Raport bieżący nr 32/2019 / Current report No 32/2019

Pazdziernik 08, 2019

ASBIS, inwestor, akcję, Spółka, Nabycie

Raport bieżący nr 32/2019 / Current report No 32/2019

Nabycie akcji własnych

Data sporządzenia: 2019-10-08               

Temat: Nabycie akcji własnych   

Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 15 lipca 2019 r. Spółka podczas sesji giełdowych w okresie od 4 do 7 października 2019 r. dokonała nabycia łącznie 8.000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 2,37 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,014% kapitału zakładowego i daje 8.000 głosów (0,014%) na WZA.

Po powyższych transakcjach Spółka posiada łącznie 239.389 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,431% kapitału zakładowego i dających 239.389 głosów (0,431%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


 

Title: Purchase of own shares  

Legal basis: other regulations  

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc  („the Company”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from July 15th, 2019, the Company during market sessions between 4 - 7 October, 2019 purchased a total number of 8,000 own shares.

The average unit price of the purchase was PLN 2.37 per share.

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.

The purchased package is 0.014% of share capital and gives 8,000 votes (0.014%) at the AGM.

After these transactions, the Company has a total of 239,389 own shares, representing 0.431% of share capital and giving 239,389  votes 0.431% at the General Meeting of Shareholders.

 

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.