Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
5 MAJA 2021 GODZINA 10:30 CET W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 8/2021) Nowa agenda (Raport bieżący nr 9/2021)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000. 

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 9/2021)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2020 rok

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 8/2021)

6. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 12/2021

7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (Raport bieżący nr 16/2021)