Mocna zyskowność w i kwartale 2019 roku, wyniki zgodne z oczekiwaniami

Mocna zyskowność w i kwartale 2019 roku, wyniki zgodne z oczekiwaniami

KOMUNIKAT PRASOWY Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 9 maja 2019

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w pierwszym kwartale 2019 r. dobre, zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 417,3 mln USD w porównaniu do 503,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2019 r. zysk brutto na sprzedaży wyniósł 21,1 mln USD (22,8 mln USD w I kw. 2018 r.), natomiast zysk operacyjny (EBIT) 4,6 mln USD (5,3 mln USD rok wcześniej). Pomimo wypracowania niższych przychodów niż w I kw. 2018 r., zysk netto Grupy w omawianym okresie był równie mocny i wyniósł 1,7 mln USD.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I kw. 2019 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (49-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (26-proc. udział). Największą sprzedaż w I kwartale tego roku Grupa zanotowała w segmencie smartfonów, procesorów oraz akcesoriów i multimediów.

Grupa rozbudowuje swój portfel marek własnych z wyższą marżą. ASBIS posiada obecnie w swoim portfolio już cztery marki własne: Prestigio, Canyon, Perenio oraz Atlantech.

27 marca 2019 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,7 miliarda USD a 1,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 8,5 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową.

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2019 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2018 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 2.775.000 USD. W dniu 8 maja 2019 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 21 maja 2019 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2019 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2018 r., wraz z wypłaconą w dniu 20 grudnia 2018 roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,10 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował:I kwartał 2019 roku przebiegł zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Analogiczny okres ubiegłego roku był dla nas czasem bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży, z uwagi na liczne jednorazowe zdarzenia, które doprowadziły do bardzo dużego tempa wzrostu sprzedaży, których kontynuacji nie spodziewaliśmy się. Przewidzieliśmy to publikując naszą prognozę, którą realizujemy zgodnie z naszymi założeniami. Patrząc na wyniki I kwartału tego roku jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią niekorzystne czynniki, zrealizujemy opublikowaną w marcu prognozę na 2019 r.”

Marios Christou, Dyrektor Finansowy ABISc Enterprises Plc, skomentował:Mamy za sobą dobry naszym zdaniem i zgodny z naszymi oczekiwaniami kwartał. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo spadku przychodów, nasza zyskowność pozostała na zbliżonym do I kwartału 2018 poziomie. Potwierdza to realizację naszej strategii i obietnicę, którą daliśmy rynkowi i akcjonariuszom Spółki w tym roku, a mianowicie skupieniu się na wyższych marżach niż na sprzedaży. W ubiegłym roku z powodzeniem udowodniliśmy, że ASBIS potrafi zaadoptować się do bardzo konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, zyskując przy tym coraz większe udziały w rynku. Teraz skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce.”

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej mają tradycyjnie największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to również w omawianym okresie, choć w I kwartale tego roku zanotowaliśmy spadek sprzedaży, głównie na Ukrainie i w Kazachstanie. Wynika to przede wszystkim z bardzo wysokiej bazy ubiegłorocznej, kiedy to odnotowaliśmy ponad 90-proc. wzrost sprzedaży. Podsumowując, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem spadł nieznacznie do 49,16% w I kw. 2019 r. z 50,07% w I kw. 2018 r. Bardzo dobrze zachowywał się region Bliskiego Wschodu i Afryki, którego przychody determinowane są wynikami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – wzrósł on o 20,9% w porównaniu do I kw. 2018 r.”

Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę sprzedaży w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 oraz 2018 roku.

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów pozwala lepiej zrozumieć wymienione powyżej wyniki sprzedaży. Spadek w krajach byłego ZSRR jest rezultatem trendu w Rosji (+3,9% w I kw. 2019 r.), na Ukrainie (-17,3% w I kw. 2019 r.), w Kazachstanie (-44,2% w I kw. 2019 r.) oraz na Białorusi (-14,9% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r. Spadek sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jest wynikiem spadku na Słowacji (-4,4% w I kw.2019 r.), w Czechach (-36,2% w I kw. 2019 r.) i w Rumuni (-38,7% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r.

Polska weszła w I kwartale 2019 r. do 10 najlepszych pod względem sprzedaży krajów, wypracowując przychody na poziomie 9,4 mln USD.

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW LINII PRODUKTOWYCH

W I kwartale 2019 roku Grupa skupialiła się bardziej na wygenerowaniu wyższych zyskowności niż wyższych przychodów, co w rezultacie przełożyło się na spadek przychodów na niektórych kluczowych liniach produktowych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na linie produktowe w I kw. 2019 oraz w I kw. 2018:

 

Więcej informacji mediom udziela:

Iwona Mojsiuszko

8Sense Public Relations
Tel. +48 502 344 992

E-mail:iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl          

 

Najważniejsze informacje o ASBIS

ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata.

Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, Multiboardy itp.), Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne) i Perenio („IoT”) oraz Atlantech (serwery, pamięci masowe, rozwiązania dla centrów danych).

ASBIS posiada podmioty zależne w 26 krajach, zatrudnia około 1 470 osób i zaopatruje 30 tysięcy klientów.

Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Więcej informacji na stronie internetowej Grupy pod adresem:

www.asbis.com oraz investor.asbis.com

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.