Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC, 
25 STYCZNIA 2022, GODZINA 9:00 CET, W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 33/2021

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000. 

3. Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc 
(Raport bieżący nr 33/2021)

4. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w raporcie bieżącym nr 33/2021)  

5. Transmisja przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/fXuilsWiXYA

6. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 3/2022)  

7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (Raport bieżący nr 4/2022