Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
4 MAJA 2022 GODZINA 12:30 CET W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 14/2022 i nr 16/2022

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000. 

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 14/2022

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc za 2021 r.  (Raport roczny za 2021 rok

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 14/2022

6. Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ZruY6-7uH98

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 18/2022

8. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (Raport bieżący nr 21/2022)