Akcje i Notowania

Zobacz najświeższe informacje o akcjach ASBIS na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 Więcej informacji o aktualnym kursie akcji na stronach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


ASBIS Struktura Akcjonariuszy

Nazwa Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
KS Holdings Ltd* 20.448.127 36,84% 20.448.127 36,84%
Zbigniew Juroszek ** 2.797.625 5,04% 2.797.625 5,04%
Free-float 32.254.248 58,12% 32.254.248 58,12%
RAZEM 55.500.000 100,00% 55.500.000 100,00%
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-02        
* Siarhei Kostevitch jest posiadaczem akcji jako udziałowiec spółki KS Holdings Ltd        
** Zbigniew Juroszek z podmiotami powiązanymi        


Akcje w posiadaniu Dyrektorów

Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale
Siarhei Kostevitch (bezpośrednio i pośrednio) 20.448.127 36,84%
Constantinos Tziamalis 406.600 0,73%
Marios Christou 330.761 0,60%
Hanna Kaplan 21.000 0,04%
Julia Prihodko 2.000 0,00%
Maria Petridou 0 0,00%
Tasos. A. Panteli 0 0,00%
Constantinos Petrides 0 0,00%
RAZEM 21.208.488 38,21%
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-14