Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

Aktualności

Marzec 31, 2021
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 r.
Marzec 30, 2021
KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 30 marca 2021 r.

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760
b.basa@asbis.com  

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Kwiecień 06, 2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 5 maja 2021 roku wraz z projektami uchwał.
Marzec 30, 2021
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2020 r.

Informacje prasowe ASBIS

Kwiecień 05, 2021
Mitko Topalov, ASBIS: 20 years ago and now the greatest value and pride of the ...
Luty 23, 2021
Cooperation between ASBISc Enterprises PLC and Compulocks Brands began in 2018

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2021:

  • za IV kwartał 2020 r. - 25 lutego 2021 r.
  • za 2020 r. – 31 marca 2021 r.
  • za I kwartał 2021 r. – 6 maja 2021 r.
  • za I półrocze 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • za III kwartał 2021 r. – 4 listopada 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 6 maja 2020 r.

Zaliczka na poczet dywidendy:

  • prawo do dywidendy –  7 grudnia 2020 r.  
  • termin wypłaty dywidendy – 17 grudnia 2020r.

Zobacz więcej