Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
8 MAJA 2018 GODZINA 10:00 CET
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET,
AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 11/2018)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji: Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000 oraz całkowita liczba głosów wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 12/2018)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2017 rok)

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 11/2018)

ą
6.Lista uczestników posiadających powyżej 5% głosów (Raport bieżący nr 16/2018).

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 15/2018).