Show
lines
Razem
440
lines found

Raporty bieżące

Czerwiec 21, 2022
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2022 r
Czerwiec 10, 2022
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 01, 2022
Nabycie akcji własnych
Maj 31, 2022
Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki ASBISc Enterprises Plc.
Maj 26, 2022
Nabycie akcji własnych
Maj 23, 2022
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2022 r.
Maj 20, 2022
Nabycie akcji własnych
Maj 12, 2022
Nabycie akcji własnych
Maj 04, 2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 4 maja 2022 r.
Maj 04, 2022
Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Maj 04, 2022
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy.
Maj 04, 2022
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 maja 2022 r.
Maj 04, 2022
Prognoza wyników finansowych na 2022 rok.
Kwiecień 26, 2022
Zmiana godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 4 maja 2022 roku.
Kwiecień 21, 2022
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za marzec 2022 r.
Kwiecień 08, 2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 4 maja 2022 roku wraz z projektami uchwał.
Kwiecień 05, 2022
Nabycie akcji własnych
Marzec 30, 2022
Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy za 2021 r.
Marzec 28, 2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 28 marca 2022 r.
Marzec 28, 2022
Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2022 r.
https://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące