Wyniki ASBIS w I kw. 2017: dwucyfrowy wzrost na wszystkich poziomach biznesu.

Maj 09, 2017

Wyniki ASBIS w I kw. 2017: dwucyfrowy wzrost na wszystkich poziomach biznesu.

Przychody w I kw. 2017 wzrosły o prawie 17%, EBITDA O 19% a zysk netto po opodatkowaniu wzrósł o 37% i wyniósł 551 tysięcy USD. W kolejnych kwartałach oczekiwana jest dalsza poprawa. Podtrzymana prognoza finansowa na 2017 rok.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, znacznie poprawił swoje wyniki w I kw. 2017. Grupa kontynuowała strategię poprawy marż, przy zachowaniu kosztów pod kontrolą. Podczas gdy przychody w I kw. 2017 wzrosły o 16,50% rdr, marża zysku brutto wyniosła 5,22%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 13,81% do 15,139 mln USD z 13,302 mln USD. Koszty pozostały pod kontrolą i wzrosły jedynie w związku z inwestycją w nowy biznes. EBITDA wzrosła o 18,80% do 4,517 mln USD w I kw. 2017 w porównaniu do 3,802 mln USD w I kw. 2016. Zysk netto po opodatkowaniu w I kw. 2017 wyniósł 551 tys. USD w porównaniu do 401 tys. USD w I kw. 2016 notując wzrost o 37,40%.

Widząc istotny wzrost przychodów oraz możliwości na swoich głównych rynkach, Spółka podtrzymuje swoje prognozy finansowe na 2017 rok.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc skomentował: W I kw. 2017 zaczęliśmy korzystać z lepszej pozycji na naszych głównych rynkach, którą uzyskaliśmy dzięki wspieraniu naszych klientów w trudnych czasach. Obserwujemy również pewną poprawę nastrojów konsumenckich. W rezultacie, nasze przychody w krajach byłego ZSRR prawie się podwoiły po mocnym wzroście we wszystkich głównych krajach regionu. Widząc ten wzrost, zdecydowaliśmy się zainwestować więcej na tych rynkach, by skorzystać z ożywienia rynkowego. Skutkowało to oczywiście wzrostem kosztów. Jednakże, tempo tego wzrostu było niższe niż tempo wzrostu przychodów i zysku brutto. W rezultacie, rentowność wzrosła na wszystkich poziomach”.

Siarhei Kostevitchkontynuował: Oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, choć trzeba pamiętać, że II kw. jest zwyczajowo najsłabszy pod względem przychodów w trakcie roku. Spodziewamy się, że zrealizujemy większość naszych prognozowanych zysków, tak jak zazwyczaj w drugiej połowie roku. Międzyczasie pracujemy nad utrzymaniem marż zysku brutto na poziomie wystarczająco wysokim, tj. umożliwiającym nam  korzystanie z każdej poprawy popytu na naszych głównych rynkach.”  

 

I kw. 2017

I kw. 2016

Zmiana Ikw./Ikw.

Przychody

290,202

249.095

+16,50%

Zysk brutto

15.139

13.302

+13,81%

Marża zysku brutto

5,22%

5,34%

-0,14pp

Koszty ogólnego zarządu

4.280

3.889

10,05%

Koszty sprzedaży

6.873

6.145

11,86%

Zysk z działalności operacyjnej

3.987

3.269

21,95%

EBITDA

4.517

3.802

18,80%

Zysk po opodatkowaniu

551

401

37,40%

Koncentracja na regionie krajów byłego ZSRR pozwoliła Spółce na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu sprzedaży o 89,02% rok do roku. W związku z tym, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem Spółki wzrósł w I kw. 2017 do 48,15% z 29,68% rok wcześniej(oraz z 42,23% w IV kw. 2016). Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 8,15% w I kw. 2017 w porównaniu do I kw. 2016. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2017 zmniejszyła się o 7,17% w porównaniu do I kw. 2016. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zmniejszyła się o 17,03% w I kw. 2017 w porównaniu do I kw. 2016. 

Analiza według krajów pozwala lepiej zrozumieć wspomniane powyżej trendy. Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR wynika z ciągłej poprawy w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie oraz na Białorusi – sprzedaż na tych rynkach wzrosła w I kw. 2017 odpowiednio o 87,25%, 85,71%, 163,84% oraz 36,48%. Jednocześnie, zmniejszenie sprzedaży o 26,68% na Słowacji zostało częściowo skompensowane przez zwiększenie sprzedaży o 20,81% w Czechach, o 16,38% w Rumunii oraz o 6,81% na Węgrzech. Zmniejszenie sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki o 17,03% jest związane głównie ze spowolnieniem w regionie Afryki Północnej, gdzie w ubiegłym roku Spółka realizowała duże projekty.

Region

I kw. 2017

I kw. 2016

Zmiana (%)

Kraje byłego ZSRR

139.736

73.926

+89,02%

Europa Środkowo-Wschodnia

91.313

99.413

-8,15%

Bliski Wschód i Afryka

36.398

43.871

-17,03%

Europa Zachodnia

21.135

22.768

-7,17%

Pozostałe

1.620

9.118

-82,24%

Ogółem

290.202

249.095

+16,50%

W I kw. 2017 przychody ze sprzedaży procesorów i dysków twardych zmniejszyły się odpowiednio o 6,33% i 8,90% w porównaniu do I kw. 2016. Jednakże zmniejszenie sprzedaży dysków twardych zostało skompensowane wzrostem sprzedaży dysków SSD o 185,49%. Jednocześnie sprzedaż laptopów wzrosła o 15,66%, a sprzedaż tabletów o 32,47%. Co jeszcze ważniejsze, w I kw. 2017 Spółka zwiększyła sprzedaż smartfonów o 44,97% rok do roku (głównie w związku z lepszą sprzedażą iPhona). W rezultacie, smartfony były ponownie segmentem numer jeden w portfolio produktowym Spółkiw I kw. 2017.

Spośród innych linii produktowych, Spółka zanotowała w I kw. 2017 pozytywny trend na sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+34,26%), komputerów PC desktop (+22,87%), peryferiów (+65,77%), produktów do wyświetlania (+38,89%), modułów pamięci (+102,48%), akcesoriów i multimediów (+74.87%) oraz pamięci flash (+13,49%).

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna
w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. 
Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 24 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.