Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
14 CZERWCA 2017 GODZINA 10:00 CET
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET,
AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 7/2017)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji: Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000 oraz całkowita liczba głosów wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 8/2017)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2016 rok)

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 7/2017)

ą
6.Lista uczestników posiadających powyżej 5% głosów: Raport biezacy nr 13/2017

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: Raport biezacy nr 12/2017