Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ASBISC ENTERPRISES PLC 
8 MAJA 2019 GODZINA 9:00 CET
W SIEDZIBIE SPÓŁKI W LIMASSOL DIAMOND COURT, 43 KOLONIAKOU STREET,
AYIOS ATHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (Raport bieżący nr 9/2019)

2. Informacja o całkowitej liczbie akcji:
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc całkowita liczba akcji ASBISc Enterprises Plc wynosiła 55,500,000.

3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc 
(Raport bieżący nr 9/2019)

4. Raport roczny ASBISc Enterprises Plc (Raport roczny za 2018 rok)

5. Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (Wzór) i osoby prawne (Wzór) (również w Raporcie bieżącym nr 9/2019)

6. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 12/2019)

7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (Raport bieżący nr 15/2019)