Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
15 LIPCA 2019 GODZINA 9:00 CET
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET,
AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 17/2019)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000.

3. Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc 
(Raport bieżący nr 17/2019)

4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 17/2019

5. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 20/2019)

6. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (Raport bieżący nr 21/2019)