ASBIS - Władze

Siarhei Kostevitch

Siarhei Kostevitch, ASBIS Chief Executive OfficerPrzewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny

Siarhei Kostevitch jest, prezesem oraz założycielem Grupy.  W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś)  firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zakres odpowiedzialności: Realizacja strategii rozwoju tworzonej przez Radę Dyrektorów. Kieruje firmą i realizuje wszystkie aktywności firmy osobiście lub za pośrednictwem delegowanych pracowników. Prowadzi prace nad planami strategicznymi, taktycznymi i finansowymi, opracowuje cele i nadzoruje ich wykonanie, odpowiada za rozwój organizacyjny Grupy.

Marios Christou

Marios Christou, ASBIS Chief Financial OfficerDyrektor Finansowy

Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów  – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).

Zakres odpowiedzialności: Jako CFO Grupy odpowiada za plany finansowe oraz ich realizację oraz księgowość. Dodatkowo kieruje Departamentem Skarbu co jest związane z rachunkami, nadzorem, inwestycjami oraz wydatkami finansowymi finansów spółki, jak również z pożyczkami. Marios odpowiada ponadto za wszystkie inne kwestie związane z finansami Grupy.

Constantinos Tziamalis

Constantinos TziamalisWiceprezes Grupy ASBIS

Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich, a od dnia 23 kwietnia 2007 r. jest Dyrektorem ds. kontroli kredytów i relacji inwestorskich.W lutym 2022 roku, Costas otrzymał nominację na nowo utworzone stanowisko Wiceprezesa Grupy ASBIS.

Zakres odpowiedzialności: Odpowiedzialny głównie za płatności nadzór wszelkich działań Departamentu Kontroli Kredytowej. Odpowiada za monitoring stanu płatności w stosunku do założeń, skracanie terminów płatności oraz wprowadzanie dobrych praktyk w płatnościach na rzeczh Grupy. Niezaleznie od tego kieruje Departamentem Relacji Inwestorskich. Zapewnia czasową publikację informacji oraz koordynację działań związanych z obowiązkami związanymi z obecnością spółki na GPW w Warszawie.

Julia Prihodko

Yuri UlasovichDyrektor ds. HR

Julia Prihodko, posiada tytuł magistra psychologii. Julia Prihodko rozpoczęła karierę w ukraińskiej agencji rekrutacyjnej jako Kierownik Działu Rekrutacji. Następnie przez 2 lata pełniła funkcję Kierownika Działu HR w Towarzystwie Ubezpieczeń „NOVA” i Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Przez kolejnych 7 lat pracowała na stanowisku Kierownika Działu Personalnego w PJSC „Towarzystwo Ubezpieczeń Alfa Ubezpieczenia” (część europejskiego holdingu inwestycyjnego ABH Holdings S.A. (ABHH)). Julia dołączyła do Spółki w maju 2015 r. zajmując stanowisko Kierownika ds. HR w ASBIS Ukraina. W lutym 2019 r. awansowała na stanowisko Dyrektora ds. HR w ASBIS.

Zakres odpowiedzialności: Julia określa i realizuje strategię HR w Grupie, kieruje wdrażaniem polityk i programów HR. Julia jest odpowiedzialna za optymalizację potencjału ludzkiego w Grupie w kierunku osiągnięcia celów biznesowych.

Tasos A.Panteli

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pan Tasos A.Panteli dołączył do Grupy w 2019 roku. Tasos rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001 roku pracując dla Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat. Od 2005 roku Tasos pracuje dla Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat ( od 2010 roku jako Adwokat – Partner). W 1999 roku uzyskał tytuł Licencjata Prawa na Uniwersytecie Queen Mary and Westfield, a w 2000 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law. W tym samym roku ukończył kurs adwokacki na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law i został wpisany na listę adwokatów. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie King’s College London. W 2002 roku został przyjęty do Cypryjskiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem zarządu cypryjskiej Spółki Hydrocarbons (CHC) Ltd, członkiem Cypryjskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem Honorowego Towarzystwa Lincolna Inn.

Pan Tasos A.Panteli spełnia kryteria niezależności.

Zakres odpowiedzialności: Tasos jest jednym z dwóch Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest odpowiedzialny za doradztwo regulacyjne, uczestnictwa w posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Tasos jest uprawnionym do żądania i uzyskiwania informacji związanych ze Spółką i jej działalnością.

Mrs Maria Petridou

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pani Maria Petridou dołączyła do Grupy w 2021 r. Pani Maria rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku do lipca 2021 zajmowała stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited. Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwersytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).

Pani Maria Petridou spełnia kryteria niezależności.

Zakres odpowiedzialności: Maria Petridou jest jednym z dwóch Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest członkiem zarówno Komitetu Audytu jak i Wynagrodzeń. Jest uprawniona do żądania i uzyskiwania informacji związanych z firmą i jej działalnością.