 roku.”

  IV kw. 2013 IV kw. 2012 Zmiana
Przychody 573.706 566.397 +1,29%
Zysk brutto 35.643 29.027 +22,79%
Marża zysku brutto 6,21% 5,12% +21,23%
Koszty ogólnego zarządu 8.375 6.721 +24,60%
Koszty sprzedaży 16.062 13.737 +16,93%
Zysk z działalności operacyjnej 11.206 8.569 +30,78%
EBITDA 12.083 9.254 +30,57%
Zysk netto 4.953 4.442 +11,52%
  I-IV kw. 2013 I-IV kw. 2012 Zmiana
Przychody 1.920.427 1.744.878 +10,06%
Zysk brutto 115.571 86.327 +33,88%
Marża zysku brutto 6,02% 4,95% +21,64%
Koszty ogólnego zarzadu 29.982 23.916 +25,36%
Koszty sprzedaży 53.651 41.332 +29,81%
Zysk z działalności operacyjnej 31.939 21.079 +51,52%
EBITDA 34.840 23.082 +50,95%
Zysk netto 12.712 9.047 +40,51%

ASBIS prognozował osiągnięcie w 2013 roku przychodów w wysokości pomiędzy 1,85 mld USD
a 1,95 mld USD oraz od 11 mln USD do 12,5 mln USD zysku netto. Zanotowane 1,920 mld USD przychodów było bliskie górnej granicy prognozy, podczas gdy 12,712 mln USD zysku netto pozwoliło przekroczyć górną granicę prognozy. Mając na uwadze pozytywne zmiany w 2013 roku, ASBIS oczekuje dalszego wzrostu w 2014 roku.

Najistotniejszym osiągnięciem IV kw. 2013 r. oraz całego 2013 roku był mocny wzrost sprzedaży marek własnych oraz ich udziału w przychodach ogółem.

·         W IV kw. 2013 r. przychody z marek własnych wzrosły o 133,09% notując nowy historyczny rekord
w wysokości 162,523 mln USD (było to więcej niż w całym 2012 roku) w porównaniu do 69,726 mln USD w IV kw. 2012r. . Udział marek własnych w przychodach ogółem wyniósł 28,33% w porównaniu do 12,31% w IV kw. 2012 r.

  • W I-IV kw. 2013 r. przychody z marek własnych wzrosły o 197,60% notując nowy historyczny rekord
    w wysokości 468,988 mln USD w porównaniu do 157,590 mln USD w I-IV kw. 2012. Udział marek własnych w przychodach ogółem wyniósł 24,42% w 2013 roku w porównaniu do 9,03% w 2012.

ASBIS zwiększył również istotnie sprzedaż w dynamicznie rozwijających się segmentach tabletów i smartfonów:

  • W IV kw. 2013 r. przychody ze sprzedaży tabletów wzrosły o 98,76% do 110,654 mln USD z 55,672 mln USD w analogicznym okresie 2012 roku. Było to możliwe głównie dzięki znacznie wyższej sprzedaży jednostkowej. W całym 2013 roku przychody wzrosły o 172,37% do 334,444 mln USD ze 122,786 mln USD w 2012 roku.
  • W IV kw. 2013 r. przychody ze sprzedaży smartfonów wzrosły o 25,84% do 79,016 mln USD z 62,789 mln USD w analogicznym okresie 2012 roku. Było to możliwe głównie dzięki znacznie wyższej sprzedaży jednostkowej. W całym 2013 roku przychody wzrosły o 141,93% do 357,126 mln USD ze 147,614 mln USD w 2012 roku.
Region IV kw. 2013 IV kw. 2012

Zmiana
%

Europa Środkowo-Wschodnia i kraje bałtyckie

244.410 205.280 +19,06%
Kraje byłego ZSRR 233.241 224.619 +3,84%
Bliski Wschód i Afryka 51.423 58.466 -12,05%
Europa Zachodnia 35.537 60.583 -41,34%
Pozostałe 9.095 17.448 -47,87%
Ogółem 573.706 566.397 +1,29%
Region I-IV kw. 2013 I-IV kw. 2012

Zmiana
%

Europa Środkowo-Wschodnia i kraje bałtyckie

741.549 607.563 +22,05%
Kraje byłego ZSRR 730.683 705.191 +3,61%
Bliski Wschód I Afryka 231.997 230.302 +0,74%
Europa Zachodnia 181.659 145.033 +25,25%
Pozostałe 34.540 56.789 -39,18%
Ogółem 1.920.427 1.744.878 +10,06%
  IV kw. 2013 IV kw. 2012
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 124.806 Rosja 132.881
2. Słowacja 100.853 Słowacja 66.449
3. Ukraina 59.032 Ukraina 50.265
4. Czechy 36.587 Bułgaria 29.504
5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 34.482 Zjednoczone Emiraty Arabskie 28.485
6. Bułgaria 30.069 Wielka Brytania 24.984
7. Białoruś 27.181 Czechy 24.554
8. Kazachstan 18.709 Białoruś 20.516
9. Rumunia 16.411 Kazachstan 16.495
10. Polska 10.928 Litwa 15.176
11. Pozostałe 114.651 Pozostałe 157.089
                     Przychody ogółem 573.706 Przychody ogółem 566.397
  I-IV kw. 2013 I-IV kw. 2012
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 410.880 Rosja 403.488
2. Słowacja 221.242 Słowacja 174.827
3. Ukraina 163.699 Ukraina 167.249
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 139.252 Zjednoczone Emiraty Arabskie 125.588
5. Bułgaria 107.690 Bułgaria 82.813
6. Czechy 89.722 Czechy 81.991
7. Białoruś 78.597 Kazachstan 65.063
8. Kazachstan 66.149 Białoruś 55.442
9. Wielka Brytania 56.391 Wielka Brytania 47.911
10. Rumunia 49.831 Litwa 47.085
11. Pozostałe 536.974 Pozostałe 493.421
                      Przychody ogółem 1.920.427 Przychody ogółem 1.744.878

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail: costas@asbis.com  

Iwona Mojsiuszko, M+G
Tel. +48 22 625 71 40,
Tel. +48 501 183 386
E-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1 700 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).


Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.