Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Lipiec 21, 2021
KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 21 lipca 2021 r.
Czerwiec 21, 2021
KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 21 czerwca 2021 r.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760
b.basa@asbis.com  

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Lipiec 21, 2021
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2021 r.
Czerwiec 21, 2021
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2021 r.

Informacje prasowe ASBIS

Lipiec 29, 2021
ASBISc Enterprises Plc, a leading Value-Added Distributor, developer and ...
Lipiec 22, 2021
In June 2021 ASBIS and ABBYY concluded an agreement to expand distribution to ...

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2021:

  • za IV kwartał 2020 r. - 25 lutego 2021 r.
  • za 2020 r. – 31 marca 2021 r.
  • za I kwartał 2021 r. – 6 maja 2021 r.
  • za I półrocze 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • za III kwartał 2021 r. – 4 listopada 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 5 maja 2021 r.

Zaliczka na poczet dywidendy:

  • prawo do dywidendy –  17 maja 2021 r  
  • termin wypłaty dywidendy – 27 maja 2021 r.

Zobacz więcej