Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w 2024 roku:

  • za IV kwartał 2023 r. - 29 lutego 2024 r.
  • za 2023 r. – 28 marca 2024 r.
  • za I kwartał 2024 r. – 9 maja 2024 r.
  • za I półrocze 2024 r. – 8 sierpnia 2024 r.
  • za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • 8 maja 2024 r.

Dywidenda finalna:

  • prawo do dywidendy – 17 czerwca 2024 r.
  • termin wypłaty dywidendy – 27 czerwca 2024 r.