Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
481
lines found

Raporty bieżące

Wrzesień 22, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2023 r.
Sierpień 24, 2023
Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc
Sierpień 21, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za lipiec 2023 r.
Sierpień 17, 2023
Informacja o transakcji na akcjach ASBISc Enterprises Plc
Lipiec 21, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2023 r.
Lipiec 13, 2023
Informacja o transakcji na akcjach ASBISc Enterprises Plc
Lipiec 10, 2023
Informacja o transakcji na akcjach ASBISc Enterprises Plc
Lipiec 06, 2023
Informacja o transakcjach na akcjach ASBISc Enterprises Plc
Lipiec 04, 2023
Sprzedaż akcji własnych Spółki kluczowym pracownikom Spółki.
Czerwiec 23, 2023
Powołanie nowych dyrektorów.
Czerwiec 21, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2023 r.
Maj 22, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2023 r.
Maj 10, 2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 10 maja 2023 r.
Maj 10, 2023
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
Maj 10, 2023
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.
Maj 10, 2023
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2023 r.
Kwiecień 21, 2023
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2023 r.
Kwiecień 06, 2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 10 maja 2023 roku wraz z projektami uchwał.
Kwiecień 05, 2023
Prognoza wyników finansowych na 2023 rok.
Marzec 29, 2023
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2022 r.
https://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące