Wyniki ASBIS w IV kw. 2015: mocny wzrost przychodów i marży brutto pozwolił wypracować istotne zyski.

Luty 26, 2016

Wyniki ASBIS w IV kw. 2015: mocny wzrost przychodów i marży brutto pozwolił wypracować istotne zyski.

Dalsza poprawa oczekiwana w 2016 roku.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy,  Bliskiego Wschodu i Afryki, w IV kw. 2015 kontynuował poprawę wyników finansowych 

w porównaniu do poprzednich kwartałów roku.

W IV kw. 2015 roku pomimo niższych wyników r/r, przychody Spółki wzrosły o 27,55%, w porównaniu do III kw. 2015 r., a zysk brutto w tym samym okresie wzrósł nawet szybciej, bo aż o 35,91%. W rezultacie, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 115,26% i Spółka zanotowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 2,039 mln USD. EBITDA wzrosła do 10,590 mln USD w IV kw. 2015 w porównaniu do 3,588 mln USD w III kw. 2015 oraz do 7,594 mln USD w IV kw. 2014 roku.

Jest to znaczna poprawa biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym półroczu 2015 r. na wyniki Grupy negatywnie wpłynęły wydarzenia jednorazowe, których wartość wyniosła prawie 20 mln USD. Po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji, ASBIS powrócił do zysków w drugiej połowie roku. Nie były one wystarczające, by zakończyć cały 2015 rok zyskiem. Oczekiwana jest dalsza poprawa wyników w 2016 roku i brak obciążenia ich zdarzeniami jednorazowymi. 

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: 2015 rok miał dla nas dwie kompletnie różne połowy. Podczas gdy w pierwszej na nasze wyniki negatywnie wpłynęły czynniki jednorazowe takie jak dodatkowe koszty roszczeń gwarancyjnych oraz niskie marże związane z wyprzedawaniem starych zapasów, w drugiej połowie roku powróciliśmy do rentowności. Mimo że wyniki IV kw. 2015 na pierwszy rzut oka były słabsze niż IV kw. 2014, po wyłączeniu jednorazowego pozytywnego zysku z tytułu różnic kursowych jaki zanotowaliśmy rok temu, były w rzeczywistości porównywalne. Teraz, po zanotowaniu znacznie lepszych wyników w IV kw. 2015 oczekujemy dalszej poprawy w 2016 roku. Przede wszystkim dlatego, że w I półroczu nie zanotujemy jednorazowych strat w wysokości 20 mln USD oraz dlatego, że nasz biznes został przemodelowany. Przy niższych kosztach i bardziej dynamicznej
i elastycznej
organizacji, jesteśmy gotowi by wypracowywać większe zyski. Planujemy opublikować oficjalną prognozę wyników finansowych na 2016 rok przed końcem marca.

 

IV kw.
2015

III kw.
2015

IV kw.  2014

Zmiana
IV kw./III kw.

Zmiana
r-d-r

Przychody

366.846

287.606

458.586

+27,55%

-20,00%

Zysk brutto

18.140

13.347

23.344

+35,91%

-22,29%

Marża zysku brutto

4,94%

4,64%

5,09%

+6,56%

-2,86%

Koszty ogólnego zarządu

(4.317)

(4.157)

(6.647)

+3,84%

-35,05%

Koszty sprzedaży

(7.483)

(6.244)

(9.790)

+19,84%

-23,57%

Zysk z działalności operacyjnej

6.341

2.946

6.906

+115,26%

-8,19%

EBITDA

10.590

3.588

7.594

+195,12%

+39,46%

Zysk po opodatkowaniu

2.039

153

5.310

+1230,30%

-61,61%

W IV kw. 2015 przychody we wszystkich głównych regionach działalności Spółki wzrosły
w porównaniu do sprzedaży w III kw., były jednak nadal niższe niż w IV kw. 2014. Przychody zanotowane w regionie krajów byłego ZSRR w IV kw. 2015 były o 29,83% wyższe w porównaniu do III kw. 2015, ale wciąż o 24,17% niższe niż w IV kw. 2014. W I-IV kw. 2015 sprzedaż w tym regionie zmniejszyła się o 27,16%. 

Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w IV kw. 2015 zwiększyła się o 35,39%
w porównaniu do III kw. 2015, ale była wciąż o 15,17% niższa w porównaniu do IV kw. 2014. W I-IV kw. 2015, sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 20,56% rok do roku. Udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w sprzedaży Spółki ogółem zwiększył się do 46,16%, co sprawia, że wyniki Grupy są mniej wrażliwe na delikatną sytuację w regionie krajów byłego ZSRR. 


Region


IV kw. 2015


III kw. 2015


IV kw. 2014


Zmiana
IV kw./III kw.


Zmiana
IV kw./IV kw.

Europa Środkowo-Wschodnia

169.327

125.066

199.603

+35,39%

-15,17%

Kraje byłego ZSRR

117.847

90.770

155.400

+29,83%

-24,17%

Bliski Wschód i Afryka

45.673

43.342

47.287

+5,38%

-3,41%

Europa Zachodnia

25.961

15.036

38.064

+72,66%

-31,80%

Pozostałe

8.038

13.392

18.232

-39,98%

-55,91%

Ogółem

366.846

287.606

458.586

+27,55%

-20,00%

Po poprawieniu portfolio produktowego, Spółka oczekuje kontynuacji wzrostowego trendu sprzedaży w 2016 roku.

W IV kw. 2015 przychody Spółki z głównych linii produktowych nadal rosły w porównaniu do poprzednich okresów 2015 roku. 

W IV kw. 2015 przychody ze sprzedaży produktów pod markami własnymi zmniejszyły się o 55,81% w porównaniu do IV kw. 2014 podczas gdy w I-IV kw. 2015 ich sprzedaż zmniejszyła się o 71,66%. Jest to bezpośrednim wynikiem strategii Spółki obejmującej zmniejszenie liczby linii produktowych oferowanych pod markami własnymi oraz zmniejszenie liczby modeli w ramach poszczególnych linii produktowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 22 337 15 12
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna
w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.