2015 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC
30 WRZEŚNIA 2015 GODZINA 10:00 CET 
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL
DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 14/2015)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000 oraz całkowita liczba głosów wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 15/2015)

4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 14/2015)

5.Lista uczestników posiadających powyżej 5% głosów: Raport bieżący nr 20/2015

6. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: (Raport bieżący nr 19/2015)

2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC
23 CZERWCA 2015 GODZINA 10:00 CET 
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL
DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 3/2015)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000 oraz całkowita liczba głosów wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 4/2015)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2014 rok)

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 3/2015)

6.Lista uczestników posiadających powyżej 5% głosów: Raport bieżący nr 8/2015

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Raport bieżący nr 7/2015