ASBIS utrzymuje silną pozycję i poprawia strukturę kosztów

Maj 06, 2009

ASBIS utrzymuje silną pozycję i poprawia strukturę kosztów

Wyniki za i kwartał 2009 r. pod silnym wpływem wahań na rynku walutowym oraz trwającego kryzysu

Wyniki za i kwartał 2009 r. pod silnym wpływem wahań na rynku walutowym oraz trwającego kryzysu

Limassol, 6 maja 2009 r. -- ASBISc Enterprises Plc („ASBIS”), czołowy dystrybutor IT na dynamicznie rozwijających się rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej, odnotował stratę netto na poziomie 6,19 mln USD, przy przychodach w wysokości 237,91 mln USD. Negatywny wpływ na działalność Spółki miała niestabilna sytuacja utrzymująca się na kilku spośród rynków, na których działa Spółka, w szczególności w Rosji i Ukrainie. Ponadto, słaba koniunktura gospodarcza doprowadziła do strat z tytułu ujemnych różnic kursowych w wysokości 5,7 mln USD, które zgodnie z oczekiwaniami nie powinny już się powtórzyć w przyszłości. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. Grupa obniżyła koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu o 34,4%.

 – Wiedzieliśmy, że czeka nas trudny okres. Sytuacja jest trudna dla wszystkich uczestników rynku. Uwzględniając bardzo gwałtowne spadki kursów walut w styczniu, m.in. rosyjskiego rubla, czeskiej korony i polskiego złotego, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy w tak niestabilnych warunkach rynkowych. Ostatnim krokiem, który podjęliśmy było ograniczenie sprzedaży. Podjęliśmy takie działania w lutym i marcu – nie mogliśmy dłużej narażać Spółki na takie ryzyko. Jestem głęboko przekonany, że najgorsze mamy już za sobą - powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny ASBIS.

KROKI PODJĘTE W CELU ZŁAGODZENIA SKUTKÓW KRYZYSU

ASBIS kontynuował rozpoczęte w 2008 r. działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu oraz wahań kursów walutowych na wyniki Spółki:

a)      Spółka kontynuuje rozpoczęte w listopadzie 2008 r. działania zmierzające do obniżenia kosztów, obejmujące oszczędności w zakresie ogólnych kosztów działalności oraz pozostałych kosztów, w tym redukcję kosztów funkcjonowania poszczególnych działów.

b)      Spółka zwiększyła wartość denominowanych w dolarze amerykańskim przychodów ze sprzedaży w celu ograniczenia ponoszonego ryzyka kursowego (Spółka dokonuje zakupów głównie w dolarach amerykańskich, natomiast sprzedaje oferowane towary głównie w walutach lokalnych).

c)      Spółka poprawiła zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe strategie hedgingowe stosowane w swoich lokalnych podmiotach zależnych.

d)      Spółka usprawniła proces zarządzania ryzykiem kredytowym.

– Pomimo niekorzystnej koniunktury gospodarczej mamy zamiar poświęcić całą swoją uwagę i wysiłki na przezwyciężenie obecnych problemów. Spółka kontynuuje rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku działania zmierzające do redukcji kosztów i będzie je nadal prowadzić tak długo, jak długo będzie istnieć taka potrzeba. Inwestycje poczynione w 2008 r. (m.in. w Turcji i Arabii Saudyjskiej) zaczęły przynosić efekty i oczekujemy ich korzystnego wpływu na ogólne wyniki Grupy w bieżącym roku. Zwiększyliśmy udziały rynkowe oraz umocniliśmy posiadaną pozycję rynkową w państwach, które w mniejszym stopniu odczuły skutki obecnego kryzysu. ASBIS zawsze dostosowywał się do zmian zachodzących na rynku i tym razem też ma to miejsce. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby Spółka wyszła z tego kryzysu o wiele silniejsza. Zachowujemy spokój i rzetelnie wykonujemy naszą pracę, tak jak to czyniliśmy zawsze w dotychczasowej 14-letniej historii Spółki – budując sukces naszych akcjonariuszy poprzez prowadzoną działalność dystrybucyjną – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny ASBIS.

WYNIKI FINANSOWE W I KW. 2009 r.

mln USD

I kw. 2009 r.

I kw. 2008 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

237,914

360,082

-33,9%

Zysk brutto na sprzedaży

7,179

21,670

-66,9%

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-4,647

8,856

---

Zysk EBITDA

-3,923

9,419

---

Wynik finansowy netto

-6,194

5,528

---

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY SPRZEDAŻY

W I kw. 2009 r. Spółka zanotowała niższe przychody ze sprzedaży głównych rodzajów produktów, do czego przyczynił się światowy kryzys finansowy oraz niższy średni poziom cen sprzedaży („ŚCS”). Ponadto na kilku głównych rynkach Spółki, w tym zwłaszcza w Rosji i Ukrainie, wyniki sprzedaży nie osiągnęły oczekiwanego poziomu i były zdecydowanie słabsze od wyników w I kw. 2008 r., który był najlepszym okresem w historii Spółki. Dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu oraz w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Czechach, częściowo udało się zniwelować skutki mniejszych przychodów ze sprzedaży na niektórych największych rynkach Spółki.

Słowacja ponownie zajmuje drugie miejsce wśród największych rynków Spółki, głównie z uwagi na stabilny popyt utrzymujący się w tym kraju oraz silną pozycję ASBISu na tym rynku. Widać już pozytywne efekty inwestycji dokonanych przez Spółkę w 2008 r., dzięki którym sprzedaż w kilku nowych krajach stała się rentowna. W krajach tych obserwuje się znaczny wzrost sprzedaży, a Arabia Saudyjska ze wzrostem na poziomie +112,2% oraz odnotowująca +95.3% wzrost sprzedaży Turcja dołączyły do grupy dziesięciu największych rynków zbytu Spółki w I kw. 2009 r.

Poniższa tabela przedstawia największe rynki Spółki pod względem przychodów ze sprzedaży za okres zakończony 31 marca 2009 r.:

Struktura przychodów ze sprzedaży – dziesięć krajów generujących największe przychody ze sprzedaży w I kw. 2009 r. oraz I kw. 2008 r. (tys. USD)

Miejsce

Kraj

Sprzedaż w I kw. 2009 r.

Sprzedaż w I kw. 2008 r.

Zmiana (%)

Udział (%)

1.

Rosja

34 614

107 877

-67,9%

14,6%

2.

Słowacja

32 216

34 845

-7,5%

13,5%

3.

Ukraina

21 326

35 175

-39,4%

9,0%

4.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

18 073

19 780

-8,6%

7,6%

5.

Czechy

15 645

12 958

+20,7%

6,6%

6.

Polska

11 127

16 081

-30,8%

4,7%

7.

Holandia

9 931

10 338

-3,9%

4,2%

8.

Arabia Saudyjska

7 877

3 713

+112,2%

3,3%

9.

Turcja

7 629

3 907

+95,3%

3,2%

10.

Bułgaria

7 163

9 140

-21,6%

3,0%

11.

Pozostałe kraje

72 314

106 268

-32,0%

30,4%

Dodatkowych informacji udzielają:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Dział Relacji Inwestorskich
Tel. +48 509 020 021, +357 97 633 793
e-mail: d.kordel@asbis.com

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Dział Relacji Inwestorskich
Tel. +357 25 857 000
e-mail costas@asbis.com

ASBISc Enterprises Plc jest spółką z siedzibą na Cyprze, specjalizującą się w dystrybucji produktów informatycznych, modułów i urządzeń peryferyjnych oraz szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka, która powstała w 1995 r., prowadzi działalność w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach bałtyckich, państwach byłego Związku Radzieckiego oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Grupa zajmuje się dystrybucją produktów wielu dostawców i producentów oraz sprzedażą produktów pod markami własnymi: Prestigio (monitory LCD, laptopy, pamięci zewnętrzne, akcesoria USB oprawione w skórę, urządzenia GPS itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne).
ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1000 osób oraz zaopatruje ok. 30 000 klientów.
Od października 2007 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). Więcej informacji o Spółce znajduje się na stronie internetowej www.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.