ASBIS w I Półroczu 2012: Udany II kw. 2012 Wsparł Wyniki I Półrocza 2012. Wyższe Przychody i Niższe Koszty Skutkowały Mocnym Wzrostem Zysków

Sierpień 09, 2012

ASBIS w I Półroczu 2012: Udany II kw. 2012 Wsparł Wyniki I Półrocza 2012. Wyższe Przychody i Niższe Koszty Skutkowały Mocnym Wzrostem Zysków

Przychody wzrosły o 20,76% w II kw. oraz 14,17% w I półroczu 2012 osiągając 744,9 mln USD za pierwsze sześć miesięcy roku. W rezultacie zysk netto wzrósł do 2,55 mln USD.

Przychody wzrosły o 20,76% w II kw. oraz 14,17% w I półroczu 2012 osiągając 744,9 mln USD za pierwsze sześć miesięcy roku. W rezultacie zysk netto wzrósł do 2,55 mln USD.

Limassol, 9 sierpnia 2012 -- ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki, zamknął udany II kwartał 2012 roku. W II kw. 2012 Spółka osiągnęła przychody w wysokości 365,76 mln USD, czyli o 20.76% wyższe niż w II kw. 2011 roku. W I półroczu 2012 r. przychody wzrosły o 14,17% do 744,94 mln USD. Jednocześnie Spółka zwiększyła zysk brutto po zmianach walutowych o 6,21% oraz znacznie zredukowała koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu oraz koszty finansowe. W rezultacie EBITDA za I półrocze 2012 r. osiągnęła poziom 8,04 mln USD w porównaniu do 3,87 mln USD w I półroczu 2011 r.; zysk netto wyniósł 2,58 mln USD w porównaniu do straty 3,13 mln USD w analogicznym okresie 2011 r. W związku z tym ASBISc jest na drodze do realizacji prognozowanych na 2012 rok wyników – od 1,55 mld USD do 1,65 mld USD przychodów oraz od 7,5 mln USD do 9,5 mln USD zysku netto po opodatkowaniu.  

Mimo, iż drugi kwartał jest tradycyjnie najsłabszym okresem w ciągu roku, udało nam się istotnie zwiększyć przychody i zysk brutto wspierając wyniki I półrocza. Warto podkreślić, że wzrost ten osiągnęliśmy w trudnych warunkach rynkowych, w czasie niepewności związanej z sytuacją na światowych rynkach. Realizacja pozytywnych wyników była możliwa głównie dzięki dobrej dywersyfikacji geograficznej naszej działalności oraz dzięki znacznie ulepszonemu portfolio produktowemu w wielu krajach. Wierzymy, że marże znów wzrosną w drugiej części roku, która jest tradycyjnie znacznie lepsza w branży dystrybucyjnej – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

W I półroczu 2012 roku oprócz wzrostu na poziomie przychodów, udało nam się zmniejszyć koszty na wszystkich poziomach. Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 5,49%, a koszty ogólnego zarządu o 9,63%. Było to wynikiem przebudowania naszej struktury kosztów i powiązania ich bardziej z zyskiem brutto niż z przychodami. Koszty finansowe również zmniejszyły się istotnie, o 17,27%. Przy zwiększeniu przychodów i zysku brutto, oraz przy bardzo dobrym hedgingu, który ochronił wyniki przed jakimikolwiek istotnymi stratami walutowymi, byliśmy w stanie zwiększyć zyski na wszystkich poziomach, notując najistotniejszą zmianę na poziomie zysku netto – wzrost do blisko 2,6 mln USD w porównaniu do około 3 mln USD straty w ubiegłym roku. Wszystkie powyższe kwestie oraz zmiany strukturalne, które wprowadziliśmy pozwalają nam oczekiwać, że w drugiej części roku będziemy kontynuować zdrowy i rentowny biznes – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc. 

WYNIKI FINANSOWE W II KW. 2012 ORAZ W II KW. 2011 (w tys. USD)

 

II kw. 2012

II kw. 2011

Zmiana %

Przychody

365.755

 

302.880

 

+20,76%

 

Zysk brutto po zmianach walutowych

16.240

 

14.643

 

+10,91%

 

Marża zysku brutto

4,44%

4,83%

-8,08%

Koszty ogólnego zarządu

(5.531)

 

(6.382)

 

-13,34%

 

Koszty sprzedaży

(8.590)

 

(9.675)

 

-11,21%

 

Zysk z działalności operacyjnej

2.119

 

(1.414)

 

N/A

EBITDA

2.751

(632)

N/A

Zysk netto

319

 

(3.955)

 

N/A

WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2012 ORAZ W I PÓŁROCZU 2011 (w tys. USD)

 

I półrocze 2012

I półrocze 2011

Zmiana %

Przychody

744.938

 

652.499

 

+14,17%

 

Zysk brutto po zmianach walutowych

36.212

 

34.095

 

+6,21%

 

Marża zysku brutto

4,86%

5,23%

-7,08%

Koszty ogólnego zarządu

(11.495)

 

(12.721)

 

-9,63%

 

Koszty sprzedaży

(17.993)

 

(19.037)

 

-5,49%

 

Zysk z działalności operacyjnej

6.725

 

2.337

 

+187,76%

 

EBITDA

8.036

3.874

+107,43%

Zysk netto

2.576

 

(3.127)

 

N/A

PROGNOZA FINANSOWA NA 2012 ROK  

ASBIS prognozuje w 2012 roku osiągnięcie przychodów w wysokości pomiędzy 1,55 mld USD a 1,65 mld USD oraz zysku netto w wysokości od 7,5 mln USD do 9,5 mln USD.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O STRUKTURZE SPRZEDAŻY

Tradycyjnie i w działalności Spółki regionem mającym najwyższy udział w przychodach były kraje b. ZSRR. Było tak również w II kw. oraz I półroczu 2012 roku, gdy przychody osiągnięte w krajach b. ZSRR wzrosły odpowiednio o 25,75% oraz 15,32% w porównaniu do analogicznych okresów 2011 roku. Co jeszcze ważniejsze, wzrost ten był również obserwowany we wszystkich innych regionach naszej działalności. Przychody w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosły o 15,66% oraz o 12,01% odpowiednio w II kw. 2012 r. oraz w I półroczu 2012 r., przychody na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosły o 31,89% oraz o 23,23%. Ponadto Spółka była w stanie zwiększyć przychody osiągnięte w Europie Zachodniej o 8,27% w II kw. 2012 r. oraz 5,49% w I półroczu 2012 r. 

Nasza strategia zakłada skupienie się na naszych głównych rynkach i to się opłaca. W I półroczu nasze wyniki napędzał nasz największy indywidualny rynek – Rosja – gdzie osiągnęliśmy wzrost o 21,98% oraz o 15,97% odpowiednio w II kw. 2012 r. oraz w I półroczu 2012. Ponadto rosły inne duże rynki, takie jak Ukraina (wzrost o 16,95% oraz 9,66% w analogicznych okresach) oraz zanotowaliśmy wzrost w wielu krajach, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (odpowiednio 112,22% oraz 89,80%), Czechy (11,61% oraz +7,31%), Kazachstan (15,93% oraz 29,74%) i Bułgaria (43,96% oraz 40,22%). Warto również zauważyć, że po pewnych turbulencjach w 2011 roku sprzedaż na Białorusi ponownie wzrosła i kraj ten wrócił na naszą listę top 10 krajów pod względem sprzedaży. Powyższa strategia pozwoliła nam zwiększyć przychody ogółem o 20,76% w II kw. 2012 r. oraz o 14,17% w I półroczu 2012 r. – skomentował Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

STRUKTURA PRZYCHODÓW WG REGIONÓW W I PÓŁROCZU 2012 ORAZ 2011 (w tys. USD):

Region

I półrocze 2012

I półrocze 2011

Zmiana
%

Kraje byłego ZSRR

300.026

260.159

+15,32%

Europa Środkowo-Wschodnia
i kraje bałtyckie

249.773

222.991

+12,01%

Bliski Wschód i Afryka

115.370

93.625

+23,23%

Europa Zachodnia

55.968

53.163

+5,28%

Pozostałe

23.802

22.563

+5,49%

Ogółem

744.938

652.499

+14,17%

STRUKTURA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ORAZ W I PÓŁROCZU 2011 TOP 10 KRAJÓW (w tys. USD)

 

I półrocze 2012

I półrocze 2011

 

Kraj

Sprzedaż

Kraj

Sprzedaż

1.

Rosja

175.859

Rosja

151.640

2.

Słowacja

72.159

Słowacja

70.483

3.

Ukraina

69.009

Ukraina

62.929

4.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

65.537

Czechy

36.908

5.

Czechy

39.606

Zjednoczone Emiraty Arabskie

34.531

6.

Kazachstan

31.093

Arabia Saudyjska

25.620

7.

Bułgaria

20.791

Kazachstan

23.966

8.

Holandia

19.689

Białoruś

17.583

9.

Litwa

18.366

Rumunia

16.602

10.

Białoruś

17.955

Bułgaria

14.828

11.

Pozostałe

214.874

Pozostałe

197.410

 

OGÓŁEM

744.938

Ogółem

652.499


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Pan Daniel Kordel , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com

Pan Costas Tziamalis , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail:  costas@asbis.com 

Pani Iwona Mojsiuszko , M+G
Tel. +48 22 625 71 40,
Tel. +48 501 183 386
E-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

 

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, a także produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1 000 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).


Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.