Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
9
lines found

Raporty bieżące

Styczeń 31, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami zysk netto osiągnięty przez Spółkę w IV kwartale 2011 roku mógł przekroczyć 7,6 mln USD, i w związku z tym pozytywnie wpłynąć na poziom wyniku netto za cały 2011 rok.
Styczeń 20, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 20, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S. A. informację o zmianie ilości posiadanych akcji.
Styczeń 16, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 13, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 11, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 11, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych ("Raporty"), przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
Styczeń 10, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") informuje o datach, w których Spółka będzie publikowała raporty okresowe w 2012 roku.
Styczeń 02, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2011 r. dokonała nabycia łącznie 6990 szt. akcji własnych.
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące