ASBIS - Strategia rozwoju

Grupa ASBIS to międzynarodowy dystrybutor IT, urządzeń i akcesoriów, którego główna siedziba zlokalizowana jest na Cyprze. Działalność firmy, która rozpoczęła się w 1990 roku obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje Bałtyckie, Środkowy Wschód oraz Afrykę Północną. Operowanie na tak dużym obszarze jest możliwe m.in. dzięki posiadaniu przez firmę 31 magazynów w 25 krajach, w tym trzech głównych centr dystrybucyjnych zlokalizowanych w Czechach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubai) oraz w Chinach.

Obecność Grupy na wielu rozległych geograficznie rynkach koordynowana jest przez central zlokalizowaną na Cyprze, która odpowiada również za zakupy komponentów od wiodących światowych producentów komponentów komputerowych, urządzeń i peryferiów. Dostawy kierowane są do głównych centrów dystrybucyjnych, gdzie są dzielone umożliwiając zaopatrzenie poszczególnych krajów w pełen asortyment produktów. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskiwanie wysokiej efektywności przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów transportu.

 

Celem strategicznym działalności Grupy ASBIS jest powiększanie skali działalności biznesowej oraz zwiększanie zyskowności, głównie dzięki ulepszaniu efektywności operacyjnej dystrybucji komponentów IT roaz zwiększaniu sprzedaży produyktów pod markami własnymi. Cele te Grupa zamierza osiągać za pomocą:

• Zwiększania sprzedaży i udziału rynkowego w regionie EMEA;
• Wchodzenia na nowe rynku wschodzące;
• Rozwoju sprzedaży sprzętu pod markami własnymi;
• Koncentracji na zwiększaniu wielkości i możliwości dystrybucyjnych dla zapewnienia lepszych warunków finansowych i optymizacji portfolio produktowego;
• Zwiększania efektywności prowadzonych operacji oraz automatyzacji procesów, włączając w to rozwój sprzedaży za on-line za pośrednictwem Internetu

Zwiększanie sprzedaży i udziału rynkowego w regionie EMEA

Jak potwierdzają niezależne badania, nasycenie komputerami rynków, na których działa Grupa, w dalszym ciągu jest istotnie niższe niż w bardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. W rezultacie na rynkach tych spodziewane jest utrzymanie wysokiego i gwałtownie zwiększającego się popytu na sprzęt komputerowy w długim okresie czasu. Grupa w dalszym ciągu będzie się koncentrować na zwiększaniu przychodów i udziału rynkowego na rynkach wschodzących i oczekuje, że będzie mogła skorzystać na notowanym wzroście dzięki relacjom z międzynarodowymi dostawcami, szerokiej sieci dystrybucyjnej oraz mocnej obecności w poszczególnych regionach.

Wchodzenie na nowe rynki wschodzące

W ostatnich latach Grupa rozpoczęła działalność na szeregu nowych rynków wschodzących w Afryce Północnej. Jakkolwiek przychody osiągane z tych rynków wciąż reprezentują relatywnie mały udział w całkowitych przychodach Grupy – udział ten jednak rośnie wraz z ekspansją Grupy na inne wschodzące rynku Afryki i Azji Centralnej (w szczególności Libia, Kenia, Mołdawia, Azerbejdżan, Gruzja i Armenia). Grupa spodziewa się, że jej doświadczenie związane z budowaniem pozycji na szeregu wschodzących, mocno rosnących rynków, w połaczeniu z bliskością geograficzną siedziby głównej Grupy do tych rynków, pomoże Grupie w umacnianiu osiąganej tam pozycji rynkowej i co za tym idzie – przychodów.

Rozwój sprzedaży produktów pod markami własnymi

Własne linie produktowe grupy Canyon i Prestigio produkowane przez wiodących producentów OEM na Dalekim Wschodzie (np. Korea, Tajwan i Chiny), często opierają się na wzorach storzonych przez Grupę, wybranych na baize jakości i możliwości osiągania wysokich marż zysku na rynkach działalności Grupy. Grupa sprzedaje te produkty pod markami własnymi, skutecznie konkurując z produktami o podobnej jakości sprzedawanymi pod markami międzynarodowymi. Grupa wierzy, że wzrost sprzedaży produktów pod markami własnymi jako części przychodów Grupy będzie miał pozytywny wpływ na całościową rentowność prowadzonej działalności. Jest to związane z faktem, że produkty sprzedawane pod markami własnymi pozwalają na generowanie wyższych marż zysku w porównaniu do produktów producentów międzynarodowych, dystrybuowanych przez Grupę. W rezultacie Grupa ma zamian w dalszym ciągu zwiększać zakres produktów sprzedawanych pod markami własnymii wzmacniać ich promocję na rynkach swojej działalności.

Koncentracja na zwiększaniu wielkości oraz możliwości dystrybucyjnych dla osiągnięcia lepszych warunków finansowych oraz optymalizacji portfolio produktowego

Obecność Grupy na szeregu rynków oraz wielkość prowadzonych operacji w połączeniu ze scentralizowanym systemem negocjacji z dostawcami, dają Grupie lepszą pozycję negocjacyjną w czasie negocjacji warunków umów dystrybucyjnych, przekładające się na wyższe marże.

Wzrost efektywności prowadzonych operacji I automatyzacja procesów, w tym rozwój sprzedaży on-line przez Internet

Grupa skupia się na wzroście efektywności prowadzonych operacji oraz rozwojem procesów automatyzacji, jak elementów pozwalających na redukcję wydatków operacyjnych i zwiększanie osiąganych marż – głównie dzięki rozwojowi systemu online do zarządzania dostawami typu end-to-end (działający na platformie IT4Profit). Ten zautomatyzowany system pokrywa szereg aktywności firmy od zakupów u głównych dostawców, tranzakcji między firmami, przetwarzania zamówień oraz wymiany danych biznesowych z klientami, do zautomatyzowanego połączenia B2C (business-to-customer) z e-sklepami resellerów. Ponad połowa przychodów Grupy osiągana jest z transakcji dokonywanych z klientami online. Celem Grupy jest wzrost tego udziału procentowego.