Wyniki ASBIS w III kw. 2016: kontynuacja dobrych trendów.  Zysk brutto wzrósł do 6,11%  i skutkował dziewięć razy wyższym zyskiem netto.

Listopad 08, 2016

Wyniki ASBIS w III kw. 2016: kontynuacja dobrych trendów. Zysk brutto wzrósł do 6,11% i skutkował dziewięć razy wyższym zyskiem netto.

W IV kw. oczekiwana dalsza poprawa wypracowanie zabudżetowanych wyników.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował bardzo dobry III kw. oraz okres I-III kw. 2016. Grupa kontynuowała strategię koncentracji na marżach. Skutkowało to wysokim wzrostem rentowności. Przy przychodach w III kw. niższych o 4,02% niż w III kw. 2015, marża zysku brutto wzrosła do 6,11%
z 4,64
% r/r. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 26,41% do 16,872 mln USD z 13,347 mln USD. Koszty pozostały pod kontrolą i rosły znacznie wolniej niż zysk brutto. Stąd EBITDA wzrosła o 68,84% do 6,058 mln USD w III kw. 2016 w porównaniu do 3,588 mln USD w III kw. 2015. Poprawa rentowności brutto w połączeniu z kontrolą nad kosztami, pozwoliły Spółce poprawić zysk netto po opodatkowaniu ponad dziewięć razy, do 1,380 mln USD w III kw. 2016 ze 153,0 mln USD w III kw. 2015.

Trendy dla okresu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 były podobne: przychody były o 5,07% niższe rok do roku, podczas gdy zysk brutto wzrósł o 55,19% do 44,243 mln USD z 28,509 mln USD. W połączeniu ze zmniejszeniem kosztów, skutkowało to poprawą wyniku netto o 21 mln USD . W okresie I-III kw. 2016 Spółka zanotowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 2,001 mln USD w porównaniu do straty w wysokości 19,191 mln USD w I-III kw. 2015.

Znając wyniki po dziewięciu miesiącach 2016, Spółka podtrzymuje swoją prognozę finansową na 2016 rok.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc skomentował: “Z jednej strony III kw. był kontynuacją tego, co widzieliśmy już wcześniej w 2016 roku – stabilnych przychodów, lepszych marż oraz wyniku netto. Z drugiej strony, skala poprawy była bezprecedensowa, jako że byliśmy  w stanie utrzymać koszty pod kontrolą i rosły one znacznie wolniej w porównaniu do wzrostu zysku brutto. W rezultacie, z radością ogłaszamy dziewięć razy wyższy zysk netto”.

To nie jest coś, czego się nie spodziewaliśmy. Te wyniki są zgodne z naszym budżetem oraz oczywiście z naszą prognozą finansową na rok 2016. Jednakże, rozumiemy je jako publiczne potwierdzenie, że jesteśmy coraz mocniejsi – tak jak obiecaliśmy rok temu. Oczekujemy dalszej poprawy rentowności w IV kw. 2016 co powinno nam pozwolić na rozważenie powrotu do wypłaty dywidendy po dwuletniej przerwie”.

 

III kw.
2016

III kw.
2015

Zmiana
III kw./III kw.

Przychody

276.052

287.606

-4,02%

Zysk brutto

16.872

13.347

+26,41%

Marża zysku brutto

6,11%

4,64%

+31,68%

Koszty ogólnego zarządu

(4.294)

(4.157)

+3,30%

Koszty sprzedaży

(7.055)

(6.244)

+12,98%

Zysk z działalności operacyjnej

5.523

2.946

+87,50%

EBITDA

6.058

3.588

+68,84%

Zysk po opodatkowaniu

1.380

153

+800,58%

 

I-III kw.
2016

I-III kw.
2015

Zmiana
I-III kw. /I-III kw.

Przychody

773.467

814.767

-5,07%

Zysk brutto

44.243

28.509

+55,19%

Marża zysku brutto

5,72%

3,50%

+63,48%

Koszty ogólnego zarządu

(12.167)

(14.758)

-17,56%

Koszty sprzedaży

(19.734)

(23.148)

-14,75%

Zysk z działalności operacyjnej

12.342

(9.397)

N/A

EBITDA

13.929

(7.483)

N/A

Zysk po opodatkowaniu

2.001

(19.191)

N/A

W związku z lepszą sytuacją w krajach byłego ZSRR w III kw. 2016, region ten odzyskał pierwsze miejsce w naszej strukturze sprzedaży, po tym jak zanotował imponujący wzrost o 35,92% rok do roku. Oczekiwana jest dalsza poprawa w tym regionie w pozostałej części roku. Przychody osiągnięte w regionie krajów byłego ZSRR w I-III kw. 2016 były wyższe o 12,71% rok do roku.

Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 23,92% oraz o 16,59% odpowiednio w III kw. 2016 oraz w okresie I-III kw. w porównaniu do analogicznych okresów 2015.

Sprzedaż w Europie Zachodniej w III kw. 2016 zmniejszyła się o 29,80% w porównaniu do III kw. 2015, podczas gdy w I-III kw. 2016 wzrosła o 2,19%. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zmniejszyła się o 10,29% oraz 2,84% w tych samych okresach.

Analiza sprzedaży według krajów wyjaśnia dlaczego wyniki w regionie krajów byłego ZSRR poprawiły się tak znacząco. Było to następstwem ciągłej poprawy na Ukrainie, która wzrosła o 169,18% w III kw. oraz o 191,29% w I-III kw. 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015. Jednocześnie biznes w Rosji zaczął znów rosnąć i Spółka zanotowała wzrost o 21,02% oraz 3,80% odpowiednio w III kw. 2016 oraz w okresie I-III kw. 2016. 

Region

III kw. 2016

III kw. 2015

Zmiana %

Kraje byłego ZSRR

123.374

90.770

+35,92%

Europa Środkowo-Wschodnia

95.153

125.066

-23,92%

Bliski Wschód i Afryka

38.883

43.342

-10,29%

Europa Zachodnia

10.555

15.036

-29,80%

Pozostałe

8.087

13.392

-39,61%

Ogółem

276.052

287.606

-4,02%

 

Region

I-III kw. 2016

I-III kw. 2015

Zmiana %

Europa Środkowo-Wschodnia

296.689

355.717

-16,59%

Kraje byłego ZSRR

291.252

258.419

+12,71%

Bliski Wschód i Afryka

119.324

122.816

-2,84%

Europa Zachodnia

40.186

39.325

+2,19%

Pozostałe

26.015

38.490

-32,41%

Ogółem

773.467

814.767

-5,07%

Przychody ze sprzedaży procesorów, które tradycyjnie przewodzą w strukturze sprzedaży ASBIS według linii produktowych, zmniejszyły się o 17,20% w III kw. 2016 oraz o 0,63% w I-III kw. 2016. Przychody ze sprzedaży dysków twardych zwiększyły się o 2,47% oraz zmniejszyły o 2,06% w tych samych okresach. Sprzedaż laptopów wzrosła w III kw. ale w I-III kw. była niższa rok do roku. Segment smartfonów w sprzedaży Spółki wzrósł w III kw. 2016 o 60,37% rok do roku (głównie w wyniku wzrostu sprzedaży iPhone’ów) i był stabilny (+0,28%) w I-III kw. 2016 rok do roku. Apple został segmentem numer jeden w portfolio produktowym ASBIS w III kw. 2016. Jest to częściowo związane z wprowadzeniem nowego iPhone’a 7 przez firmę Apple.

Spośród innych linii produktowych, najważniejszy wzrost zanotowano w biznesie dysków SSD, który został zbudowany od zera do 6,203 mln w II kw. oraz do 9,859 mlnUSD w III kw. 2016.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 22 337 15 12
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com 

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.