ASBIS - Władze

Siarhei Kostevitch

Siarhei Kostevitch, ASBIS Chief Executive OfficerPrzewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny

Siarhei Kostevitch jest, prezesem oraz założycielem Grupy.  W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś)  firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zakres odpowiedzialności: Realizacja strategii rozwoju tworzonej przez Radę Dyrektorów. Kieruje firmą i realizuje wszystkie aktywności firmy osobiście lub za pośrednictwem delegowanych pracowników. Prowadzi prace nad planami strategicznymi, taktycznymi i finansowymi, opracowuje cele i nadzoruje ich wykonanie, odpowiada za rozwój organizacyjny Grupy.

Marios Christou

Marios Christou, ASBIS Chief Financial OfficerDyrektor Finansowy

Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów  – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).

Zakres odpowiedzialności: Jako CFO Grupy odpowiada za plany finansowe oraz ich realizację oraz księgowość. Dodatkowo kieruje Departamentem Skarbu co jest związane z rachunkami, nadzorem, inwestycjami oraz wydatkami finansowymi finansów spółki, jak również z pożyczkami. Marios odpowiada ponadto za wszystkie inne kwestie związane z finansami Grupy.

Constantinos Tziamalis

Constantinos TziamalisDyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich

Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich, a od dnia 23 kwietnia 2007 r. jest Dyrektorem ds. kontroli kredytów i relacji inwestorskich.

Zakres odpowiedzialności: Odpowiedzialny głównie za płatności nadzór wszelkich działań Departamentu Kontroli Kredytowej. Odpowiada za monitoring stanu płatności w stosunku do założeń, skracanie terminów płatności oraz wprowadzanie dobrych praktyk w płatnościach na rzeczh Grupy. Niezaleznie od tego kieruje Departamentem Relacji Inwestorskich. Zapewnia czasową publikację informacji oraz koordynację działań związanych z obowiązkami związanymi z obecnością spółki na GPW w Warszawie.

Julia Prihodko

Yuri UlasovichDyrektor ds. HR

Julia Prihodko, posiada tytuł magistra psychologii. Julia Prihodko rozpoczęła karierę w ukraińskiej agencji rekrutacyjnej jako Kierownik Działu Rekrutacji. Następnie przez 2 lata pełniła funkcję Kierownika Działu HR w Towarzystwie Ubezpieczeń „NOVA” i Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Przez kolejnych 7 lat pracowała na stanowisku Kierownika Działu Personalnego w PJSC „Towarzystwo Ubezpieczeń Alfa Ubezpieczenia” (część europejskiego holdingu inwestycyjnego ABH Holdings S.A. (ABHH)). Julia dołączyła do Spółki w maju 2015 r. zajmując stanowisko Kierownika ds. HR w ASBIS Ukraina. W lutym 2019 r. awansowała na stanowisko Dyrektora ds. HR w ASBIS.

Zakres odpowiedzialności: Julia określa i realizuje strategię HR w Grupie, kieruje wdrażaniem polityk i programów HR. Julia jest odpowiedzialna za optymalizację potencjału ludzkiego w Grupie w kierunku osiągnięcia celów biznesowych.

Tasos A.Panteli

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pan Tasos A.Panteli dołączył do Grupy w 2019 roku. Tasos rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001 roku pracując dla Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat. Od 2005 roku Tasos pracuje dla Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat ( od 2010 roku jako Adwokat – Partner). W 1999 roku uzyskał tytuł Licencjata Prawa na Uniwersytecie Queen Mary and Westfield, a w 2000 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law. W tym samym roku ukończył kurs adwokacki na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law i został wpisany na listę adwokatów. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie King’s College London. W 2002 roku został przyjęty do Cypryjskiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem zarządu cypryjskiej Spółki Hydrocarbons (CHC) Ltd, członkiem Cypryjskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem Honorowego Towarzystwa Lincolna Inn.

Zakres odpowiedzialności: Tasos jest jednym z dwóch Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest odpowiedzialny za doradztwo regulacyjne, uczestnictwa w posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Tasos jest uprawnionym do żądania i uzyskiwania informacji związanych ze Spółką i jej działalnością.

Mrs Maria Petridou

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pani Maria Petridou dołączyła do Grupy w 2021 r. Pani Maria rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited. Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwersytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).

Zakres odpowiedzialności: Maria Petridou jest jednym z dwóch Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest członkiem zarówno Komitetu Audytu jak i Wynagrodzeń. Jest uprawniona do żądania i uzyskiwania informacji związanych z firmą i jej działalnością.