ASBIS - Władze

Siarhei Kostevitch

Siarhei Kostevitch, ASBIS Chief Executive OfficerPrzewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny

Siarhei Kostevitch jest, prezesem oraz założycielem Grupy.  W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś)  firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zakres odpowiedzialności: Realizacja strategii rozwoju tworzonej przez Radę Dyrektorów. Kieruje firmą i realizuje wszystkie aktywności firmy osobiście lub za pośrednictwem delegowanych pracowników. Prowadzi prace nad planami strategicznymi, taktycznymi i finansowymi, opracowuje cele i nadzoruje ich wykonanie, odpowiada za rozwój organizacyjny Grupy.

Marios Christou

Marios Christou, ASBIS Chief Financial OfficerDyrektor Finansowy

Marios Christou dołączył do kadry zarządzającej spółki w sierpniu 2001 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował jako kontroler finansowy w Photos Photiades Breweries Ltd (spółce należącej do Grupy Carlsberg) oraz przez cztery lata jako audytor w Deloitte & Touche Limassol na Cyprze. Posiada tytuł licencjata (1992) na dwóch kierunkach studiów  – Księgowości i systemach informatycznych oraz Ekonomii – w Queens College na Uniwersytecie Miejskim miasta Nowy Jork (C.U.N.Y.), oraz tytuł M.B.A. (1994) w zakresie Finansów międzynarodowych przyznany przez St. John's University w Nowym Jorku. Jest również biegłym rewidentem i członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA).

Zakres odpowiedzialności: Jako CFO Grupy odpowiada za plany finansowe oraz ich realizację oraz księgowość. Dodatkowo kieruje Departamentem Skarbu co jest związane z rachunkami, nadzorem, inwestycjami oraz wydatkami finansowymi finansów spółki, jak również z pożyczkami. Marios odpowiada ponadto za wszystkie inne kwestie związane z finansami Grupy.

Constantinos Tziamalis

Constantinos TziamalisDyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich

Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich, a od dnia 23 kwietnia 2007 r. jest Dyrektorem ds. kontroli kredytów i relacji inwestorskich.

Zakres odpowiedzialności: Odpowiedzialny głównie za płatności nadzór wszelkich działań Departamentu Kontroli Kredytowej. Odpowiada za monitoring stanu płatności w stosunku do założeń, skracanie terminów płatności oraz wprowadzanie dobrych praktyk w płatnościach na rzeczh Grupy. Niezaleznie od tego kieruje Departamentem Relacji Inwestorskich. Zapewnia czasową publikację informacji oraz koordynację działań związanych z obowiązkami związanymi z obecnością spółki na GPW w Warszawie.

Yuri Ulasovich

Yuri UlasovichDyrektor ds. Operacyjnych

Pan Ulasovich urodził się w 1962 roku. Otrzymał tytuł magistra z Nowosybirskiej Wyższej Szkoły Wojskowej (1983) oraz tytuł magistra (z wyróżnieniem) w filozofii i ekonomii Moskiewskiej Akademii Sił Zbrojnych (1992), ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Szkolnictwa Wyższego z Białorusi (Teoria ekonomiczna i ekomomia w przemyśle) w 1995 roku. Pan Ulasovich rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży i został awansowany na stanowisko Wiceprezesa ds. marketingu produktów w 2004 roku. Został dyrektorem operacyjnym od sierpnia 2015 r.

Zakres odpowiedzialności: Podstawową odpowiedzialnością Pana Ulasovich jest zarządzanie działalnością Spółki w zakresie określania dostaw, zarządzania sprzedażą, rozwój linii produktowych oraz relacje z dostawcami. Nadzoruje pracę spółek w poszczególnych krajach w zakresie sprzedaży i osiągania celów biznesowych oraz zysku.

Demos Demou

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Demos Demou dołączył do Grupy w 2015 roku. Urodził się w 1969 roku. W swojej karierze zawodowej zajmował szereg stanowisk menedżerskich, głównie w branży bankowej i branży transportu morskiego. Aktualnie jest dyrektorem zarządzającym Fidelius Management Services Ltd. W przeszłości pracował dla szeregu firm, w tym dla Limassol Cooperative Savings Bank Ltd gdzie zajmował stanowisko Financial Manager przez pięć lat, V.Ships Ltd, Comarine Ltd, Oesterreichischer Lloyd Ship Management (Cyprus) Ltd, Acomarit (Cyprus) Ltd, Blasco Ship Management (Cyprus) Ltd, Unicom Management Services Ltd oraz Nikos Karantokis Holdings.
Jest członkiem Institute of Certified Public Accountants of Cyprus od 1995 roku, członkiem Association of Chartered Certified Accountants of United Kingdom, członkiem Society of Trust and Estate Practitioners oraz absolwentem International Management Development Institute / University of Pittsburgh.

Zakres odpowiedzialności: Jest jednym z trzech Dyrektorów niewykonawczych firmy. Jest zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Rady oraz Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Konstruktywnie wspiera i bierze udział w tworzeniu strategii firmy. Ponadto bada jakość pracy management firmy pod kątem osiągania postawionych celów i zadań. Jest uprawniony do żądania i uzyskiwania informacji związanych z firmą i jej działalnością. 

Tasos A.Panteli

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pan Tasos A.Panteli dołączył do Grupy w 2019 roku. Tasos rozpoczął swoją karierę zawodową w 2001 roku pracując dla Nicos Chr. Anastasiades & Partners (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat. Od 2005 roku Tasos pracuje dla Andreas M. Sofocleous & Co LLC (Advocates – Legal Consultants) jako Adwokat ( od 2010 roku jako Adwokat – Partner). W 1999 roku uzyskał tytuł Licencjata Prawa na Uniwersytecie Queen Mary and Westfield, a w 2000 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law. W tym samym roku ukończył kurs adwokacki na Uniwersytecie Miejskim miasta Londyn, Inns of Court School of Law i został wpisany na listę adwokatów. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie King’s College London. W 2002 roku został przyjęty do Cypryjskiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem zarządu cypryjskiej Spółki Hydrocarbons (CHC) Ltd, członkiem Cypryjskiej Izby Adwokackiej oraz członkiem Honorowego Towarzystwa Lincolna Inn.

Zakres odpowiedzialności: Tasos jest jednym z trzech Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest odpowiedzialny za doradztwo regulacyjne, uczestnictwa w posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Tasos jest uprawnionym do żądania i uzyskiwania informacji związanych ze Spółką i jej działalnością.

Mrs Maria Petridou

Yuri UlasovichDyrektor Niewykonawczy

Pani Maria Petridou dołączyła do Grupy w 2021 r. Pani Maria rozpoczęła karierę zawodową w KPMG Metaxas, Loizides, Syrimis (Limassol, Cypr) na stanowisku Inspektora Audytu (1998-2002). Od 2002 roku Pani Maria Petridou pracowała w EFG EUROBANK SA (Ateny, Grecja) jako Zastępca Kierownika w Dziale Finansów i Kontroli. W latach 2006-2007 pracowała w KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD (Limassol, Cypr) jako Kierownik Działu Księgowości. Od 2008 roku pracowała jako Lider Finansowy w Biurze Zgodności SOX w MF GLOBAL LIMITED (Londyn, Wielka Brytania). W latach 2011-2012 pracowała w Spółce Versatile Apparel Ltd (Londyn, Wielka Brytania) na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2013 roku pracowała jako Kierownik Działu Administracji w AMF Horwath DSP (Limassol, Cypr). W latach 2016-2018 pracowała jako konsultant zajmując się projektami z zakresu rachunkowości i usług finansowych. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Agri Europe Cyprus Limited. Pani Maria Petridou uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości i zarządzania finansami (1998) oraz uzyskała odznaczenie wyższej klasy drugiej na Uniwersytecie ESSEX (Colchester, Anglia). Jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (ICAEW).

Zakres odpowiedzialności: Maria Petridou jest jednym z trzech Dyrektorów Niewykonawczych Spółki. Jest członkiem zarówno Komitetu Audytu jak i Wynagrodzeń. Jest uprawniona do żądania i uzyskiwania informacji związanych z firmą i jej działalnością.