Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2023


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES
10 MAJA 2023 GODZINA 10:30 CET W SIEDZIBIE SPÓŁKI 1, IAPETOU STREET AGIOS
ATHANASIOS, 4101 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 8/2023)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55.500.000. 

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 8/2023)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc za 2022 r.  (Raport roczny za 2022 rok

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raport bieżący nr 8/2023)

6. Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=t6O5_0Z53go

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 10/2023

8. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (Raport bieżący nr 13/2023)