Grupa ASBIS w III kw. 2014: wyższe przychody i niższe koszty pozwalają wypracować zyski. Kryzys na głównych rynkach utrzymuje się,  co skutkuje korektą prognoz w dół

Listopad 06, 2014

Grupa ASBIS w III kw. 2014: wyższe przychody i niższe koszty pozwalają wypracować zyski. Kryzys na głównych rynkach utrzymuje się, co skutkuje korektą prognoz w dół

ASBIS w III kw. 2014 znacznie poprawił wyniki w porównaniu do poprzednich kwartałów 2014 roku, jako że przychody, zysk brutto, marża zysku brutto oraz zysk netto po opodatkowaniu wzrosły

Limassol, Cypr, 6 listopada 2014 -- ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki w III kw. 2014 znacznie poprawił wyniki w porównaniu do poprzednich kwartałów 2014 roku, jako że przychody, zysk brutto, marża zysku brutto oraz zysk netto po opodatkowaniu wzrosły. Wyniki w III kw. 2014 były słabsze niż w III kw. 2013. ze względu na utrzymującą się niestabilność na dwóch głównych rynkach Grupy, czyli w Rosji i na Ukrainie. Przychody w III kw. 2014 wyniosły 388,66 mln USD, 11,31% mniej w porównaniu do 438,24mln USD w III kw. 2013 roku. Przychody w I-III kw. 2014 wyniosły 1,09 mld USD, po 18,87% spadku z 1,35 mld USD w analogicznym okresie 2013 roku.  

Niższe przychody rok do roku skutkowały niższą rentownością na wszystkich poziomach. Zysk brutto wyniósł 22,3 mln USD w III kw. 2014 w porównaniu do 28,08 mln USD w III kw. 2013. Jednocześnie Spółka zmniejszyła znacznie swoje koszty oraz skutecznie zabezpieczyła się przed stratami walutowymi. W rezultacie, w III kw. 2014 wypracowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 494 tys. USD, w porównaniu do strat w I oraz II kw. 2014.  

Oczekiwany jest dalszy wzrost przychodów i zysków w IV kw. 2014. Jednakże, obserwując rozwój sytuacji na rynku, management zdecydował się skorygować prognozę wyników na 2014 rok - Spółka oczekuje, że wypracuje przychody w wysokości pomiędzy 1,45 mld USD a 1,60 mld USD oraz zysk netto w wysokości pomiędzy 1 mln USD a 2 mln USD.  

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: “Ten rok jest bardzo trudny ze względu na zupełnie odmienne niż w ubiegłym roku warunki rynkowe oraz czynniki, z którymi zwykle nie mamy w biznesie do czynienia. Skutkowało to dla nas istotnymi stratami w I oraz w II kw., w konsekwencji czego ucierpią oczywiście wyniki całego roku. Jednakże wykonaliśmy swoją pracę w zakresie przeskalowania i przebudowy naszego biznesu, skoncentrowaliśmy go bardziej na Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej i innych regionach, zakładając że biznes w regionie krajów byłego ZSRR pozostanie w stagnacji przez jakiś czas. Działania te pozwoliły nam zwiększyć przychody, zysk brutto oraz marżę zysku brutto w III kw. w porównaniu do II kw. tego roku. Wyższe przychody i marże w połączeniu z kosztami obniżonymi w wyniku drugiej fali działań oszczędnościowych, pozwoliły nam wypracować zysk po raz pierwszy w tym roku. Oczekujemy, że ten pozytywny trend utrzyma się w IV kw. 2014.”  

Kostevitch kontynuował: “ W maju myśleliśmy, że będziemy w stanie odrobić straty z I kw. szybko zwiększając sprzedaż w innych regionach. Jednakże, byliśmy w stanie zwiększyć przychody jedynie do pewnego poziomu bez poświęcenia marż. Musieliśmy wybrać pomiędzy podjęciem nadmiernego ryzyka i zrealizowaniem wyższych przychodów, a ograniczeniem biznesu w regionie krajów byłego ZSRR do zrównoważonego poziomu. Zdecydowaliśmy, że pozostaniemy ostrożni i zbudujemy właściwą bazę do wzrostu w IV kw. 2014 oraz w 2015 roku. Ze względu na powyższe przyczyny, zdecydowaliśmy się skorygować naszą prognozę na 2014 rok.”

Wyniki finansowe w III kw. 2014 oraz W III kw. 2013 (tys. USD)

 

III kw. 2014

II kw. 2014

III kw. 2013

Zmiana Q3/Q3

Przychody

388.659

361.535

438.243

-11,31%

Zysk brutto

22.297

19.872

28.081

-20,60%

Marża zysku brutto

5,74%

5,50%

6,41%

- 10,47%

Koszty ogólnego zarządu

(7.106)

(7.299)

(7.322)

-2,95%

Koszty sprzedaży

(10.456)

(10.924)

(13.360)

-21,74%

Zysk z działalności operacyjnej

4.735

1.649

7.399

-36,01%

EBITDA

5.112

2.356

8.094

- 36,84%

Zysk po opodatkowaniu

494

(1.438)

3.042

-83,77%

 

I-III kw. 2014

I-III kw. 2013

Zmiana (%)

Przychody

1.092.585

1.346.721

-18,87%

Zysk brutto

64.405

79.928

-19,42%

Marża zysku brutto

5,89%

5,94%

- 0,68%

Koszty ogólnego zarządu

(22.300)

(21.607)

+3,21%

Koszty sprzedaży

(32.753)

(37.589)

-12,87%

Zysk z działalności operacyjnej

9.352

20.733

-54,89%

EBITDA

11.215

22.758

- 50,72%

Zysk po opodatkowaniu

(4.331)

7.759

-155,82%

Na 2014 rok ASBIS prognozuje osiągnięcie przychodów w wysokości pomiędzy 1,45 mld USD a 1,6 mld USD oraz zysku netto w wysokości pomiędzy 1,0 mln USD a 2 mln USD.

Analiza według krajów potwierdza, że główne zmniejszenie sprzedaży zostało zanotowane na rynkach bezpośrednio dotkniętych przez kryzys polityczny na Ukrainie, wpływający również na Rosję. Podobnie jak w I półroczu, zmniejszenie sprzedaży na Ukrainie było najbardziej dramatyczne, ponieważ popyt w tym kraju był niższy o około 50%. Ponadto, Spółka zdecydowała się na bardziej selektywną sprzedaż finansowaną jedynie z lokalnych źródeł. W rezultacie przychody na Ukrainie zmniejszyły się o 53,70% w III kw. 2014 oraz o 45,44% w I-III kw. 2014 w porównaniu do analogicznych okresów 2013 roku. W powiązaniu z tym, przychody zanotowane na największym pojedynczym rynku Spółki – w Rosji – zmniejszyły się o 22,73% w III kw. 2014 oraz o 26,31% w I-III kw. 2014 w porównaniu do analogicznych okresów 2013 roku. Z drugiej strony, Spółka była w stanie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie były bezpośrednio dotknięte kryzysem na Ukrainie, jak Polska (+49,09% w III kw. 2014 oraz +136,38% w I-III kw. 2014), Słowacja (+37,64% w III kw. 2014 oraz +30,16% w I-III kw. 2014), Z.E.A. (+39,28% w III kw. 2014 oraz +5,83% w I-III kw. 2014) a nawet zacząć istotnie rosnąć w krajach, które znajdowały się uprzednio pod wpływem kryzysu, jak Kazachstan (+59,26% w III kw. 2014) czy Wielka Brytania (+43,65% w III kw. 2014).

Kraj

DYNAMIKA SPRZEDAŻY

 

Q3 2014

Q3 2013

Zmiana %

Rosja

74.614

96.557

-22,73%

Kazachstan

25.965

16.303

59,26%

Polska

20.758

13.923

49,09%

Wielka Brytania

18.793

13.083

43,65%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

45.381

32.583

39,28%

Słowacja

53.821

39.104

37,64%

Rumunia

13.860

10.653

30,11%

Czechy

16.247

19.326

-15,93%

Białoruś

13.369

19.067

-29,88%

Ukraina

18.013

38.902

-53,70%

W III kwartale trendy zaczęły się zmieniać na korzyść Spółki, w porównaniu do poprzednich kwartałów tego roku. W rezultacie, w III kw. 2014 Spółka zanotowała wzrost sprzedaży procesorów i dysków twardych (w porównaniu zarówno do I kw. jak i do II kw. 2014), jedynie niewielkie zmniejszenie sprzedaży marek własnych i laptopów, oraz zmniejszenie sprzedaży oprogramowania. W I-III kw. 2014 – w porównaniu do I-III kw. 2013 – przychody z wszystkich głównych linii produktowych zmniejszyły się w związku z zawirowaniami na rynku.

Przychody z segmentu marek własnych zmniejszyły się w III kw. 2014 w porównaniu do III kw. 2013 o 34,34% a udział biznesu marek własnych w przychodach ogółem w III kw. 2014 zmniejszył się do 21,64% z 29,23% w III kw. 2013 roku; w I-III kw. 2014 wzrósł do 24,11% w porównaniu do 22,76% w I-III kw. 2013. Aby skompensować negatywne efekty wynikające z zawirowań na Ukrainie i w Rosji, Spółka skoncentrowała się na rozwoju sprzedaży marek własnych w innych regionach, przede wszystkim w regionie Europie Środkowo-Wschodniej i w regionie Europy Zachodniej.

Przychody ze sprzedaży smartfonów rosły w III kw. 2014, drugi kwartał pod rząd, i były wyższe zarówno w porównaniu do I kw. jak i do II kw. 2014, głównie ze względu na biznes marek własnych. Oczekuje się dalszego wzrostu tego segmentu ze względu na rozwój Prestigio jak również wzrost sprzedaży Apple, głównie w Kazachstanie.

Jednocześnie, przychody ze sprzedaży tabletów zmniejszyły się o 48,15% w III kw. 2014 oraz
o 29,27% w I-III kw. 2014 w porównaniu do analogicznych okresów 2013 roku. Było to związane
z mniejszym biznesem na Ukrainie i w Rosji oraz marginalnym wzrostem zanotowanym w tym segmencie rynku ze względu na jego nasycenie.

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 509 020 021
E-mail: d.kordel@asbis.com 

Costas Tziamalis , ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail  costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 75 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia ponad 1 700 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.