BARDZO DOBRE PÓŁROCZE ORAZ BARDZO WYSOKA MARŻA ZYSKU BRUTTO POMIMO TRWAJĄCYCH TRUDNOŚCI RYNKOWYCH

BARDZO DOBRE PÓŁROCZE ORAZ BARDZO WYSOKA MARŻA ZYSKU BRUTTO POMIMO TRWAJĄCYCH TRUDNOŚCI RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY. Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 11 sierpnia 2022 r.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I półroczu 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w I pół. 2022 r. przekroczyły 1,2 mld USD (blisko 5,2 mld zł) i były tylko o 14% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,4 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 27,1 mln USD (115,9 mln zł) w porównaniu do 30,2 mln USD w I półroczu 2021 r. (spadek o 10%). W samym II kwartale 2022 roku ASBIS wypracował 516,4 mln USD (2,3 mld zł) przychodów oraz 11,1 mln USD zysku netto (48,6 mln zł).

Zarówno w I półroczu, jak i w II kw. 2022 r. Grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do poziomu odpowiednio 8,35% i 9,35% z odpowiednio 6,68% i 6,94% rok wcześniej. Marża brutto wypracowania w samym II kw. była na rekordowym poziomie.

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2022 r. Po I półroczu stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 50% oraz 52% na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD. 

INNE WAŻNE WYDARZENIA W OMAWIANYM OKRESIE:

 • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 51% w I półroczu 2022 r.).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), zajmując w I półroczu tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 39,8 mln USD (wzrost o 11,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iSpace w Centrum Handlowym Metro City w Batumi w Gruzji. Jest to 21. sklep Apple prowadzony przez ASBIS na terenie swojej działalności.
 • ASBIS dalej rozszerza swoją działalność, podpisuje nowe i przedłuża istniejące umowy dystrybucyjne: ExaGrid, Pure Storage, Edgecore Networks.

„Drugie półrocze tego roku pozostawało od wpływem wojny w Ukrainie. Pomimo tego wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a nasza marża brutto w II kw. tego roku osiągnęła rekordową wysokość. Koncentrujemy się teraz na produktach i usługach wyżej marżowych, w tym usługach dla biznesu, których udział w naszej strukturze sprzedaży systematycznie rośnie. Pracujemy też nad dywersyfikacją naszego biznesu, którego przykładem może być inwestycja w spółkę EMBIO Diagnostics. Spółka ta właśnie sfinalizowała i wprowadza do szerokiej dystrybucji przełomowy produkt B.EL.D., który dzięki wykorzystaniu biosensorów, szybko i trafnie diagnozuje bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych. Urządzenie może być też stosowane do szybkiego wykrywania i diagnostyki SARS-CoV-2, co szczególnie obecnie może być istotne dla nas wszystkich” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

„ASBIS, zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach nieobjętych wojną. Obecnie w naszej strukturze sprzedaży największym rynkiem jest Kazachstan, natomiast nowymi krajami w TOP10 są Azerbejdżan oraz Gruzja. Bardzo dobrze sprzedażowo radzi sobie też Armenia. Wszystkie te rynki rozwijają się bardzo dynamicznie, a ASBIS ma na nich bardzo silną, dominującą pozycję. Stopień realizacji górnych widełek naszej prognozy jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni kwartał roku to historycznie najlepszy okres sprzedaży w naszej branży. Uważamy, że jeśli sytuacja w Ukrainie i sąsiednich rynkach nie pogorszy się, nasza prognoza na 2022 r. jest niezagrożona”  – dodał Serhei Kostevitch. 

WYNIKI FINANSOWE

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w I półroczu 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz w tabeli poniżej poglądowo w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY 

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW 

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I półroczu 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 17%, podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie. Głównymi powodami niższej sprzedaży była wojna na Ukrainie (która dotknęła również sąsiednie kraje), wysoka inflacja i słabszy popyt. 

W związku z tym, udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w łącznych przychodach Spółki za I półrocze 2022 r. uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Wzrósł udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w I półroczu 2022 r. do 26,10% z 22,50% rok wcześniej. W tym samym czasie udział regionu krajów byłego ZSRR zmniejszył się do 51,09% z 52,73%. 

Udział Bliskiego Wschodu i Afryki wzrósł I połowie 2022 r. do 14,71% z 11,87%.

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW 

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek na Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody zrealizowane w tym kraju spadły o 39,8% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Przychody wypracowane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji – spadły o 55,1% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Z drugiej jednak strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, na którym przychody wzrosły o 45,6% w porównaniu do I półrocza 2021 r.

Obecnie drugim co do wielkości rynkiem ASBIS są Zjednoczone Emiraty Arabskie z przychodami na poziomie 134,5 mln USD w I półroczu 2022 r. (wzrost o 25,8% rok do roku).

Polska odnotowała wzrost przychodów w I półroczu 2022 r. o 11,3% względem I półrocza 2021 r. 

Krajami o najwyższym wzroście przychodów w I półroczu 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 68.9%
 • Azerbejdżan – wzrost o 54.2%
 • Kazachstan – wzrost o 45.6%
 • Słowacja – wzrost o 27%.

W II kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Armenia – wzrost o 246,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 87,8%
 • Gruzja – wzrost o 85,7%
 • Kazachstan – wzrost o 49,7%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 45,8%.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 2 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 20 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy, 10 środków transportu oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy czy 11 000 materacy i kocy. Poza tym na Ukrainę regularnie trafia pomoc ASBIS z produktami technologicznymi, takimi jak generatory i power banki, oraz wieloma innymi niezbędnymi rzeczami, w tym artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

Więcej informacji mediom udziela:

Iwona Mojsiuszko
8Sense Public Relations
Tel. +48 502 344 992
E-mail:iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl 

O ASBIS Enterprises Plc 
ASBIS Group jest wiodącym dystrybutorem z wartością dodaną, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) z lokalnymi operacjami w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach bałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 

Działalność ASBIS opiera się na trzech filarach:
1. Dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego stosowanego przez klientów w biurach i ośrodkach przetwarzania danych, jak również elektroniki użytkowej poprzez:
         a.     Sieci detaliczne i sklepy internetowe
         b.     Resellerów współpracujących z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
         c.      Bezpośrednio do dużych przedsiębiorstw.
2. Pełnym zakresie działalności w obszarze produktów najwyższej światowej klasy – od naukowej działalności badawczo-rozwojowej poprzez projektowanie i inżynierię, tworzenie oprogramowania i firmware, aż po produkcję i marketing produktów i rozwiązań IT i obsługujących internet rzeczy (IoT) pod markami własnymi
         a.     Aeno (inteligentne urządzenia domowe z sektora małego AGD).
         b.     Canyon (inteligentne zegarki, power banki, akcesoria do komputerów i urządzeń mobilnych)
         c.     Prestigio (inteligentne urządzenia i akcesoria, innowacyjne rozwiązania dla biznesu i edukacji itp.)
         d.     Perenio (platforma IoT, routery IoT, aplikacje i urządzenia peryferyjne dla inteligentnego biura/domu, inteligentnego zdrowia).
3. Kompleksowych projektach sprzedaży rozwiązań do dużych przedsiębiorstw za pośrednictwem rozbudowanych sieci Integratorów Systemów i Resellerów Wartości Dodanej. 

ASBIS powstał w 1990 roku na Białorusi, w 1995 roku Spółka została zarejestrowana na Cyprze i od tego czasu prowadzi działalność z tego kraju. Firma posiada dwa główne centra dystrybucyjne zlokalizowane w Czechach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, filie w 27 krajach, ponad 2 200 pracowników i około 20 000 aktywnych klientów w 56 krajach na całym świecie. W 2021 roku Grupa zrealizowała rekordową sprzedaż na poziomie blisko 3,1 mld USD. 

Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od października 2007 r. pod symbolem „ASB” (ASBIS). 

Nowości i więcej informacji można znaleźć na stronie:www.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.