ASBIS rozpoczął 2018 rok bardzo dobrym kwartałem

Maj 09, 2018

KOMUNIKAT PRASOWY

ASBIS rozpoczął 2018 rok bardzo dobrym kwartałem

Grupa zanotowała w I kwartale 2018 r. wysoką, dwucyfrową dynamikę przychodów oraz ponad trzykrotny wzrost zysku netto

Limassol, Cypr, 9 maja 2018 r - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował dynamiczny wzrost wyników finansowych w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 503,3 mln USD w porównaniu do 290,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 73%. W I kw. 2018 r. zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 50% do 22,8 mln USD z 15,1 mln USD w I kw. 2017 r. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w omawianym okresie o 34% do 5,3 mln USD z 4 mln USD rok wcześniej, natomiast zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie, do 1,7 mln USD z 551 tys. USD w I kwartale 2017 r.

Strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I kwartale 2018 roku wszystkie linie produktowe zwiększyły swoją sprzedaż w każdym z krajów, w których działa Spółka. Dodatkowo, w I kwartale 2018 r., ASBIS zrealizował bardzo duże zamówienia na dostawę produktów IT, co w połączeniu z ciągłym zapotrzebowaniem na produkty wiodących producentów z branży, które znalazły się w ulepszonym portfolio Grupy, doprowadziło do wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych. ASBIS kontynuuje również rozwój marek własnych na wszystkich rynkach swojej działalności. Dodatkowo Grupa zainwestowała w linię biznesową VAD (Value Added Dealer) oraz uruchomiła nową markę własną Perenio (Internet rzeczy) oczekując, że przyniosą one wyższe marże brutto na sprzedaży.

27 marca 2018 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2018 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,80 miliarda USD a 1,90 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową.  

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2018 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2017 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,06 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 3.330.000 USD. W dniu 8 maja 2018 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 17 maja 2018 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 12 czerwca 2018 r.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Każdego miesiąca w I kwartale 2018 r. notowaliśmy, wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu przychodów. Był to dla nas intensywny okres pracy nad dalszą poprawą rentowności Grupy, co jest naszym priorytetem. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu oraz kontynuacji sprawdzonej strategii wypracowaliśmy ponad 70-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ponad trzykrotny wzrost zysku netto. Dowodzi to, że jesteśmy w doskonałej kondycji do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami obecny rok. Patrząc na wyniki I kwartału tego roku jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią niekorzystne czynniki, zrealizujemy opublikowaną w marcu prognozę na 2018 r.

Po publikacji wyników finansowych za I kwartał tego roku widzimy, że nie tylko obecna sytuacja Grupy jest bardzo dobra, ale również nasza przyszłość wygląda bardzo pozytywnie. Rozwijamy portfolio marek własnych, co daje nam możliwość uzyskania wyższych marż, ale również pozostania w obrębie technologicznych innowacji. Do obecnych już w naszym portfolio marek Prestigio i Canyon dołączyła marka Perenio, która będzie obejmowała produkty związane z szybko rozwijającą się obecnie dziedziną - internetem rzeczy (IoT). Bardzo istotne są dla nas również relacje z naszymi dostawcami, dlatego inwestujemy w nie i dokładamy wszelkich starań, by nasze cele były zawsze zgodne  – dodał Siarhei Kostevitch.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KW. 2018 R. ORAZ I KW. 2017 R. (mln USD)

Constantinos Tziamalis, Dyrektor do spraw Relacji Inwestorskich i Kredytów w ABISc Enterprises Plc, skomentował: Mamy za sobą bardzo udany kwartał. ASBIS wykazał zdolność do wykorzystywania pojawiających się okazji, dzięki czemu wypracował znaczny wzrost wskaźników zarówno rentowności, jak i przychodów. Spółka udowodniła, że z powodzeniem potrafi zaadoptować się do konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, co daje nam podstawy do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Nadal skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej mają tradycyjnie największy udział w naszych przychodach. Jednakże koncentracja na krajach byłego ZSRR pozwoliła na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu w przychodach w tym regionie, o 80% rok do roku. W związku z tym udział krajów byłego ZSRR w naszych przychodach ogółem przekroczył 50% w porównaniu do 48% w I kw. 2017 r. ASBIS wciąż umacnia swoją pozycję rynkową w tym regionie świata.

Pomimo koncentracji na regionie krajów byłego ZSRR, sprzedaż Grupy w innych regionach zanotowała podobnie wysokie dynamiki wzrostu. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyła się aż o 75% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2018 r. również wzrosła o 66% w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zwiększyła się o 29% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r.

Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę sprzedaży w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 r. oraz 31 marca 2017 r.

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza wysokie dynamiki wzrostu, które Grupie udało się osiągnąć na wszystkich kluczowych rynkach działalności. Numerem jeden według przychodów jest Rosja, gdzie Grupa zanotowała 35% wzrost rok-do-roku. Jednakże wszystkie pozostałe trzy kraje regionu byłego Związku Radzieckiego (Ukraina, Kazachstan, Białoruś) zanotowały wzrosty przychodów przekraczające 100%.

Zwiększenie sprzedaży o 24% na Słowacji miało miejsce przy jednoczesnym 60-proc. wzroście w Czechach, a 53% wzrost w Rumunii przyczynił się do wzrostu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrosła o 60% głównie ze względu na ulepszone portfolio produktów lokalnej spółki zależnej.

   
Struktura przychodów - Top10 krajów w I kw. 2018 r. oraz w I kw. 2017 r. (w tys. USD)

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW LINII PRODUKTOWYCH

I kwartał 2018 r. pokazał, że Grupa ASBIS nie ma problemu ze znaczącym wzrostem sprzedaży w sytuacji, gdy rynki są stabilne. Wszystkie kluczowe linie produktowe Grupy pokazały znaczące wzrosty. Liderem wzrostów w przychodach według grup produktowych, kolejny kwartał z rzędu, były smartfony z wysokim, 163-proc. wzrostem.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na linie produktowe w I kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2017 r. (tys. USD):

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Iwona Mojsiuszko

8Sense Public Relations

Tel. +48 502 344 992

E-mail:iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl    

 

ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

Grupa jest dystrybutorem komponentów komputerowych (dla podmiotów zajmujących się montażem sprzętu, integratorów systemów, właścicieli marek lokalnych i sprzedawców detalicznych) oraz produktów gotowych marek klasy A, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, serwery i urządzenia sieciowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sprzedawców detalicznych. Większość oferowanych produktów Grupa nabywa od wiodących międzynarodowych producentów, ponadto ma w swoim portfolio marki własne: Prestigio, Canyon i Perenio.

ASBIS posiada podmioty zależne w 24 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 30 tysięcy klientów.

Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.