Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
2
lines found

Raporty bieżące

Grudzień 14, 2007
Zarząd ASBISC Enterprises Plc niniejszym informuje że w dniu dzisiejszym Pan Henri Richard został powołany na stanowisko Dyrektora niewykonawczego w Zarządzie Spółki / The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs, that today Mr. Henri Richard has been appointed as a Non-Executive Director on the Company’s Board of Directors.
Grudzień 07, 2007
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, iż raport kwartalny za okres zakończony 30 września 2007 r. a opublikowany 9 listopada 2007 r. zawierał błędy pisarskie. / The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc informs, that there were certain transposition errors in its unaudited consolidated financial statements for the period ended 30 September 2007 reported on 9 November 2007.
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące