Wyniki ASBIS w i półroczu 2017: dwucyfrowy wzrost przychodów, stabilne marże zysku brutto i koszty pod kontrolą skutkują zyskiem netto po opodatkowaniu w przekraczającym 1 mln USD, o 63% wyższym rok do roku.

Sierpień 08, 2017

Wyniki ASBIS w i półroczu 2017: dwucyfrowy wzrost przychodów, stabilne marże zysku brutto i koszty pod kontrolą skutkują zyskiem netto po opodatkowaniu w przekraczającym 1 mln USD, o 63% wyższym rok do roku.

Przepływy pieniężne nadal bardzo dobre, z dodatnim saldem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 10 mln usd za 2 kw. 2017 oraz z poprawą o ponad 14 mln USD w i półroczu 2017 rdr. Podtrzymana prognoza finansowa na 2017 rok.

Limassol, Cypr, 8 sierpnia 2017 - ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, znacznie poprawił wyniki w I półroczu 2017. Grupa kontynuowała poprawę wyników przy utrzymaniu stabilnej marży zysku brutto. Podczas gdy przychody w I półroczu 2017 wzrosły o 14,66% rdr i osiągnęły wartość 570,3 mln USD, a marża zysku brutto wyniosła 5,30%. W rezultacie, zysk brutto wzrósł o 10,48% do 30,2 mln USD z 27,4 mln USD w I półroczu 2016. Koszty operacyjne pozostały pod kontrolą i wzrosły jedynie o 8,71% - ze względu na wzrost przychodów i zysku brutto. W rezultacie, zysk netto po opodatkowaniu w I półroczu 2017 wyniósł 1,01 mln USD w porównaniu do 0,62 mln USD w I półroczu 2016 notując wzrost o 62,83%.

Widząc istotny wzrost przychodów oraz możliwości na swoich głównych rynkach, Spółka podtrzymuje swoje prognozy finansowe na 2017 rok.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc skomentował: “W II kw. oraz w I półroczu 2017 kontynuowaliśmy strategię wzrostu na naszych największych rynkach oraz korzystania z udziału rynkowego, który zdobyliśmy w trudnych latach 2014 i 2015. Działania restrukturyzacyjne wykonane w przeszłości ponownie przynoszą rezultaty. Stąd byliśmy w stanie kontynuować wzrostowy trend w naszych wynikach. Nie tylko mocno poprawiliśmy nasze przychody i zyski, ale również mocno polepszyliśmy przepływy pieniężne. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w II kw. 2017 były dodatnie i sięgnęły +10 mln USD, co oznacza poprawę o 25 mln USD rok do roku. W I półroczu 2017 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zostały poprawione o ponad 14 mln USD. Oczekujemy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany i nasze przepływy pieniężne za cały rok będą dodatni.”

Siarhei Kostevitchkontynuuje: “Oczekujemy dalszej poprawy naszych wyników w II półroczu 2017, ze względu na sezonowość. Powinno nam to pozwolić zrealizować naszą prognozę finansową na ten rok zakładającą zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 5 a 6 mln USD. Mocny wzrost w naszych kluczowych segmentach produktowych tj. smartfonach z Apple oraz dyskach SSD powinien pomóc nam osiągnąć naszą prognozę.”

 

I półrocze 2017

I półrocze  2016

Zmiana
%

Przychody

570,3

497,4

+14,66%

Zysk brutto

30,2

27,4

+10,48%

Marża zysku brutto

5,30%

5,50%

-3,64%

Koszty operacyjne

22,3

20,6

+8,71%

Zysk z działalności operacyjnej

7,9

6,8

+15,85%

Zysk po opodatkowaniu

1,01

0,62

+62,83%

Koncentracja na regionie krajów byłego ZSRR pozwoliła Spółce na kontynuację bardzo dobrych wyników i pokazanie imponującego wzrostu sprzedaży o 37,25% oraz 60,05% odpowiednio w II kw. 2017 oraz I półroczu 2017. W związku z tym, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem Spółki wzrósł do 47,11% w I półroczu 2017 z 33,75% w I półroczu 2016. Spółka poprawiła również znacząco sprzedaż w Europie Zachodniej, podczas gdy sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce pozostała stabilna rok do roku. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 10,56% w II kw. 2017 oraz o 9,37% w I półroczu 2017 w rezultacie braku dużych, finansowanych ze środków unijnych projektów na Słowacji w I półroczu 2017. Ponadto sprzedaż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła.

Analiza według krajów pozwala na lepsze zrozumienie wspomnianych powyżej trendów. Wzrost sprzedaży w krajach byłego ZSRR wynika z ciągłej poprawy w Rosji (+15,05% w II kw. 2017 oraz +26,29% w I półroczu 2017), na Ukrainie (+4,67% w II kw. 2017 oraz +36,79% w I półroczu 2017), w Kazachstanie (+223,72% w II kw. 2017 oraz +191,52% w I półroczu 2017) i na Białorusi (+45,51% w II kw. 2017 oraz +40,78% w I półroczu 2017). Jednocześnie, zmniejszenie przychodów na Słowacji (-33,35% w II kw. 2017 oraz -30,13% w I półroczu 2017) zostało częściowo skompensowane przez wzrost przychodów w Czechach (+6,65% w II kw. 2017 oraz +13,24% w I półroczu 2017), w Rumunii (+11,23% w II kw. 2017 oraz +14,00% w I półroczu 2017) i w Bułgarii (+12,83% w II kw. 2017). Wynik na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest determinowany głównie przez przychody Spółki wypracowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (+26,82% w II kw. 2017 oraz +0,70% w I półroczu 2017).

Region

I półrocze 2017

I półrocze 2016

Zmiana %

Kraje byłego ZSRR

268.691

167.878

+60,05%

Europa Środkowo-Wschodnia

182.653

201.537

-9,37%

Bliski Wschód i Afryka

73.622

80.440

-8,48%

Europa Zachodnia

41.624

29.631

+40,47%

Pozostałe

3.742

17.928

-79,13%

Ogółem

570.331

497.414

+14,66%

Wzrost sprzedaży w I półroczu 2017 był napędzany przez smartfony, laptopy, dyski SSD oraz inne mniejsze linie produktowe, podczas gdy sprzedaż typowych komponentów była relatywnie stabilna rok do roku. Przychody ze sprzedaży procesorów wzrosły o 2,33% w II kw. 2017 i zmniejszyły się o 2,36% w I półroczu 2017. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży dysków twardych (-3,13% w II kw. 2017 oraz -5,91% w I półroczu 2017) zostało skompensowane przez wzrost sprzedaży dysków SSD (+142,34% w II kw. 2017 oraz +163,60% w I półroczu 2017). Sprzedaż smartfonów, które są kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży, wzrosła o 68,80% w II kw. 2017 oraz o 55,99% USD
w I półroczu 2017.

Spośród innych linii produktowych, Spółka zanotowała pozytywny trend w II kw. oraz I półroczu 2017 na sprzedaży płyt głównych i kart graficznych (+106,90% oraz +67,60%), peryferiów (+13,22% oraz +35,29%), modułów pamięci (+67,39% oraz +84,98%) oraz akcesoriów i multimediów (+20,05% oraz +44,78%).

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Daniel Kordel, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 48 662 900 261
E-mail: d.kordel@asbis.com  

Costas Tziamalis, ASBISc Enterprises PLC, Investor Relations
Tel. +00 357 25 857 000
E-mail costas@asbis.com  

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona w roku 1990, jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, prowadząc sprzedaż w 60 krajach świata. Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów, produkuje i sprzedaje produkty pod markami własnymi: Prestigio (smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, oprawione w skórę akcesoria USB, urządzenia GPS i Car-DVR, Multiboardy itp.) i Canyon (odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne). ASBIS posiada podmioty zależne w 24 krajach, zatrudnia około 1 100 osób i zaopatruje 32 tysiące klientów. Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS). 

Więcej informacji na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.asbis.com oraz investor.asbis.com.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.