2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC
5 CZERWCA 2014 GODZINA 09:30 CET 
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL
DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 8/2014)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000 oraz całkowita liczba głosów wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 9/2014)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2013 rok)

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 8/2014)

6.Lista uczestników posiadających powyżej 5% głosów: Wykaz akcjonariuszy ponad 5% na ZWZA (PL), List of shareholders above 5% at the AGM (EN) (również w Raporcie bieżącym nr 12/2014)

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Uchwały ZWZA 2014 (PL), Resolutions of AGM 2014 (EN) (również w Raporcie bieżącym nr 11/2014)