Polityka dywidendy

Polityka firmy zakłada regularną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie zgodnym ze wzrostem i planami rozwoju firmy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności. W związku z tym Rada Dyrektorów zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę do 50% zaudytowanego zysku netto firmy w postaci dywidendy. Wszystkie akcje mają identyczne prawo do dywidendy, od momentu kiedy zostały nabyte.

 

Wypłacona dywidenda za lata:

Rok Kwota dywidendy

Dywidenda

na akcję

Prawo do dywidendy Wypłata dywidendy Stopa dywidendy

 

2021

USD 5.550.000

USD 11.100.000*

RAZEM: 16.650.000

USD 0,10

USD 0,20

2022-05-16

2021-11-18

2022-05-26

2021-12-02

 

6,83%

 

2020

USD 11.100.000

USD 5.550.000*

RAZEM: 16.650.000

USD 0,20

USD 0,10

2021-05-17

2020-12-07

2021-05-27

2020-12-17

 

8,38%

 

2019

USD 4.162.500

USD 3.330.000*

RAZEM: 7.492.500

 

USD 0,135

2020-05-21

2019-12-09

2020-06-04

2019-12-19

 

15,61%

 

2018

USD 2.775.000

USD 2.775.000*

RAZEM: 5.550.000

 

USD 0,10

2019-05-21

2018-12-07

2019-06-04

2018-12-20

 

13,98%

2017 USD 3.330.000

USD 0,06

2018-05-17

2018-06-12

6,41%
2016 USD 1.665.000

USD 0,03

2017-06-21

2017-07-14

4,49%
2013 USD 3.330.000

USD 0,06

2014-06-18

2014-07-03

4,48%
2012 USD 2.775.000

USD 0,05

2013-06-15

2013-06-22

3,08%

 * Zaliczka na poczet dywidendy