ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wyniosły w 2022 roku 2,7 mld USD w porównaniu do 3,11 mld USD w 2021 roku.

Zysk netto wyniósł 75,9 mln USD niewiele mniej od rekordowego zysku netto w 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2022-2018.

(w tys. USD) 2023 (Zaudytowane) 2022 (Zaudytowane) 2021 (Zaudytowane) 2020 (Zaudytowane) 2019 (Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 3 061 228 2 690 039 3 077 976 2 366 441 1 914 881
Zysk operacyjny 112 493 110 994 113 749 56 673 33 086
Zysk netto 53 048 75 870 77 067 36 515 15 240


Prognoza finansowa na rok:

Rok Przychody ze sprzedaży Zysk netto Wyniki finansowe
2023 Pomiędzy 3,0mld USD i 3,2mld USD Pomiędzy 78mln USD i 82mln USD Przychody ze sprzedaży: 3,1 mld USD Zysk netto: 53,0 mln USD
2022 Pomiędzy 2,6mld USD i 2,8mld USD Pomiędzy 70mln USD i 74mln USD Przychody ze sprzedaży: 2,7mld USD Zysk netto: 75,9mln USD
2021 Pomiędzy 2,9mld USD i 3,1mld USD Pomiędzy 71mln USD i 74mln USD Przychody ze sprzedaży: 3,1mld USD Zysk netto: 77,1mln USD
2020 Pomiędzy 2,0mld USD i 2,2mld USD Pomiędzy 32mln USD i 34mln USD Przychody ze sprzedaży: 2,4mld USD Zysk netto: 37mln USD
2019 Pomiędzy 1,7mld USD i 1,9mld USD Pomiędzy 13mln USD i 14mln USD Przychody ze sprzedaży: 1,9mld USD Zysk netto: 15mln USD
2018 Pomiędzy 2,1mld USD i 2,2mld USD Pomiędzy 11.5mln USD i 13mln USD Przychody ze sprzedaży: 2,1mld USD Zysk netto: 12mln USD
2017 Pomiędzy 1,2mld USD i 1,3mld USD Pomiędzy 5mln USD i 6mln USD Przychody ze sprzedaży: 1,5mld USD Zysk netto: 7mln USD
2016 Pomiędzy 1,15mld USD i 1,25mld USD Pomiędzy 4mln USD i 5mln USD Przychody ze sprzedaży: 1,1mld USD Zysk netto: 5mln USD