Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2022:

  • za IV kwartał 2021 r. - 24 lutego 2022 r.
  • za 2021 r. – 31 marca 2022 r.
  • za I kwartał 2022 r. – 5 maja 2022 r.
  • za I półrocze 2022 r. – 11 sierpnia 2022 r.
  • za III kwartał 2022 r. – 3 listopada 2022 r.

 

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 25 stycznia 2022 r.

 

Dywidenda zaliczkowa:

  • prawo do dywidendy – 18 listopada 2021 r.
  • termin wypłaty dywidendy – 2 grudnia 2021 r.