Wyniki ASBIS w I kw. 2016: mocny wzrost zysku brutto oraz zmniejszenie kosztów skutkuje zyskami.

Maj 12, 2016

Wyniki ASBIS w I kw. 2016: mocny wzrost zysku brutto oraz zmniejszenie kosztów skutkuje zyskami.

Wyniki zgodne z planami wskazują na realizację prognozy.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował znaczącą poprawę wyników w porównaniu do I kw. 2015. Przy przychodach niższych o 11,61%, zysk brutto wzrósł o 93,17% w wyniku realizacji strategii koncentracji na marżach, wprowadzonej od III kw. 2015. Skutkowała ona solidną, znacznie wyższą marżą zysku brutto w wysokości 5,34%, co jest najlepszym wynikiem od kilku kwartałów.

Jednocześnie Spółka nadal zmniejszała koszty sprzedaży, ogólnego zarządu oraz koszty finansowe. Szczególnie istotny jest fakt, iż koszty sprzedaży zmniejszyły się o 38,18% w czasie gdy zysk brutto wzrósł o 93,17%.

W rezultacie wzrostu zysku brutto oraz spadku kosztów, rentowność wzrosła na wszystkich poziomach. EBITDA była dodatnia i wyniosła w I kw. 2016 3.802 mln USD w porównaniu do ujemnego wyniku EBITDA w wysokości 7.980 mln USD w I kw. 2015. Spółka wypracowała również zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 401 tys. USD, co oznacza poprawę o 12.805 mln  USD w porównaniu do I kw. 2015.

Po zapoznaniu się z wynikami za I kw. 2016, Spółka podtrzymuje prognozę finansową na 2016 rok.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: I kw. 2016 był zgodny z naszym budżetem. Skutecznie realizowaliśmy nasze priorytety na 2016 rok. Marża zysku brutto wzrosła do 5,34% z 2,44% w I kw. 2015, znacząco także zredukowaliśmy koszty. Podczas gdy redukcja kosztów jest bezpośrednim rezultatem działań oszczędnościowych rozpoczętych w I kw. 2015, poprawa marży zysku brutto miała dwie przyczyny. Po pierwsze, skoncentrowaliśmy się na ulepszaniu naszego portfolio produktowego i realizowaliśmy sprzedaż tylko gdy marże były satysfakcjonujące – tak aby nie wchodzić w duże wojny cenowe i niekonieczną konkurencję. Po drugie, udało nam się zoptymalizować biznes marek własnych, który stanowi mniejszą część przychodów ogółem, ale daje nam znacznie lepszy zwrot z inwestycji. W rezultacie, wypracowaliśmy dodatni wynik netto, a  co ważniejsze, oczekujemy, że nasze wyniki będą ulegać dalszej poprawie w kolejnych kwartałach i pozwolą nam zrealizować naszą prognozę wyników finansowych”.

 

I kw.
2016

I kw.
2015

Zmiana Ikw. / Ikw.

Przychody

249.095

281.809

-11,61%

Zysk brutto

13.302

6.886

+93,17%

Marża zysku brutto

5,34%

2,44%

+118,54%

Koszty ogólnego zarządu

(3.889)

(5.555)

-29,99%

Koszty sprzedaży

(6.145)

(9.940)

-38,18%

Zysk z działalności operacyjnej

3.269

(8.608)

N/A

EBITDA

3.802

(7.980)

N/A

Zysk po opodatkowaniu

401

(12.404)

N/A

W I kw. 2016 roku obserwowana była pewna poprawa w krajach byłego ZSRR (w szczególności na Ukrainie), które radziły sobie lepiej niż operacje Spółki w Europie Środkowo-Wschodniej. Przychody osiągnięte w regionie krajów byłego ZSRR w I kw. 2016 były o 8,17% niższe niż w I kw. 2015. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w I kw. 2016 zmniejszyła się o 23,25% w porównaniu do I kw. 2015.

Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2016 zwiększyła się o 50,72% w porównaniu do I kw. 2015 w  wyniku mocnej sprzedaży komponentów w tym regionie. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zwiększyła się o 4,73% w porównaniu do I kw. 2015. 

Analiza według krajów pokazuje poprawę działalności na Ukrainie, gdzie sprzedaż zwiększyła się o 154,05% w I kw. 2016 w porównaniu do I kw. 2015. Sprzedaż w Rosji zmniejszyła się o 5,07%. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, sprzedaż na Słowacji zmniejszyła się
o 13,30%, jednakże w tym samym czasie sprzedaż w Czechach zwiększyła się o 9,51%. W liczbach bezwzględnych, Słowacja nadal była liderem w portfolio krajów działalności Spółki, jednak kraje byłego ZSRR – po ostatniej poprawie – stają się znów mocniejsze. 

 

I kw. 2016

I kw. 2015

tys.
USD

% przychodów ogółem

tys.
USD

% przychodów
ogółem

Europa Środkowo-Wschodnia

99.413

39,91%

129.524

45,96%

Kraje byłego ZSRR

73.926

29,68%

80.505

28,57%

Bliski Wschód i Afryka

43.871

17,61%

41.888

14,86%

Europa Zachodnia

22.768

9,14%

15.106

5,36%

Pozostałe

9.118

3,66%

14.785

5,25%

Ogółem

249.095

100%

281.809

100%

W I kw. 2016 Spółka powróciła do swoich tradycyjnych silnych stron. Sprzedaż procesorów była najmocniejsza w strukturze przychodów według głównych linii produktowych po zanotowaniu znacznego wzrostu o 22,38% rok do roku. Za nimi uplasował się segment smartfonów, który pozostaje duży, ale mniejszy niż rok temu ze względu na koncentrację Spółki na marżach. Spośród innych głównych linii produktowych, obserwowane było zmniejszenie przychodów z biznesu związanego z oprogramowaniem związane z mniejszym niż oczekiwany popytem na Windows 10 oraz dalsze zmniejszenie biznesu związanego z tabletami.

Spośród innych linii produktowych, w I kw. 2016 Spółka zanotowała pozytywny trend na płytach głównych i kartach graficznych (+78,54%), produktach do wyświetlania (+27,86%), modułach pamięci (+63,29%), serwerach i ich komponentach (+18,82%), napędach optycznych i stacjach dysków (+99,12%) oraz na produktach sieciowych (+16,44%). Udział czterech tradycyjnych linii produktowych (procesory, dyski twarde, laptopy i oprogramowanie) w przychodach ogółem wzrósł do 45,73% z 43,77% w I kw. 2015.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 22 337 15 12
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.