Wyniki ASBIS w IV kw. 2016: wyższa marża zysku brutto i koszty pod kontrolą pozwoliły zwiększyć zysk netto za IV kw. 2016 O 29,23% rok do roku przy porównywalnych przychodach.

Luty 28, 2017

Wyniki ASBIS w IV kw. 2016: wyższa marża zysku brutto i koszty pod kontrolą pozwoliły zwiększyć zysk netto za IV kw. 2016 O 29,23% rok do roku przy porównywalnych przychodach.

Wynik netto za 2016 poprawił się rok do roku o ponad 21 MLN USD i wyniósł 4,636 MLN USD co oznacza realizację prognozy finansowej. W 2017 roku oczekiwana jest dalsza poprawa.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, kontynuował trend poprawy wyników zarówno w IV kw. 2016 jak i w całym 2016 roku. Grupa kontynuowała strategię koncentracji na poprawie marż przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów pod kontrolą. Podczas gdy przychody w IV kw. 2016 były o 0,71% niższe rok do roku, marża zysku brutto wzrosła do 5,81% z 4,94%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 16,70% do 21,171 mln USD z 18,140 mln USD. Jako, że koszty pozostały pod kontrolą, EBITDA wzrosła o 20,73% do 8,452 mln USD w IV kw. 2016 w porównaniu do 7,001 mln USD w IV kw. 2015. Zysk netto po opodatkowaniu w IV kw. 2016 wyniósł 2,635 mln USD w porównaniu do 2,039 mln USD w IV kw. 2015 notując poprawę o 29,23%.

Dobry IV kw. Pozwolił poprawić wyniki 2016 roku i zrealizować prognozę finansową. Przychody za dwanaście miesięcy 2016 roku były o 3,72% niższe rok do roku, podczas gdy zysk brutto wzrósł o 40,23% do 65,414 mln USD z 46,649 mln USD. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów skutkowało to poprawą o ponad 21,5 mln USD na poziomie zysku netto. Za 12 miesięcy 2016 roku Spółka zanotowała zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 4,636 mln USD, w porównaniu do straty w wysokości 17,152 mln USD dla 12 miesięcy 2015 roku.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc skomentował: “IV kw. 2016 był kolejnym kwartałem kontynuacji trendu wzrostowego, który Spółka zaczęła jeszcze w 2015 roku. Ponieważ zdecydowaliśmy się nie realizować żadnych niskomarżowych transakcji, przychody były płaskie rok do roku. Marża zysku brutto wzrosła zaś koszty pozostały pod kontrolą. W efekcie  nie tylko poprawiliśmy wynik netto ale również zmniejszyliśmy dług netto oraz wypracowaliśmy dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Wierzymy, że stanowi to dużą dźwignię dla kontynuacji trendu wzrostowego w 2017 roku oraz dla powrotu do wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy.”

 

IV kw. 2016

IV kw. 2015

Zmiana IV kw./IV kw.

Przychody

364.242

366.846

-0,71%

Zysk brutto

21.171

18.140

+16,70%

Marża zysku brutto

5,81%

4,94%

+17,54%

Koszty ogólnego zarządu

(4.173)

(4.317)

-3,34%

Koszty sprzedaży

(9.104)

(7.483)

+21,67%

Zysk z działalności operacyjnej

7.894

6.341

+24,50%

EBITDA

8.452

7.001

+20,73%

Zysk po opodatkowaniu

2.635

2.039

+29,23%

 

12M 2016

12M 2015

Zmiana r-d-r

Przychody

1.137.709

1,181,613

-3,72%

Zysk brutto

65.414

46.649

+40,23%

Marża zysku brutto

5,75%

3,95%

+45,64%

Koszty ogólnego zarządu

(16.339)

(19.075)

-14,34%

Koszty sprzedaży

(28.838)

(30.630)

-5,85%

Zysk z działalności operacyjnej

20.237

(3.056)

NA

EBITDA

22.381

(482)

NA

Zysk po opodatkowaniu

4.636

(17.158)

NA

 

W związku z lepszą sytuacją w regionie byłego ZSRR w IV kw. 2016, region ten odzyskał pierwszą pozycję
w strukturze sprzedaży Spółki, po tym jak zanotował imponujący, 40,72-proc., wzrost rok do roku. Udział krajów byłego ZSRR w naszych przychodach ogółem wzrósł do 42,23% w IV kw. 2016  porównaniu do 32,12% w IV kw. 2015. Przychody osiągnięte w regionie krajów byłego ZSRR w I-IV kw. 2016 były wyższe o 18,29% rok do roku.

Jako, że Spółka skoncentrowała się na finansowaniu wzrostu w regionie krajów byłego ZSRR, sprzedaż w innych regionach pozostawała pod presją. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 23,59% oraz o 18,85% odpowiednio w IV kw. 2016 oraz I-IV kw. 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku. Sprzedaż w Europie Zachodniej w IV kw. 2016 zmniejszyła się o 20,70% w porównaniu do IV kw. 2015, podczas gdy w I-IV kw. 2016 wzrosła ona o 6,88%. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki zmniejszyła się o 6,52% oraz 0,28% w tych samych okresach.

Analiza według krajów wyjaśnia dlaczego wyniki w regionie krajów byłego ZSRR uległy tak znacznemu polepszeniu. Było to wynikiem ciągłej poprawy na Ukrainie, gdzie sprzedaż wzrosła o 108,31% w IV kw. 2016 oraz o 144,13% w I-IV kw. 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015. Biznes w Rosji zmniejszył się o 7,06% oraz 4,97% odpowiednio w IV kw. 2016 oraz w I-IV kw. 2016. Zmniejszenie biznesu w Rosji zostało skompensowane mocnym wzrostem w Kazachstanie oraz na Białorusi. Sprzedaż w Kazachstanie wzrosła
o 115,57% oraz zmniejszyła się o 12,57% odpowiednio w IV kw. 2016 oraz I-IV kw. 2016 w porównaniu do analogicznych okresów 2015 roku. Sprzedaż na Białorusi wzrosła o 17,62% w IV kw. 2016 oraz o 20,84% w I-IV kw. 2016. 

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, sprzedaż na Słowacji zmniejszyła się o 38,60% w IV kw. 2016 (oraz
o 27,68% w I-IV kw. 2016), podczas gdy biznes w Czechach wzrósł o 7,97% oraz 17,87% w tych samych okresach. Zmniejszenie sprzedaży na Słowacji było związane jedynie z realizacją dużych projektów w 2015 roku, gdy Słowacja korzystała z dużych funduszy UE na infrastrukturę IT. ASBIS Slovakia pozostaje liderem w swoim segmencie i w dalszym ciągu dominuje na lokalnym rynku dystrybucji IT. W rezultacie, Rosja odzyskała swoją pierwszą pozycję w strukturze sprzedaży Spółki według krajów za IV kw. 2016 (podobnie jak w III kw. 2016).

Region

IV kw. 2016

IV kw. 2015

Zmiana IV kw./IV kw.

Kraje byłego ZSRR

153.830

117.847

+30,53%

Europa Środkowa i Wschodnia

129.377

169.327

-23,59%

Bliski Wschód i Afryka

48.695

45.673

+6,62%

Europa Zachodnia

29.588

25.961

+13,97%

Pozostałe

2.752

8.038

-65,77%

Ogółem

364.242

366.846

-0,71%

 

Region

I-IV kw. 2016

I-IV kw. 2015

Zmiana (%)

Kraje byłego ZSRR

445.082

376.266

+18,29%

Europa Środkowa i Wschodnia

426.067

525.044

-18,85%

Bliski Wschód i Afryka

168.018

168.489

-0,28%

Europa Zachodnia

69.775

65.286

+6,88%

Pozostałe

28.767

46.528

-38,17%

Ogółem

1.137.709

1.181.613

-3,72%

Przychody ze sprzedaży procesorów, które tradycyjnie dominują w strukturze sprzedaży Spółki według linii produktowych, zmniejszyły się o 17,34% w IV kw. 2016 oraz o 5,81% w I-IV kw. 2016. Przychody ze sprzedaży dysków twardych zmniejszyły się o 30,29% oraz o 11,52% w tych samych okresach. Sprzedaż laptopów zmniejszyła się odpowiednio o 22,49% oraz o 11,83%. Z drugiej strony, segment smartfonów zwiększył się w IV kw. 2016 o 69,66% rok do roku (głównie w związku z poprawą sprzedaży iPhone’ów) oraz o 19,04% w I-IV kw. 2016 rok do roku. Był on ponownie segmentem numer jeden w portfolio Spółki w IV kw. 2016. Było to również częściowo związane z wprowadzeniem iPhone’a 7 przez firmę Apple, na który był wysoki popyt. 

Spośród innych linii produktowych najważniejszy jest wzrost biznesu dysków SSD, który został zbudowany od zera do odpowiednio 6,203 mln USD w II kw., 9,859 mln USD w III kw. 2016 oraz 16,064 mln USD w IV kw. 2016. Oczekujemy, że ten segment będzie nadal dynamicznie rósł w nadchodzących kwartałach. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 99 633 793
Tel. +48 22 337 15 12
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com 

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, MultiBoardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.