Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC, 
28 MARCA 2022, GODZINA 9:00 CET, W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 7/2022

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000. 

3. Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc 
(Raport bieżący nr 7/2022)

4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w raporcie bieżącym nr 7/2022

5. Transmisja przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/fXuilsWiXYA

6. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 10/2022)  

7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (Raport bieżący nr 11/2022)