ASBIS - Kluczowe dane finansowe

Przychody Grupy wyniosły w 2020 roku 2,4 mld USD w porównaniu do 1,9 mld USD w 2019 roku. Co istotniejsze, zysk netto podobnie jak przychody był rekordowy i wyniósł 36,5 mln USD.

Spółka znacząco poprawiła zysk netto po opodatkowaniu, który w 2020 roku wyniósł 36,5 mln USD w porównaniu do 15,2 mln USD w 2019 r.

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane finansowe Grupy ASBIS w latach 2020-2016.

(w tys. USD) 2020 (Zaudytowane) 2019 (Zaudytowane) 2018 (Zaudytowane) 2017 (Zaudytowane) 2016 (Zaudytowane)
Przychody ze sprzedaży 2 366 441 1 914 881 2 069 564 1 484 913 1 137 709
Zysk operacyjny 56 673 33 086 29 410 24 406 20 237
Zysk netto 36 515 15 240 12 037 6 909 4 636


Prognoza finansowa na rok:

Rok Przychody ze sprzedaży Zysk netto Wyniki finansowe
2021 Pomiędzy 2,9mld USD i 3,1mld USD Pomiędzy 71mln USD i 74mln USD Przychody ze sprzedaży: …… Zysk netto: ……..
2020 Pomiędzy 2,0mld USD i 2,2mld USD Pomiędzy 32mln USD i 34mln USD Przychody ze sprzedaży: 2.4mln USD Zysk netto: 37mln USD
2019 Pomiędzy 1,7mld USD i 1.9mld USD Pomiędzy 13mln USD i 14mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.9mln USD Zysk netto: 15mln USD
2018 Pomiędzy 2,1mld USD i 2.2mld USD Pomiędzy 11.5mln USD i 13mln USD Przychody ze sprzedaży: 2.1mld USD Zysk netto: 12mln USD
2017 Pomiędzy 1.2mld USD i 1.3mld USD Pomiędzy 5mln USD i 6mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.5mld USD Zysk netto: 7mln USD
2016 Pomiędzy 1.15mld USD i 1.25mld USD Pomiędzy 4mln USD i 5mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.1mld USD Zysk netto: 5mln USD
2014 Pomiędzy 1.45mld i 1.6mld USD Pomiędzy 1mln USD i 2mln USD Przychody ze sprzedaży: 1.6mld USD Zysk netto: 1mln USD