Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2024


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES
8 MAJA 2024 GODZINA 10:30 CET W SIEDZIBIE SPÓŁKI 1, IAPETOU STREET AGIOS
ATHANASIOS, 4101 LIMASSOL, CYPR

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC (Raport bieżący nr 8/2024)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC całkowita liczba akcji ASBISC ENTERPRISES PLC wynosiła 55.500.000. 

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC (Raport bieżący nr 8/2024)

4. Raport roczny ASBISC ENTERPRISES PLC za 2023 r.  (Raport roczny za 2023 rok

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raport bieżący nr 8/2024)

6. Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=W8T7hAjBlOg

7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 11/2024

8. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (Raport bieżący nr 14/2024)