Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi przez inwestorów i innych udziałowców.

 

Pytanie: Czy ASBIS planuje ekspansję geograficzną?

Odpowiedź: ASBIS aktualnie obecny jest w 27 krajach regionu EMEA ( kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) i nie planuje dalszej ekspansji geograficznej. Mamy bardzo dobry potencjał do dalszej penetracji naszych rynków dzięki stale poszerzanej ofercie produktowej oraz potencjałowi wzrostu tych wschodzących rynków. Wierzymy, że jest to odpowiednia strategia. Nasze motto “Success through Focus!”.

Pytanie: Dlaczego marże brutto na sprzedaży są relatywnie niskie?

Odpowiedź: Tradycyjnie dla branży dystrybucji IT marże zysku brutto na sprzedaży są dość niskie, na poziomie 4-5%. Spółka dokonała zmian w swoim portfolio produktowym, które pomogły nam zwiększyć nasze marże do poziomu 6%. Zmiany te objęły wprowadzenie marek własnych, a także uważniejsze podążanie za przyszłymi potrzebami klientów.

Pytanie: Jaka jest polityka dywidendowa Spółki?

Odpowiedź: Nasza polityka dywidendowa jest niezmienna od lat. Wypłacamy naszym akcjonariuszon do 50% wypracowanego zysku netto za rok, pod warunkiem osiągnięcia zadowalających wyników, w tym przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Pytanie: Które kategorie produktowe sprzedają się najlepiej?

Odpowiedź: Najlepiej sprzedają się smartfony, procesory i dyski twarde HDDs/SSDs

Pytanie: Które kraje generują największe przychody?

Odpowiedź: Od zawsze Rosja generowała największe przychody. W TOP 5 krajów o największej kontrybucji są Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan oraz Słowacja.

Pytanie: Jaką pozycję zajmuje Polska pod względem przychodów?

Odpowiedź: Polska weszła do grona krajów TOP 10 od drugiej połowy 2020 roku i jej znaczenie stale rośnie. W ostatnim kwartale Polska utrzymała pozycję w TOP 10.

Pytanie: Ilu pracowników zatrudnia ASBIS?

Odpowiedź: Obecnie ASBIS zatrudnia powyżej 2 000 pracowników na poziomie Grupy.

Pytanie: Jaki udział w przychodach ma największ klient ASBISU?

Odpowiedź: ASBIS nie koncentruje się na pojedyńczym kliencie. Udział największego klienta w przychodach wynosi 1,7% rocznych przychodów.

Pytanie: Czy ASBIS planuje wprowadzenie na rynek nowej marki własnej?

Odpowiedź: ASBIS obecnie pracuje nad nową marką własną związaną z rozwojem małego segmentu AGD. Obecnie ASBIS ma trzy marki własne: Prestigio, Canyon i Perenio.

Pytanie: Czy ASBIS ubezpiecza swoje nalezności?

Odpowiedź: Tak, ASBIS korzysta z polis ubezpieczeniowych od wiodących światowych towarzystw ubezpieczeniowych. W taki też właśnie sposób zarządza jednym z najważniejszych ryzyk jakim są ryzyka kredytowe.