Wyniki ASBIS w II kw. oraz i półroczu 2015: istotna redukcja kosztów ale przychody i zysk brutto nadal pod presją.

Sierpień 06, 2015

Wyniki ASBIS w II kw. oraz i półroczu 2015: istotna redukcja kosztów ale przychody i zysk brutto nadal pod presją.

Poprawa i zyski spodziewane w drugiej połowie roku.

Limassol, Cypr, 6 sierpnia 2015 - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz  Bliskiego Wschodu i Afryki ogłosił swoje wyniki za II kw. oraz I półrocze 2015.

Przychody zmniejszyły się w II kw. oraz w I półroczu 2015 w porównaniu do analogicznych okresów 2014 o odpowiednio 32,14% oraz 25,11%. Przyczyną tego spadku był słaby popyt rynkowy w wielu obszarach geograficznych, w połączeniu z ostrą konkurencją w  obszarze marek własnych. Jednocześnie widoczne były pierwsze efekty działań restrukturyzacyjnych - w II kw. zysk brutto wzrósł o 20,18% w porównaniu do I kw. 2015, choć był niższy rok do roku.

Spółka kontynuowała redukcję swoich kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży i finansowych. W porównaniu do II kw. 2014 spadły one o odpowiednio 30,87%, 36,25% i 6,94% zaś w całym I półroczu 2015 w porównaniu do I półrocza 2014: o 30,23%, 24,19% oraz 26,57%.
Co ważniejsze, koszty te zmniejszyły się również w porównaniu do I kw. 2015.

W rezultacie, strata netto zanotowana w II kw. 2015 była znacznie niższa niż w I kw. 2015. Dalsza poprawa jest oczekiwana w II półroczu 2015, jako że główne problemy zostały rozwiązane oraz pojawiły się oznaki poprawy na niektórych dużych rynkach, np. w Rosji. Powinno to pozwolić Spółce wypracować zyski w III kw. oraz w IV kw. 2015.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc skomentował: “W II kw. 2015 włożyliśmy wiele wysiłku w rozwiązanie problemów, które pojawiły się na początku tego roku. Przede wszystkim zredukowaliśmy nadmierne zapasy produktów pod markami własnymi z około 45 mln USD na koniec I kw. do około 15 mln USD na koniec II kwartału. Skutkowało to oczywiście niższymi przychodami i zyskiem brutto. W rezultacie musieliśmy zaakceptować około 3,0 mln USD straty na poziomie zysku brutto wynikającej ze zredukowanych cen. Zajęliśmy się również skutecznie problemem roszczeń gwarancyjnych, które w II kw. kosztowały nas kolejny milion USD. Nie powinny one jednak stanowić problemu w przyszłości. Przejrzeliśmy ponadto portfolio naszych klientów i poprawiliśmy procedury udzielania kredytu kupieckiego.”

Kostevitch kontynuował: “Po zakończeniu powyższych zadań i obniżeniu kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu oraz finansowych, jesteśmy teraz znacznie większymi optymistami co do wyników w kolejnych okresach. Zakładając wzrost na poziomie zysku brutto, przy niższych kosztach i braku wydarzeń jednorazowych, powinniśmy wypracowywać zyski począwszy od III kw. 2015.
Do optymizmu skłaniają nas nie tylko widoczne efekty prowadzonych przez nas działań restrukturyzacyjnych ale i pojawiające się oznaki poprawy sytuacji w Rosji”. 

 

II KW. 2015

I KW.
2015

II KW. 2014

ZMIANA
II KW. /II KW.

Przychody

245.353

281.809

361.535

 

- 32,14%

Zysk brutto

8.276

6.886

19.872

 

- 58,36%

Marża zysku brutto

3.37%

2,44%

5,50%

- 38,64%

Koszty ogólnego zarządu

(5.046)

 

(5.555)

(7.299)

 

- 30,87%

Koszty sprzedaży

(6.964)

 

(9.940)

(10.924)

 

- 36,25%

Zysk /strata z działalności operacyjnej

(3.734)

 

(8.608)

1.649

 

N/A

EBITDA

(3,091)

(7.980)

(2.356)

N/A

Zysk /strata po opodatkowaniu

(6.941)

 

(12.404)

(1.438)

 

N/A

 

I PÓŁROCZE 2015

I PÓŁROCZE 2014

ZMIANA
I PÓŁROCZE/
I PÓŁROCZE

Przychody

527.161

703.925

-25,11%

Zysk brutto

15.162

42.108

- 63,99%

Marża zysku brutto

2,88%

5,98%

- 51,92%

Koszty ogólnego zarządu

(10.601)

(15.194)

- 30,23%

Koszty sprzedaży

(16.903)

(22.297)

- 24,19%

Zysk /strata z działalności operacyjnej

( 12.342 )

( 4.617 )

N/A

EBITDA

( 11.071 )

( 6.103 )

N/A

Zysk/ strata po opodatkowaniu

( 19.346 )

( 4.835 )

N/A

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROFILU SPRZEDAŻY 

Analiza według krajów potwierdza, że największy spadek sprzedaży został zanotowany na rynkach bezpośrednio dotkniętych przez niestabilność na głównych rynkach działalności Spółki. Podobnie jak w 2014 roku, najbardziej znaczący był spadek na Ukrainie. Jednakże Spółka zaobserwowała również zmniejszenie przychodów w niektórych innych krajach, które tradycyjnie radziły sobie bardzo dobrze. Przychody we wszystkich tych krajach spadły ponieważ Spółka koncentrowała się na sprzedaży zapasów Prestigio do końca II kw. 2015. Oczekuje się, że mocne kraje zaczną rosnąć ponownie począwszy od III kw. 2015. ASBIS skorzystał również na operacjach w Kazachstanie – rynek ten wzrósł istotnie dzięki rosnącemu biznesowi na iPhone'ach. Oczekuje się kontynuacji tego trendu, szczególnie że działalność ta może zostać rozwinięta w większej liczbie krajów WNP.

Region

I PÓŁROCZE 2015

I PÓŁROCZE 2014

ZMIANA
%

Europa Środkowo-Wschodnia i kraje bałtyckie

230.651

314.742

-26,72%

Kraje byłego ZSRR

167. 649

226.472

-25,97%

Bliski Wschód i Afryka

79. 474

98.796

-19,56%

Europa Zachodnia

24. 289

50.965

-52,34%

Pozostałe

25. 098

12.950

+93,80%

Ogółem

527. 161

703.925

-25,11%

Zawirowania w Rosji, na Ukrainie oraz w Europie negatywnie wpłynęły na przychody ze wszystkich linii produktowych, które sprzedaje Grupa, w tym z marek własnych. 

Przychody ze wszystkich głównych linii produktowych pokazanej na wykresie poniżej, zmniejszyły się w porównaniu do analogicznych okresów 2014 roku. Oczekuje się jednak zakończenia spadków, jako że Spółka ponownie w pełni skoncentrowała się na wszystkich pozostałych liniach produktowych, po rozwiązaniu wszystkich istotnych problemów. W efekcie pod koniec II kw. 2015 zauważalna była poprawa i przychody ze sprzedaży procesorów, oprogramowania i marek własnych wzrosły w II kw. 2015 w porównaniu do I kw. 2015. Oczekiwana jest kontynuacja tego pozytywnego trendu w II półroczu 2015.


Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 200 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.