Oferta Publiczna

Oferta publiczna ASBISc Enterprises Plc na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie została przeprowadzona w 2008 roku. Poniżej związane z nią dokumenty:

  Prospekt emisyjny (PDF 8,36MB)

  Aneks nr 1 (PDF 126KB)

  Aneks nr 2 (PDF 146 KB)

  Informacja o ustaleniu ceny oferty (PDF 152KB)

  Przydział akcji (PDF 20,0KB)