PONAD SZEŚCIOKROTNY WZROST ZYSKU NETTO ASBIS W I KW. 2021 – JEST TO NAJLEPSZY PIERWSZY KWARTAŁ W HISTORII SPÓŁKI

Maj 06, 2021

KOMUNIKAT PRASOWY

PONAD SZEŚCIOKROTNY WZROST ZYSKU NETTO ASBIS W I KW. 2021 – JEST TO NAJLEPSZY PIERWSZY KWARTAŁ W HISTORII SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY - Limassol, Cypr; Warszawa, Polska; 6 maja 2021 r.

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował w I kw. 2021 r. świetne, rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 733,3 mln USD w porównaniu do 500,5 mln USD w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 47%. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 260% i wyniósł 23,0 mln USD, w porównaniu do 6,4 mln USD w I kw. 2020 r., natomiast zysk netto był ponad sześciokrotnie wyższy (wzrost o 575%) i wyniósł 15,1 mln USD, w porównaniu do 2,2 mln USD rok wcześniej. W I kw. 2021 r. Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r.

INNE WAŻNE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2021 ROKU:

 • Największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,6-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (22,9-proc. udział).
 • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I kw. tego roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 22,4 mln USD (wzrost o ponad 14% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • ASBIS opublikował bardzo wysoką prognozę na 2021 r., która zakłada wypracowanie przychodów pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD.
 • 5 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2020 r. w wysokości 0,10 USD na akcję tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 27 maja 2021 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2020 r., wraz z wypłaconą w 17 grudnia 2020 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD. Jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.
 • Grupa wprowadziła na rynek nową spółkę BREEZY, która będzie działać na rynku używanych produktów Apple i innych producentów.
 • ASBIS intensywnie rozwija ofertę VAD dla biznesu – produkty ASBIS przeszły certyfikację i są dostępne w katalogu Microsoft AZURE; zespół VAD ASBIS Białoruś dostał nagrodę od Hewlett Packard.


Mamy za sobą bardzo dobry pierwszy kwartał, który jak dotąd był najlepszym pierwszym kwartałem w naszej całej historii. Pracowaliśmy na to bardzo intensywnie. Rozwijamy usługi dla biznesu, które mają wyższe marże oraz wciąż wprowadzamy zmiany w portfolio produktowym, zgodnie z naszym głównym celem, jakim jest wzrost marż i rentowności. Widać to już w znaczącej poprawie zyskowności ASBIS, nasz zysk netto wzrósł ponad sześciokrotnie w porównaniu z I kw. 2020 r. Wzrosła również marża zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% rok wcześniej. Nie zwalniamy jednak tempa, wciąż pracujemy na poprawę naszych wyników oraz dalej zamierzamy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Spółki” – powiedział Sergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

„Opublikowaliśmy naszą prognozę finansową na 2021 rok. Jest ona bardzo wysoka i zakłada duży wzrost zyskowności ASBIS. Widząc wyniki za I kwartał 2021 r. jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować tę prognozę” – dodał Sergiej Kostevitch.

Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach Spółki oraz niemal wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost spośród linii produktowych zanotowały urządzenia peryferyjne i audio, które wzrosły odpowiednio o 138% i 99% w porównaniu do I kwartału 2020 roku.  

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY 

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW 

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to I kwartale 2021 r. Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej mocno wzrosła, odpowiednio o 48,1% i 16,9%. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 53,63% w I kwartale 2021 r. z 53,06% w I kwartale 2020 r. Wzrost sprzedaży krajów byłego ZSRR był generowany głównie przez sprzedaż nowych produktów Apple oraz projekty biznesowe. 

Jednocześnie wzrost o 28,5% sprzedaży na Słowacji w połączeniu z 14,4-proc. wzrostem w Polsce, i 8,4-proc. wzrostem w Rumunii sprawiły, że region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował 16,9-proc. wzrost w I kwartale 2021 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. 

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, znacząco wzrosła o 77,9% w porównaniu do I kw. 2020 r. 

W I kwartale 2021 r. Europa Zachodnia, która nie jest głównym regionem sprzedaży ASBIS, podwoiła swoją sprzedaż w porównaniu do I kwartału 2020 r. 

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW 

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I kw. 2021 r. były:

 • Kazachstan - wzrost o 83%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie - wzrost o 77%
 • Ukraina - wzrost o 46%
 • Czechy - wzrost o 29%. 

Polska znalazła się w gronie 10 krajów o najwyższej sprzedaży w Grupie zajmując 9. miejsce, wypracowując ponad 14-proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do I kw. 2020 r. 

 

Więcej informacji mediom udziela:

Iwona Mojsiuszko

8Sense Public Relations
Tel. +48 502 344 992

E-mail:iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl

 

Najważniejsze informacje o ASBIS  

ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona została w roku 1990, prowadzi obecnie sprzedaż w 56 krajach świata.

Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów oraz jest producentem marek: Prestigio (tablety, pamięci zewnętrzne, urządzenia GPS i car-DVR, multiboardy, itp.), Canyon (power banki, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne) i Perenio („IoT”).

ASBIS posiada podmioty zależne w 28 krajach, zatrudnia ponad 1 800 osób i zaopatruje około 20 tysięcy klientów. W 2020 roku Grupa zanotowała rekordową sprzedaż, która wyniosła blisko 2,4 mld USD.

Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Grupy pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com    

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.