Akcje

Więcej informacji na stronach GPW

No results found

Kontakt

Constantinos Tziamalis, IR Director
Tel: +357 25857188
Fax: +357 25857181 

Bartosz Basa, Investor Relations Advisor
Tel: +48691910760
b.basa@asbis.com  

Zobacz więcej

Raporty bieżące

Listopad 02, 2022
Decyzja Rady Dyrektorów o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok.
Pazdziernik 20, 2022
Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za wrzesień 2022 r.

No results found

Kalendarz

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w 2024 roku:

  • za IV kwartał 2023 r. - 29 lutego 2024 r.
  • za 2023 r. – 28 marca 2024 r.
  • za I kwartał 2024 r. – 9 maja 2024 r.
  • za I półrocze 2024 r. – 8 sierpnia 2024 r.
  • za III kwartał 2024 r. – 7 listopada 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • 8 maja 2024 r.

Dywidenda zaliczkowa:

  • prawo do dywidendy – 27 listopada 2023 r.
  • termin wypłaty dywidendy – 7 grudnia 2023 r.

Zobacz więcej