Grupa ASBIS w I półroczu 2014: minimalizacja strat i solidne fundamenty pozwolą wyjść z kryzysu jako silniejsza i rentowna firma

Sierpień 07, 2014

wyniki finansowe

Grupa ASBIS w I półroczu 2014: minimalizacja strat i solidne fundamenty pozwolą wyjść z kryzysu jako silniejsza i rentowna firma

ASBIS w II kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2014 r. nadal odczuwał wpływ sytuacji na Ukrainie i w Rosji na swoje wyniki finansowe

Limassol, Cypr, 7 sierpnia 2014 - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w II kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2014 r. nadal odczuwał wpływ sytuacji na Ukrainie i w Rosji na swoje wyniki finansowe . Ze względu na mniejszy popyt na tych dwóch rynkach przychody ogółem w II kw. 2014 r. zmniejszyły się o 22,19% do 361,53 mln USD z 464,65 mln USD w analogicznym okresie 2013 roku. Wpłynęło to negatywnie na wysokość zysku brutto. Ponadto, w kwietniu i maju Spółka sprzedała dużą część swoich zapasów pierwotnie zaplanowanych do sprzedaży w I kw. 2014 r. Obniżyło to tymczasowo marżę zysku brutto w II kw. 2014 r. o 0,43% w porównaniu do II kw. 2013 roku. Jednakże w całym pierwszym półroczu 2014 r. marża zysku brutto była o 4,82% wyższa niż w tym samym okresie 2013 roku. Spółka oczekuje, że marża zysku brutto znów wzrośnie w III kw. 2014 r.  

Wyniki II kw. 2014 r. były lepsze niż w I kw. 2014 r., np. przychody wzrosły o 5,59% dzięki częściowemu przekierowaniu sprzedaży utraconej na Ukrainie i w Rosji na inne rynki. Ponadto, Spółka rozpoczęła działania w zakresie redukcji kosztów by dostosować wielkość organizacji do zmian rynkowych. Pozwoliło to znacznie zmniejszyć koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Program redukcji kosztów będzie kontynuowany w III kw. 2014 r.. Dlatego Spółka oczekuje znacznej poprawy w II półroczu 2014 r. i zakłada wypracowywanie zysków począwszy od III kw. 2014 r.  

Prognoza na 2014 r. zakłada wypracowanie w całym roku pomiędzy 1,6 mld USD a 1,75 mld USD przychodów oraz pomiędzy 4 mln USD a 5 mln USD zysku netto.  

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: “Działamy obecnie w trudnych czasach, ponieważ dwa z naszych trzech największych rynków – Rosja i Ukraina – ucierpiały w wyniku zawirowań politycznych i gospodarczych. Wpłynęło to negatywnie na popyt, więc przychody ogółem spadły. Jednakże, po bardzo ciężkim I kw. 2014 r. wygląda na to, że znaleźliśmy naszą drogę. Przekierowaliśmy część biznesu utraconego w krajach byłego ZSRR głównie do regionu Europy Środkowo-Wschodniej i zanotowaliśmy imponujący wzrost w krajach takich jak Polska, Słowacja czy Czechy. Nawet jeśli przychody w II kw. były niższe niż rok temu, były już wyższe niż w I kw. tego roku, a to nie jest zwykła sytuacja w biznesie dystrybucyjnym. Wyeliminowaliśmy również straty walutowe i wprowadziliśmy głęboki program redukcji kosztów w II kw., który pozwala nam oszczędzać około 1 mln USD co miesiąc; stąd jesteśmy pewni wypracowania zysków w tym roku oraz zrealizowania naszej prognozy finansowej.”  

Kostevitch kontynuował: “ Wierzymy, że większa koncentracja naszej sprzedaży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększanie naszego obecnego udziału w tych rynkach by zastąpić biznes utracony w Rosji i na Ukrainie, pozwoli nam podwójnie skorzystać w przyszłości. Będziemy mieli większy udział rynkowy w Europie Środkowo-Wschodniej, a gdy popyt w Rosji i na Ukrainie zacznie znów rosnąć, będziemy z tego korzystać w obu regionach”.  

WYNIKI FINANSOWE W II KW. 2014 ORAZ W II KW. 2013 (TYS. USD)

 

II KW. 2014

II KW. 2013

Zmiana

Przychody

361.535

464.654

- 22,19%

Zysk brutto

19.872

25.652

- 22,53%

Marża zysku brutto

5,50%

5,52%

- 0,43%

Koszty ogólnego zarządu

7.299

7.400

- 1,36%

Koszty sprzedaży

10.924

12.395

- 11,87%

Zysk z działalności operacyjnej

1.649

5.857

-71,85%

EBITDA

2.356

6.514

- 63,83%

Zysk netto

( 1.443)

1.370

N/A

 

WYNIKI FINANSOWE W I PÓŁROCZU 2014 ORAZ I PÓŁROCZU 2013 (TYS. USD)

 

I PÓŁROCZE 2014

I PÓŁROCZE 2013

Zmiana

Przychody

703.925

908.478

- 22,52%

Zysk brutto

42.108

51.848

- 18,78%

Marża zysku brutto

5,98%

5,71%

+ 4,82%

Koszty ogólnego zarządu

15.194

14.285

+ 6,36%

Koszty sprzedaży

22.297

24.229

- 7,97%

Zysk z działalności operacyjnej

4.617

13.334

-65,37%

EBITDA

6.103

14.664

- 58,38%

Zysk netto

(4.835)

4.699

N/A

 

PROGNOZA FINANSOWA NA 2014 ROK

Na 2014 rok ASBIS prognozuje wypracowanie przychodów w wysokości pomiędzy 1,6 mld USD a 1,75 mld USD oraz zysku netto w wysokości pomiędzy 4 mln USD a 5 mln USD. Prognoza ta uwzględnia wpływ kryzysu na Ukrainie i w Rosji.

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O STRUKTURZE SPRZEDAŻY

I półrocze 2014 r. było pod wielką presją ze strony zawirowań na Ukrainie, które wpłynęły na sprzedaż w szeregu krajów naszej działalności zarówno w I kw. jak i w II kw 2014 r. W II kw. 2014 r. przychody z prawie wszystkich głównych linii produktowych (oprócz oprogramowania) zmniejszyły się lub pozostały relatywnie stabilne (dyski twarde) w porównaniu do II kw. 2013 r. W rezultacie, przychody ze sprzedaży wszystkich linii produktowych w I półroczu 2014 r. były niższe niż w I półroczu 2013 r. Jednakże, Spółka zanotowała już progres w porównaniu do I kw. 2014 r, jako że przychody z większości głównych linii produktowych wzrosły dzięki przesunięciu sprzedaży z Ukrainy i Rosji na inne rynki.

 

Te same trendy działały w przypadku biznesu marek własnych. Przychody z biznesu marek własnych zmniejszyły się w II kw. 2014 r. w porównaniu do II kw. 2013 r. o 15,58% i pozostały stabilne w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półrocza 2013 r. (wzrost o 0,55%). W rezultacie, udział marek własnych w przychodach ogółem w II kw. 2014 r. wzrósł do 23,84% z 21,97% w II kw. 2013 r. oraz do 25,48% w I półroczu 2014 r. w porównaniu do 19,63% w I półroczu 2013 r. W celu skompensowania negatywnych efektów zawirowań na Ukrainie i w Rosji, Spółka skoncentrowała się na rozwoju sprzedaży marek własnych w innych regionach, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Zachodniej.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów według grup produktowych w II kw. 2014 r. oraz
w II kw. 2013 r. (w tys. USD):

 

II kw. 2014

II kw. 2013

 

tys.
USD

% przychodów ogółem

tys.
USD

% przychodów ogółem

Smartfony

73.297

20,27%

112.149

24,14%

Tablety

50.315

13,92%

79.700

17,15%

Procesory

53.740

14,86%

65.828

14,17%

Laptopy

41.423

11,46%

49.350

10,62%

Dyski twarde

35.488

9,82%

36.051

7,76%

Oprogramowanie

34.761

9,61%

33.968

7,31%

Pozostałe

72.511

20,06%

87.607

18,85%

Przychody ogółem

361.535

100%

464.654

100%

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów według grup produktowych w I półroczu 2014 r. oraz w I półroczu 2013 r. (w tys. USD):

 

H1 2014

H1 2013

 

tys.
USD

% przychodów ogółem

tys.
USD

% przychodów ogółem

Smartfony

125.212

17,79%

192.895

21,23%

Tablety

113.549

16,13%

137.494

15,13%

Procesory

104.622

14,86%

132.373

14,57%

Laptopy

80.941

11,50%

113.567

12,50%

Dyski twarde

76.503

10,87%

88.137

9,70%

Oprogramowanie

60.132

8,54%

60.812

6,69%

Pozostałe

142.967

20,31%

183.199

20,17%

Przychody ogółem

703.925

100%

908.478

100%

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com

Costas Tziamalis , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail:  costas@asbis.com

Iwona Mojsiuszko , M+G
Tel. +48 22 625 71 40,
Tel. +48 501 183 386
E-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

 

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1 700 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.